Oblastný futbalový zväz Komárno

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 43 (04.07.2017)


Športovo-technická komisia

ŠTK oznamuje, že aktív ŠTK spolu s prideľovaním čísiel sa uskutoční 07.07.2017 – piatok o 17:30 hod v budove ObFZ KN Elektrárenská 1.

Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Komárno v súťažnom ročníku 2017/2018

1. Podanie záväznej prihlášky

2. Uhradenie nenávratného štartovného vkladu. VI.liga MEVA dospelí - 150 €, VII.liga - 100 € (dokladovať pred aktívom ObFZ)

Na číslo účtu: IBAN SK 10 7500 0000 0003 2688 0263 ČSOB Banka

Mládežnícke mužstvá štartovný vklad neplatia.

3. Do súťaží ObFZ nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané finančné podlžnosti    voči ObFZ.

4. Kluby zaradené v VI.lige MEVA musia mať prihlasené 1 družstvo mládeže (okrem výnimiek)

ŠTK oznamuje , že 1.kolo v súťažnom ročníku 2017/2018 VI. liga MEVA OBFZ KN sa odohrá 06.08.2017. Začiatok ďalších súťaží sa stanoví podľa počtu prihlásených mužstiev na aktíve ŠTK. Začiatok jarnej časti súťaže 2017/2018 je stanovený na 04.03.2018.


Komisia rozhodcov


KR oznamuje miesto a čas povinných fyzických previerok rozhodcov ObFZ KN. FP sa uskutočnia 7.7.2017 v piatok so začiatkom o 18:00 na štadióne KFC Komárno. Účasť je povinná, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti je tiež povinné!


 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 42 (28.06.2017)


Športovo-technická komisia

ŠTK - na základe RS 2016/2017 bod B/6g sa odohrá 30.06.2017 (piatok) o 17:00 hod. kvalifikačné stretnutie na ihrisku v Zemianskej Olči medzi mužstvami ŠK Veľký Ostrov - TJ Dynamo Nová Stráž.

ŠTK oznamuje, že od 15.6.2017 je možné podávať elektronické prihlášky cez podateľňu ISSF do všetkých súťaží riadených ObFZ KN pre súťažný ročník 2017/2018. Termín podávania prihlášok je pre všetky súťaže do 29.6.2017. Prihláška sa podáva pre každé družstvo zvlášť (dospelí, dorast U19, žiaci U15, prípravka).

Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Komárno v súťažnom ročníku 2017/2018

1. Podanie záväznej prihlášky do 29.06.2017

2. Uhradenie nenávratného štartovného vkladu. VI.liga MEVA dospelí - 150 €, VII.liga - 100 € (dokladovať pred aktívom ObFZ)

Na číslo účtu: IBAN SK 10 7500 0000 0003 2688 0263 ČSOB Banka

Mládežnícke mužstvá štartovný vklad neplatia.

3. Do súťaží ObFZ nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané finančné podlžnosti    voči ObFZ.

4. Kluby zaradené v VI.lige MEVA musia mať prihlasené 1 družstvo mládeže (okrem výnimiek)

ŠTK oznamuje , že 1.kolo v súťažnom ročníku 2017/2018 VI. liga MEVA OBFZ KN sa odohrá 06.08.2017. Začiatok ďalších súťaží sa stanoví podľa počtu prihlásených mužstiev na aktíve ŠTK. Začiatok jarnej časti súťaže 2017/2018 je stanovený na 04.03.2018.

ŠTK oznamuje, že aktív ŠTK spolu s prideľovaním čísiel sa uskutoční 07.07.2017 – piatok o 17:30 hod v budove ObFZ KN Elektrárenská 1.


Komisia rozhodcov


KR oznamuje rozhodcom a delegátom ObFZ KN, že 30.6.2017 o 17:00 na futbalovom ihrisku v Bajči sa uskutoční tradičné futbalové stretnutie medzi výbermi R a DZ ObFZ Komárno a ObFZ Nové Zámky. Prihlásiť sa môžete u členov KR.

KR oznamuje miesto a čas povinných fyzických previerok rozhodcov ObFZ KN. FP sa uskutočnia 7.7.2017 v piatok so začiatkom o 18:00 na štadióne KFC Komárno. Účasť je povinná, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti je tiež povinné!

Najbližšia úradná správa vyjde v utorok 04.07.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 41 (21.06.2017)


Športovo-technická komisia

ŠTK oznamuje, že od 15.6.2017 je možné podávať elektronické prihlášky cez podateľňu ISSF do všetkých súťaží riadených ObFZ KN pre súťažný ročník 2017/2018. Termín podávania prihlášok je pre všetky súťaže do 29.6.2017. Prihláška sa podáva pre každé družstvo zvlášť (dospelí, dorast U19, žiaci U15, prípravka).

Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Komárno v súťažnom ročníku 2017/2018

1. Podanie záväznej prihlášky do 29.06.2017

2. Uhradenie nenávratného štartovného vkladu. VI.liga MEVA dospelí - 150 €, VII.liga - 100 €

Na číslo účtu: IBAN SK 10 7500 0000 0003 2688 0263 ČSOB Banka

Mládežnícke mužstvá štartovný vklad neplatia.

3. Do súťaží ObFZ nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané finančné podlžnosti    voči ObFZ.

4. Kluby zaradené v VI.lige MEVA musia mať prihlasené 1 družstvo mládeže.

ŠTK oznamuje , že 1.kolo v súťažnom ročníku 2017/2018 VI. liga MEVA OBFZ KN sa odohrá 06.08.2017. Začiatok ďalších súťaží sa stanoví podľa počtu prihlásených mužstiev na aktíve ŠTK. Začiatok jarnej časti súťaže 2017/2018 je stanovený na 04.03.2018.

ŠTK oznamuje, že aktív ŠTK spolu s prideľovaním čísiel sa uskutoční 07.07.2017 – piatok o 17:30 hod v budove ObFZ KN Elektrárenská 1.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 163 Drahomír Tóth 1216788 FK FC Zemianska Olča – DP čl.37/5 a - 1 s.s. „N“ od 13.6.2017

Pokuty

U 164 DK na podnet STK podľa RSTÚ 10/f pokutuje FK Modrany 200 eur + RP


Komisia rozhodcov


KR oznamuje rozhodcom a delegátom ObFZ KN, že 30.6.2017 o 17:00 na futbalovom ihrisku v Bajči sa uskutoční tradičné futbalové stretnutie medzi výbermi R a DZ ObFZ Komárno a ObFZ Nové Zámky. Prihlásiť sa môžete u členov KR.

KR oznamuje miesto a čas povinných fyzických previerok rozhodcov ObFZ KN. FP sa uskutočnia 7.7.2017 v piatok so začiatkom o 18:00 na štadióne KFC Komárno. Účasť je povinná, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti je tiež povinné!


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 28.06.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 40 (14.06.2017)


Športovo-technická komisia

VI.liga dospelí

DFC Moča – FK Modrany 30.kolo – ŠTK ObFZ Komárno kontumuje stretnutie podľa SP SFZ čl.82/b a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech DFC Moča. Zároveň odstupuje FK Modrany na doriešenie DK ObFZ KN podľa rozpisu súťaže B 10/f. ŠTK upzorňuje FK Modrany o dodržanie RS VU/6b.

Superpohár FK Actív Komárno – FK Prameň Patince sa odohrá v sobotu 17.6.2017 o 17:00 hod vo Veľkých Kosihách.

ŠTK oznamuje, že od 15.6.2017 je možné podávať elektronické prihlášky cez podateľňu ISSF do všetkých súťaží riadených ObFZ KN pre súťažný ročník 2017/2018. Termín podávania prihlášok je pre všetky súťaže do 29.6.2017. Prihláška sa podáva pre každé družstvo zvlášť (dospelí, dorast U19, žiaci U15, prípravka).

ŠTK oznamuje , že 1.kolo v súťažnom ročníku 2017/2018 VI. liga MEVA OBFZ KN sa odohrá 06.08.2017. Začiatok ďalších súťaží sa stanoví podľa počtu prihlásených mužstiev na aktíve ŠTK. Začiatok jarnej časti súťaže 2017/2018 je stanovený na 5.3.2018.

ŠTK oznamuje, že aktív ŠTK spolu s prideľovaním čísiel sa uskutoční 7.7.2017 – piatok o 17:30 hod v budove ObFZ KN Elektrárenská 1.


Komisia rozhodcov


KR oznamuje rozhodcom a delegátom ObFZ KN, že 30.6.2017 o 17:00 na futbalovom ihrisku v Bajči sa uskutoční tradičné futbalové stretnutie medzi výbermi R a DZ ObFZ Komárno a ObFZ Nové Zámky. Prihlásiť sa môžete u členov KR.

KR oznamuje miesto a čas povinných fyzických previerok rozhodcov ObFZ KN. FP sa uskutočnia 7.7.2017 v piatok so začiatkom o 18:00 na štadióne KFC Komárno. Účasť je povinná, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti je tiež povinné!


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 21.06.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 39 (06.06.2017)


Sekretariát


Upozorňuje FK, ktoré majú podlžnosti voči OBFZ KN, aby ich uhradili do 15.06.2017


Športovo-technická komisia


ŠTK oznamuje, že návrhy a pripomienky k RS ObFZ pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na ŠTK OBFZ do 12.6.2017

VI.liga dospelí

Stretnutie 30.kolo TJ DR Vrbová nad Váhom – FC Bátorove Kosihy sa odohrá na ihrisku vo Vrbovej nad Váhom dňa 10.06.2017 o 17:00 hod.

Stretnutie 30.kolo FC Radvaň nad Dunajom – FK Activ Komárno sa odohrá dňa 10.06.2017 o 16:30 hod.

ŠTK oznamuje , že 1.kolo v súťažnom ročníku 2017/2018 VI. liga MEVA OBFZ KN sa odohrá 06.08.2017. Začiatok ďalších súťaží sa stanoví podľa počtu prihlásených mužstiev na aktíve ŠTK


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 162 Attila Lajos 1177701 FC Bátorove Kosihy – DP čl.37/5 a -  1 s.s. „N“ od 06.06.2017


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v utorok 14.06.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 38 (31.05.2017)


Športovo-technická komisia

ŠTK oznamuje, že návrhy a pripomienky k RS ObFZ pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na ŠTK ObFZ do 12.6.2017

VI.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ dospelí 30.kolo FK Šrobárová – FC Dulovce po vzájomnej dohode v sobotu 10.6.2017 o 17:00 hod.

Stretnutie 30.kola TJ Dr.Vrbová nad Váhom  - FC B.Kosihy sa odohrá na ihrisku vo Vrbovej nad Váhom

FK Actív Komárno – FK Modrany 28.kolo – ŠTK ObFZ Komárno kontumuje stretnutie podľa SP SFZ čl.82/b a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Actív Komárno. Zároveň odstupuje FK Modrany na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS B 10/f.

VI.liga dorast U19

TJ Dr. Čičov – TJ Agro Kameničná21.kolo -  ŠTK ObFZ Komárno kontumuje stretnutie podľa SP SFZ čl.82/b a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Dr.Čičov. Zároveň odstupuje TJ Agro Kameničná na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS B 10/f.

Prípravka U11

TJ Dr.Sokolce – TJ Imeľ - ŠTK ObFZ Komárno kontumuje stretnutie podľa SP SFZ čl.82/b a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Dr.Sokolce.  Zároveň odstupuje TJ Imeľ  na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS B 10/f. ŠTK upozorňuje TJ Imeľ o dodržanie RS VU/6b.

KFC Komárno – Hurbanovo A – odvetné finálové stretnutie sa odohrá v sobotu 10.6.2017 o 14:30 v Komárne.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 154 Ádám Vetter 1250922 FK Vrbová nad Váhom – DP.čl.46/1a,c – 1 s.s. „N“ od 30.5.2017

U 155 Bence Lesko 1261342 – FK Marcelová – DP.čl.37/2,3 - 1 s.s. „N“ od 30.5.2017

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 156 Ľudovít Židek 1112476 Dr. Búč – DP čl.37/5 a - 1 s.s. „N“ od 30.5.2017

U 157 Tomáš Kósa 1169750 OŠK Iža - DP čl.37/5 a - 1 s.s. „N“ od 30.5.2017

U 158 Gábor Horváth 1244353 FK Zlatná na O. - DP čl.37/5 a - 1 s.s. „N“ od 30.5.2017

Pokuty

U 159 DK na podnet STK podľa RSTÚ 10/f pokutuje FK Modrany 100 eur + RP

U 160 DK na podnet STK podľa RSTÚ 10/f pokutuje TJ Agro Kameničná dorast 34 eur + RP

U 161 DK na podnet STK podľa RSTÚ 10/f pokutuje TJ Imeľ  prípravka  34 eur + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Szabó J, Németh Z, Bórik


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v utorok 06.06.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 (24.05.2017)


Športovo-technická komisia

ŠTK – oznamuje, že návrhy a pripomienky k RS ObFZ pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na ŠTK ObFZ do 12.6.2017

VI.liga dospelí

TJ Dr. Vrbová nad Váhom – FK Zlatná na Ostrove – 28.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 27.5.2017 sobota o 17:00 vo Vrbovej nad Váhom

FK Zlatná na Ostrove – OŠK Iža 29.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 4.6.2017 nedeľa o 17:00

VI.liga dorast U19

TJ Dynamo Nová Stráž – FK Modrany 20.kolo – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP SFZ čl.82/b a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Dynamo Nová Stráž. ŠTK odstupuje FK Modrany na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS B10/F.

TJ Dr. Čičov – TJ Agro Kameničná – 21.kolo – ŠTK berie na vedomie oznámenie od TJ Agro Kameničná o nevycestovaní na MZ dňa 27.5.2017.

IV.liga žiaci U15

FK Zlatná na Ostrove – FC Okoličná na Ostrove 22. Kolo – ŠTK súhlasí so zmenou termínu, stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  28.5.2017 nedeľa o 10:30 hod.

TJ Dr. Búč – FK FC Zemianska Olča 22. Kolo – ŠTK súhlasí so zmenou termínu, stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  25.5.2017 štvrtok o 17:00 hod.

Prípravka U11

KFC Komárno – FK Actív Veľké Kosihy – 20.kolo – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP SFZ čl.82/b a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech KFC Komárno. ŠTK odstupuje FK Actív Veľké Kosihy na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS B10/F.

FK Chotín – TJ Dr. Pribeta 21. Kolo – ŠTK súhlasí so zmenou termínu, stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  26.5.2017 piatok o 17:00 hod.

DFC Moča – MŠK Hurbanovo A 21. Kolo – ŠTK súhlasí so zmenou termínu, stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  27.5.2017 sobota o 15:00 hod.

TJ Dr. Sokolce – TJ Imeľ 21. Kolo – ŠTK súhlasí so zmenou termínu, stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  28.5.2017 nedeľa o 9:00 hod.

Finále: 1. stretnutie MŠK Hurbanovo A – KFC Komárno sa odohrá 3.6.2017  sobota o 14:30 hod. v Hurbanove


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 148 – Miroslav Gažo 1259684 – FK Šrobárová – DP.čl.37/5a – 1 s.s. „N“ od 24.5.2017

U 149 – Zsolt Döme 1242186 – TJ Dynamo N.Stráž DP čl.37/5a – 1 s.s. „N“ od 24.5.2017

Nepodmienečne zastavená činnosť po 9 ŽK

U 150 – Attila Lacza 120876 – TJ Dr. Pribeta DP čl.37/5b – 1 s.s. „N“ od 24.5.2017

Pokuty

U 151 – DK na podnet ŠTK podľa RSTÚ 10/f pokutuje FK Modrany 34 eur + RP

U 152 – DK na podnet ŠTK podľa RSTÚ 10/f pokutuje FK Actív Veľké Kosihy 34 eur + RP

Odpustenie zvyšku trestu

U 153 – Attila Lajos 1177701 – FC Bátorove Kosihy dorast podľa DP čl.41/1,2,3,4 – 1 s.s. „P“ od 24.5.2017 do 31.8.2017


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R na celý víkend: Szabó J, Kuczman, Németh Z, Keszegh, Bórik, Zácsik a Tóth H


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 31.05.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 36 (17.05.2017)


Športovo-technická komisia


VI.liga dospelí

TJ Dr. Búč – FC Dulovce – 28.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 27.5.2017
sobota o 17:00

TJ Agro Kameničná – FK Marcelová B – ŠTK nariaďuje odohrať MZ 30.kolo dňa 11.6.2017 nedeľa o 17:00

TJ Družstevník Pribeta – TJ Dr.Vrbová nad Váhom – 26.kolo – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP SFZ
čl.82/b a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Dr.Pribeta. ŠTK podľa RS 6/b
žiada TJ Dr.Vrbová nad Váhom o uhradenie 67 eur pre TJ Dr.Pribeta za účelne vynaložené náklady za
neodohranie stretnutia. ŠTK odstupuje Vrbová nad Váhom na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS B10/F.

VII liga dospelí

TJ Dr.Dedina Ml. – B. Lúky – 21.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním stretnutia dňa21.5.2017 nedeľa o 18:00.

VI.liga dorast U19

TJ Dynamo Nová Stráž – FK Modrany – 20.kolo – ŠTK berie na vedomie oznámenie od FK Modranyo nevycestovaní na MZ dňa 21.5.2017.

IV.liga žiaci U15

FK Zlatná na Ostrove – SC Nesvady 20. Kolo – ŠTK súhlasí so zmenou termínu,stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  13.5.2017 sobota o 15:00 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 136 – Lajos Attila 1177701 – FC Bátorové Kosihy DP čl.46/1a,c – 2 s.s „N“ od 17.5.2017

U 137 – Zsolt Buday 1119171 – ŠK Fonix Tôň – Dp čl.45/2b – 3 mesiace „N“ od 17.5.2017

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 138 – Ladislav Barton 1255135 – TJ Dynamo N.Stráž – DP.čl.37/5a – 1 s.s. „N“ od 17.5.2017

U 139 – Roderik Szabó  1336673 – TJ Agro Kameničná dorast DP čl.37/5a – 1 s.s. „N“ od 17.5.2017

U 140 – Tomáš Bertók 1338949 – FC Bát.Kosihy dorast DP čl.37/5a – 1 s.s. „N“ od 17.5.2017

Nepodmienečne zastavená činnosť po 9 ŽK

U 141 – Branislav Babiš 1054579 – FK Šrobárová DP čl.37/5b – 1 s.s. „N“ od 17.5.2017

U 142 – Zsolt Gáspár 1235183 – FC Bát.Kosihy DP čl.37/5b – 1 s.s. „N“ od 17.5.2017

Pokuty

U 143 – DK na podnet ŠTK podľa RSTÚ 10/f pokutuje FK Vrbová nad Váhom 100 eur + RP

Tresty

U 144 – DK na základe vyjadrenia R a DZ podľa DP čl.49/1b, 2b trestá 3 mesiace „N“ od 17.5.2017 hráča Zoltán Szigeti 1162952 FK Bátorvé Kosihy.

U 145 – DK podľa DP čl.16/1,2,3 trestá VM TJ Agro Kameničná Hupian Ladislav zákaz výkonu funkcie 4 s.s„N“ od 17.5.2017

U 146 - DK podľa DP čl.16/1,2,3 trestá VM FK vrbová nad Váhom Benkóczky Peter zákaz výkonu funkcie4 s.s „N“ od 17.5.2017

U 147 - DK podľa DP čl.16/1,2,3 trestá maséra TJ Agro Kameničná Mészáros Tomáš zákaz výkonu funkcie4 s.s „N“ od 17.5.2017


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Szabó J, Zácsik, Jankó všetci so-ne, Kuczman - zranenie


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 24.05.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 35 (11.05.2017)


Športovo-technická komisia


VII liga dospelí

FC Prameň Patince - OŠK Svätý Peter B 22. Kolo – ŠTK súhlasí so zmenou termínu,

stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  14.5.2017 nedeľa o 16:30 hod.

IV.liga žiaci U15

FK Zlatná na Ostrove – SC Nesvady 20. Kolo – ŠTK súhlasí so zmenou termínu,

stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  13.5.2017 sobota o 15:00 hod.

Prípravka U11

SC Nesvady – FC Okoličná na Ostrove 18. Kolo – ŠTK súhlasí so zmenou termínu,

stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  24.05.2017 streda o 16:00 hod.

FK Marcelová – OŠK Iža 21. Kolo – ŠTK súhlasí so zmenou termínu,

stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  27.05.2017 sobota o 10:30 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 130 – Jozef Szemenyei 1254182 FK Modrany – DP. čl.37/5a -  1 s.s. „N“ od 11.5.2017

U 131 – Márk Bak 1222663 FK Vrbová nad Váhom/Kava – DP. čl.37/5a -  1 s.s. „N“ od 11.5.2017

U 132 – Miroslav Bazinský 1093120 FK Actív Komárno – DP. čl.37/5a -  1 s.s. „N“ od 11.5.2017

U 133 – Kristián Cseh 11239925 FK Actív Komárno – DP. čl.37/5a -  1 s.s. „N“ od 11.5.2017

U 134 – Tamás Bertók 1338949 dor. FK Bátorove Kosihy – DP. čl.37/5a -  1 s.s. „N“ od 11.5.2017

Nepodmienečne zastavená činnosť po 9 ŽK

U 135 – Alexander Cseh 1163970 FK FC Zemianska Olča – DP. čl.37/5b -  1 s.s. „N“ od 11.5.2017


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Sobota – Szabó J, Keszegh,  Kuczman, Tóth H


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 17.05.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 34 (03.05.2017)


Športovo-technická komisia


VII liga dospelí

OŠK Svätý Peter B – ŠK Fénix Tôň 19. Kolo – stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  7.5.2017 nedeľa o 14:00 hod.

TJ Družstevník Dedina Mládeže – FC Dynamo Bajč 19. Kolo – stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 8.5.2017 pondelok o 16:30 hod.

IV.liga žiaci U15

SC Nesvady – TJ Družstevník Búč 19. Kolo – stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  6.5.2017 sobota o 10:00 hod.

Prípravka U11

FC Okoličná na Ostrove – FK Actív Veľké Kosihy 17. Kolo – stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  3.5.2017 streda o 16:00 hod.

FK Marcelová – FK Chotín 17. Kolo – stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  8.5.2017 pondelok o 17:00 hod.

DFC Moča – FK Marcelová 18. Kolo – stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  16.5.2017 utorok o 17:30 hod.

FC Okoličná na Ostrove – KFC Komárno 19. Kolo – stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá  17.5.2017 streda o 17:00 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 121 – Zoltán Szigeti 1162952 FK Bátorove Kosihy – DP. čl.37/5a -  1 s.s. „N“ od 3.5.2017

U 122 – Endre Szigeti 1269921 FK Bátorove Kosihy – DP. čl.37/5a -  1 s.s. „N“ od 3.5.2017

U 123 – Róbert Csicsó 1167080 TJ Družstevník Búč – DP. čl.37/5a -  1 s.s. „N“ od 3.5.2017

U 124 – Csaba Rásky 1049168 TJ Dynamo Nová Stráž – DP. čl.37/5a -  1 s.s. „N“ od 3.5.2017

Odpustenie zvyšku trestu

U 125 – Dominik Sánta 1348598 – TJ Družstevník Búč žiaci podľa DP čl.41/1,2,3,4 – 1 s.s. „P“ od 3.5.2017 do 30.6.2017

U 126 – DK žiada podrobné písomné stanovisko TJ Agro Kameničná k HNS hráča a US na hráča H č. 13 v MZ 24. Kola TJ Agro Kameničná – TJ Družstevník Vrbová nad Váhom

U 127 - DK žiada podrobné písomné stanovisko TJ Družstevník Vrbová nad Váhom k HNS hráča  a US na hráča H č. 13 v MZ 24. kola TJ Agro Kameničná – TJ Družstevník Vrbová nad Váhom

U 128 - DK žiada podrobné písomné stanovisko R – J. Mogyorósiho, AR 1 L. Kuczmana a DZ Sz. Polgára k HNS hráča a US na hráča H č. 13 v MZ 24. kola TJ Agro Kameničná – TJ Družstevník Vrbová nad Váhom

Tresty

U 129 - DK podľa DP čl.58/4 trestá FC Prameň Patince 20 Eur + RP. Podľa DP čl.43/l nariaďuje zvýšiť US na 10. Podľa čl. 27/1,2,4 uzavretie ihriska na 2 s. s. P od 3.5.2017 na 3 mesiace


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bórik, Kuczman  –  so-ne

                                Németh Z, Szabó J, Tóth L – so

                                Bohos, Füssy – ne


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 10.05.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 33 (26.04.2017)


Sekretariát


Dôrazne upozorňuje FK o dodržiavanie RS 2016/2017 A6g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk /4.splátka/ do 30.04.2017


Športovo-technická komisia


VI liga dospelí

TJ Dynamo Nová Stráž – FK Actív Komárno 23.kolo – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP SFZ čl.82/b a podľa SP SFZ čl.11/2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Actív Komárno. Zároveň odstupuje TJ Dynamo Nová Stráž na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS B 10/f.

DFC Moča – FC Bátorové Kosihy 26.kolo – ŠTK súhlasí s odohratím MZ dňa 14.5.2017 o 14:30.

VI liga dorast U19

TJ Dr. Čičov – FK Modrany 18.kolo – ŠTK súhlasí s odohratím MZ dňa 7.5.2017 nedeľa o 13:00.

IV.liga žiaci U15

TJ Dr.Búč – FK Chotín 18.kolo – ŠTK súhlasí s odohratím MZ dňa 1.5.2017 o 16:00.

SC Nesvady – FC Okoličná n.O. 17.kolo – ŠTK súhlasí s odohratím MZ dňa 27.4.2017 o 16:00

FC Bátorové Kosihy – OŠK Sv.Peter – ŠTK súhlasí s odohratím MZ dňa 13.5.2017 o 10:00

Prípravka U11

OŠK Iža – FK Chotín 15.kolo – ObFZ KN kontumuje stretnutie a podľa SP SFZ čl.82/b a podľa SP SFZ čl.11/2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech OŠK Iža. Zároveň odstupuje FK Chotín na doriešenie DK ObFZ podľa RS B 10/f.

TJ Družst. Čičov – FK Actív 15.kolo – ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 1.5.2017 o 10:00

MŠK Hurbanovo A – TJ Družst. Pribeta 16.kolo – ŠTK súhlasí s odohratím MZ dňa 1.5.2017 o 16:00

MŠK Hurbanovo B – FK Marcelová 16.kolo – ŠTK súhlasí s odohratím MZ dňa 2.5.2017 o 17:00.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 114 – Dominik Šánta 1348598 Dr. Búč žiaci – DP čl.49/1a,2a – 2 s.s. „N“ od 26.4.2017

U 115Zoltán Takács 1379321 OŠK S.Peter  žiaci – DP čl.49/1a,2a – 2 s.s. „N“ od 26.4.2017

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 116 – Mátyás Briezsnyik 1376144 Agro Kameničná – DP. čl.37/5a -  1 s.s. „N“ od 26.4.2017

U 117 – DK podľa DP čl.58/1e,2e a 3 trestá TJ Dedina Mládeže 200 eur  + RP. Podľa čl.43/l zvýšiť US na 10, 2 x úradný dohľad a podľa článku 27/1,2,4 „P“ uzatvorenie ihriska na 2 s.s. Divák Kocsis Attila a Szabó Zoltán zákaz vstupu na všetky stretnutia 12 mesiacov „N“ od 26.4.2017.

U 118 – DK na podnet ŠTK trestá Dynamo Nová Stráž podľa RS TU 10/f 100 eur + RP.

U 119 – DK na podnet ŠTK trestá FK Chotín – prípravka podľa RSTÚ 10/f 34 eur + RP.

U 120 – DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 3.5.2017 o 16:30 štatutárneho zástupcu FK Prameň Patince a FK Veľký Ostrov a HÚ Ottó Zámbó z MZ Patince – V. Ostrov.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení: Zácsik (so-ne), Németh Z (ne), Szabó J (ne), Tóth H (so-ne)

KR eviduje pochvalu od OŠK Iža na výkon R Bórik, Lovász, Habara v zápase Moča-Iža

KR evideuje pochvalu od FK Radvaň n.D. na výkon R Keszegh, Bohos, Németh A v zápase Zlatná-Radvaň.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 03.05.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 32 (19.04.2017)


Sekretariát


Dôrazne upozorňuje FK o dodržiavanie RS 2016/2017 A6g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk /4.splátka/ do 30.04.2017


Športovo-technická komisia


VI. liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 28.kolo TJ Dr.Pribeta – OŠK Iža dňa 27.05.2017 o 17:00.

FC Radvaň nad Dunajom – OŠK Iža 22.kolo – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP SFZ čl.82/f a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FC Radvaň nad Dunajom. Zároveň odstupuje OŠK Iža na doriešenie DK ObFZ KN.

VII liga dospelí

Fénix Tôň – Dynamo Bajč 16.kolo – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP SFZ čl.82/d a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Fénix Tôň. Zároveň odstupuje Dynamo Bajč na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS B 10/f.

IV.liga žiaci U 15

FK FC Zemianska Olča – OŠK Sv.Peter 16.kolo – ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dňa 1.5.2017 o 14:00.

Prípravka U 11

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 16.kolo KFC Komárno – FK Kolárovo dňa 25.4.2017 utorok o 17:00


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 103 – Ján Čerešník 1184886 – FK Vrbová nad Váhom podľa DP čl. 47/1a,2a – 2 s.s. „N“ od 19.4.2017

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 104 – Gábor Takács 1212798 – ŠK Bodz. Lúky podľa DP čl. 37/5a – 1 s.s. „N“ od 19.4.2017

U 105 – Daniel Havlík 1242189 – Dyn. N. Stráž podľa DP čl. 37/5a – 1 s.s. „N“ od 19.4.2017

U 106 – Michal Miťko 1134960 – Dyn. N. Stráž podľa DP čl. 37/5a – 1 s.s. „N“ od 19.4.2017

U 107 – DK na podnet ŠTK podľa RS TU 10/f pokutuje FC Dynamo Bajč 100 eur + RP

U 108 – DK na základe ŠTK pokutuje OŠK Iža podľa DP čl.56/1 a a čl 12/4 100 eur + RP. Tréner František Szalay a kap. František Prochászka 1330127 zákaz výkonu funkcie podľa DP.čl. 53/3 a 1 mes. „N“ od 19.4.2017

U 109 – DK na základe vyjadrenia DO ukladá pokutu TJ Dynamo Bajč 40 eur + RP. Divák Róbert Hegedüs zákaz vstupu na všetky stretnutia TJ Dynamo Bajč 12 mesiacov.

U 110 – DK žiada písomné stanovisko od FK Patince k HNS divákov po skončení MZ FK Patince – V. Ostrov proti hráčov hostí pri odchode z areálu.

U 111  – DK žiada písomné stanovisko od delegovaných osôb R Jakubáč M, AR1 Németh A, DZ Pavlík J. k HNS divákov po skončení MZ FK Patince – V. Ostrov proti hráčov hostí pri odchode z areálu.

Odpustenie zvyšku trestu

U 112 – Pintér Ladislav 1241957 – Dr.Búč podľa DP čl.41/1,2,3,4 – 1 s.s. „P“ od 19.4. do 30.6.2017

U 113 – Szilvás Zorán 1258405 - Dr.Búč podľa DP čl.41/1,2,3,4 – 1 s.s. „P“ od 19.4. do 30.6.2017


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení: Szabó J (so-ne), Zácsik (ne), Mogyorósi, Tóth H (so)

KR eviduje pochvalu od FK Šrobárová na výkon R Mogyorósi, Tóth L, Németh Z v zápase Búč-Šrobárová.

KR pozastavuje delegáciu R Bušansky Patrik na 4 s.s.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 26.04.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 31 (12.04.2017)


Športovo-technická komisia


IV. liga Žiaci U15

FC Okoličná n/O – ŠTK súhlasí s odohratím domácich MZ vždy v sobotou o 11:00 hod

ŠTK po vzájomnej dohode mužstiev súhlasí s odohratím MZ 16.kola FC Bátorové Kosihy – FK Zlatná n/O, dňa 15.04.2017 (sobota) o 12:00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode mužstiev súhlasí s odohratím MZ 16.kola TJ Imeľ – SC Nesvady, dňa 20.04.2017 (štvrtok) o 16:00 hod.

Prípravka U11

OŠK Iža – FK Marcelová 14. Kolo, ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP SFZ čl. 82/b a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech OŠK Iža, zároveň odstupuje FK Marcelová na doriešenie DK ObFZ Komárno podľa RS B 10/f.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 98 - Ladislav Pintér  1241957, Dr. Búč – podľa DP čl.47/1a, 2a – 2 s. s.,,N“ od 12.04.2017

U 99 - Zoran Szilvás  1258405, Dr. Búč – podľa DP čl.47/1a, 2a – 2 s. s.,,N“ od 12.04.2017

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 100 – František Kren  1311418, FK Radvaň n/D – podľa DP čl.37/5a – 1s.s.,,N“ od 12.04.2017,

U 101 - DK na podnet ŠTK podľa R.S TU 10/f pokutuje FC Marcelová "prípravka" 34 € + RP

U 102 – TJ Dynamo Bajč -  DK žiada podrobné písomné stanovisko k HNS diváka po MZ Bajč – Patince a oznámiť  jeho totožnosť.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení: Szabó J., Németh Z., Zácsik, Jankó – sobota,

Bórik, - sobota, nedeľa, Mészáros – do prihlásenia

KR upozorňuje FK, že si vyhradzuje právo vykonať zmeny v delegovaní R a DZ aj po zverejnení US a aktuálneho delegačného listu.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 19.04.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 30 (05.04.2017)


Športovo-technická komisia


VI.liga Dorast

ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva TJ Družstevník Pribeta zo súťaže (SP SFZ čl.12) a ŠTK zároveň odstupuje TJ Družstevník Pribeta na doriešenie DK  podľa RS čl. A/6/c.

ŠTK anuluje výsledky TJ Družstevník Pribeta

Prípravka U11

ŠTK po vzájomnej dohode mužstiev súhlasí s odohraním MZ 15.kola FK Kolárovo – SC Nesvady, dňa 18.04.2017 ( utorok) o 10:00 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 95 - Alexander Cseh 1163970, FK FC Zemianska Olča – podľa DP čl. 8/37/2,3 – 1 s. s.,,N“ od 05.04.2017

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 96 - Máté Árvai 1252229, TJ Agro Kameničná – podľa DP čl. 8/37/5a – 1s.s.,,N“ od 05.04.2017,

U 97 - Gergely Berecz 1170159, FK Zlatná na Ostrove - podľa DP čl. 8/37/5a – 1s.s.,,N“ od 05.04.2017

U 98 - DK na podnet ŠTK podľa RS TU A/6/c pokutuje TJ Družstevník Pribeta 200 € + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení: so + ne Tóth L., so - Szabó J., Bohos, Tóth H., ne - Németh Z.

KZ eviduje pochvalu od FC Bátorove Kosihy na R Lévai T. a Németh Z. v stretnutí FC Dulovce - FC Bátorove Kosihy

KR upozorňuje FK, že si vyhradzuje právo vykonať zmeny v delegovaní R a DZ aj po zverejnení US a aktuálneho delegačného listu.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 12.04.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 29 (30.03.2017)


Športovo-technická komisia


Oprava RS ObFZ KN ( vyžrebovanie súťaží ObFZ Komárno).

Stretnutia 20.kola VI.ligy dospelých sa odohrajú v nedeľu 02.04.2017 o 15:30 hod., okrem stretnutia FC Activ Komárno – TJ Vrbová nad/V., ktorý sa odohrá 01.04.2017 (sobota) o 15:30 hod.

VI. liga dospelí

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 29.kolo, FK Zemianska Olča – DFC Moča, dňa 03.06.2017 (sobota)o 17:00 hod.

ŠTK kontumuje MZ 19.kolo, FK Activ KN – FK Šrobarová, podľa SP SFZ čl. 82/b a podľa SP SFZ čl.11/2 a priznáva 3 body a skóre 3: 0 pre FK Activ KN. ŠTK zároveň odstupuje FK Šrobarová na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS čl.10

VII.liga dospelí

 Na základe žiadosti ŠK Veľký Ostrov, ŠTK súhlasí s odohratím zápasu 15.kola,

ŠK Veľký Ostrov – DR Čičov v nedeľu , 09.04.2017 o 15:30 hod.

VI.liga Dorast

ŠTK kontumuje MZ 12.kolo, DR Čičov – DR Pribeta, podľa SP SFZ čl. 82/b a podľa SP SFZ čl.11/2 a priznáva 3 body a skóre 3: 0 pre DR Čičov. ŠTK zároveň odstupuje DR Pribeta na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS čl.10

IV. liga Žiaci U15

ŠTK po vzájomnej dohode mužstiev súhlasí s odohraním MZ 13.kola OŠK Svätý Peter – SC Nesvady, dňa 05.04.2017 ( streda) o 17:00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode mužstiev súhlasí s odohraním MZ 14.kola FC Okoličná n/O – TJ DR Sokolce, dňa 01.04.2017 (sobota) o 11:30 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode mužstiev súhlasí s odohraním MZ 14.kola FK Zemianska Olča – FC Bátorove Kosihy , dňa 02.04.2017 ( nedeľa) o 11:00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode mužstiev súhlasí s odohraním MZ 14.kola SC Nesvady – FK Chotín, dňa 13.04.2017 (štvrtok) o 17:00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode mužstiev súhlasí s odohraním MZ 18.kola TJ DR Búč – FK Chotín, dňa 29.04.2017 (sobota) o 10:00 hod.

Prípravka U11

ŠTK po vzájomnej dohode mužstiev súhlasí s odohraním MZ 14.kola KFC Komárno – SC Nesvady, dňa 06.04.2017 ( štvrtok) o 16:30 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 90-Máté Domonkos 1327479, FC Bátorove Kosihy – podľa DP čl.37/2,3 – 1 s. s.,,N“ od 30.03.2017

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 91 -Gabriel Szabo 1127108, FK Modrany – podľa DP čl.37/5a – 1s.s.,,N“ od 30.03.2017,

U 92 -Zsolt Buday 1119171, ŠK Fénix Tôň- podľa DP čl.37/5a – 1s.s.,,N“ od 30.03.2017

U 93 - DK na podnet ŠTK podľa R.S TU 10/f pokutuje FK Šrobárová 100 € + RP

U 94 – DK na podnet ŠTK podľa R.S. TU 10/f pokutuje TJ DR Pribeta 34 € +RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení: Bórik, Szabó J., Tóth L., Bušansky – všetci v nedeľu

KR upozorňuje FK, že si vyhradzuje právo vykonať zmeny v delegovaní R a DZ aj po zverejnení US a aktuálneho delegačného listu.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 05.04.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 28 (22.03.2017)


Sekretariát


Dôrazne upzorňuje FK o dodržiavanie RS 2016/2017 A6g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk /3.splátka/ do 15.03.2017.

Matričná komisia


ObFZ upozorňuje FK , že žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) Od 01.01. do 15.03. ( zimné registračné  obdobie bez obmedzenia)

b) Od 01.01. do 30.03.( zimné registračné obdobie s obmedzením)

c) Od 01.07. do 31.07. ( letné registračné obdobie bez obmedzenia)

d) Od 01.08. do 30.09.( letné registračné obdobie s obmedzením)

Žiadame Vás o dodržiavanie RS 2016/2017 A6g Smernica OBFZ pre bezhotovostný styk


Športovo-technická komisia


VII.liga dospelí U - 19

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 12.kolo TJ Družstevník Bodza - Holiare – ŠK Veľký Ostrov dňa 14.04.2017 (piatok) o 16:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohratím domácich zápasov ŠK Veľký Ostrov vždy v sobotu ÚHČ

VI.liga Dorast

ŠTK súhlasí s odohratím MZ 14.kolo FC Bátorove Kosihy - FK Modrany dňa 09.04.2017 (nedeľa) o 13:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 11.kolo FK Modrany - TJ Družstevník Čičov dňa 14.04.2017 (piatok) o 13.30 hod.

ŠTK súhlasí s odohratím domácich zápasov TJ Dynamo Nová Stráž vždy v nedeľu 3. hod. pred ÚHČ dospelích, okrem 12.kola TJ Dynamo Nová Stráž - FC Dulovce, ktoré sa odohrá dňa 25.03.2017 (sobota) o 15.00 hod.

ŠTK berie na vedomie oznámenie o nevycestovaní na MZ od TJ Družstevník Pribeta na MZ 12.kola TJ Družstevník Čičov - TJ Družstevník Pribeta, ktoré sa malo odohrať dňa 25.03.2017 (sobota) o 15.00 hod.

Prípravka U - 11

ŠTK po vzájomnej dohode oddielov súhlasí s odohratím MZ 11.kola FK Chotín – MŠK Hurbanovo dňa 23.03.2017 (štvrtok) o 16:45 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode oddielov súhlasí s odohratím MZ 12.kola KFC Komárno - FC Okoličná na Ostrove dňa 24.3.2017 (piatok) o 16.30 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 86 - Norbert Agg 1205724 DFC Moča podľa DP čl.37/5a – 1s.s.,,N“ od 22.03.2017

U 87 - Zsolt Buday 1119171 ŠK Fénix Tôň podľa DP čl.37/5a – 1s.s.,,N“ od 22.03.2017

U 88 - DK berie na vedomie vyjadrenie FK Zlatná na Ostrove a FC Bátorove Kosihy k MZ 17.kola. Podľa DP čl. 38/2 upúšťa od ďalších disciplinárnych opatrení.

Odpustenie zvyšku trestu

U 89 - Arpád Németh 1235186 FC Bátorove Kosihy - podľa DP čl.41/1,2,3,4 – 1s.s.,,P“ od 22.03.2017 do 30.06.2017


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde vo štvrtok 30.03.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 27 (15.03.2017)


Matričná komisia


ObFZ upozorňuje FK , že žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) Od 01.01. do 15.03. ( zimné registračné  obdobie bez obmedzenia)

b) Od 01.01. do 30.03.( zimné registračné obdobie s obmedzením)

c) Od 01.07. do 31.07. ( letné registračné obdobie bez obmedzenia)

d) Od 01.08. do 30.09.( letné registračné obdobie s obmedzením)

Žiadame Vás o dodržiavanie RS 2016/2017 A6g Smernica OBFZ pre bezhotovostný styk


Športovo-technická komisia


VII.liga dospelí

ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FC Čalovec zo súťaže (SP SFZ čl.12/3,4 ).ŠTK zároveň odstupuje FC Čalovec na doriešenie DK  podľa RS čl. 6/c.

ŠTK anuluje výsledky FC Čalovec.

VI.liga Dorast

ŠTK súhlasí s odohratím domácich zápasov TJ Agro Kameničná vždy v sobotu o 14:00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode oddielov súhlasí s odohraním MZ 12.kola, TJ Agro Kameničná - FK Modrany, dňa 01.05.2017 (pondelok) o 14:00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode oddielov súhlasí s odohraním MZ 11.kola, FC Bátorove Kosihy – TJ Dynamo Nová Stráž, dňa 19.03.2017 (nedeľa) o 12:00 hod.

Prípravka U11

ŠTK po vzájomnej dohode oddielov súhlasí s odohraním MZ 11.kola TJ DR Sokolce – KFC Komárno, dňa 17.03.2017 ( piatok) o 16:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohratím MZ 14.kola FK Kolárovo – FK Activ Komárno, dňa 07.04.2017( piatok) o 17:00 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 77-Árpád Németh 1235186, FC Bátorove Kosihy – podľaDP čl.46/1a – 2s.s.,,N“ od 15.03.2017

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 78-Tomáš Szmrecsek 1329744, FC Radvaň n/ Dunajom- podľaDP čl.37/5a – 1s.s.,,N“ od 15.03.2017,

U 79-Pavol Klimčík 1242184, TJ Dynamo Nová Stráž- podľaDP čl.37/5a – 1s.s.,,N“ od 15.03.2017

Odpustenie zvyšku trestov

U 80- Zoltán Balogh 1309734, TJ Agro Kameničná- podľaDP čl.41/1,2,3,4 – 1s.s.,,P“ od 15.03.2017 do 30.06.2017

U 81- Peter Tóth 1201469 , ŠK Veľký Ostrov- podľaDP čl.41/1,2,3,4 – 2s.s.,,P“ od 15.03.2017 do 30.06.2017

U 82- Matej Horváth 1157551 , ŠK Veľký Ostrov- podľaDP čl.41/1,2,3,4 – 2s.s.,,P“ od 15.03.2017 do 30.06.2017

Tresty

U 83- Na základe podnetu ŠTK DK ukladá pokutu podľa RS VÚ 6/c FC Čalovec 300 € + RP

U 84- DK žiada písomné stanovisko od FK Zlatná na O, ohľadom HNS diváka MZ

FK Zlatná na O- FC Bátorove Kosihy. Termín: 21.03.2017

U 85-DK žiada písomné stanovisko od FC Bátorove Kosihy, ohľadom HNS diváka MZ FK Zlatná na O- FC Bátorove Kosihy. Termín: 21.03.2017


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení: Bohos- so, ne, Németh Z., Zácsik - ne


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 22.03.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 (08.03.2017)


Matričná komisia


ObFZ upozorňuje FK , že žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

 1. Od 01.01. do 15.03. ( zimné registračné obdobie bez obmedzenia)
 2. Od 01.01. do 30.03. ( zimné registračné obdobie s obmedzením)
 3. Od 01.07. do 31.07. ( letné registračné obdobie bez obmedzenia)
 4. Od 01.08. do 30.09. ( letné registračné obdobie s obmedzením)

Športovo-technická komisia


VI.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ FK Vrbová nad Váhom/Kava vždy v sobotu UHČ – hracia plocha Martovce .

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ TJ Agro Kameničná v jarnej časti na hracej ploche v Čalovci.

VII.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ TJ DR Dedina Mládeže vždy v sobotu UHČ.

VI.liga dorast

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 21.kola FK Modrany – FC Bátorove Kosihy , dňa 28.05.2017              ( nedeľa) o 14:00 hod.

ŠTK nesúhlasí s požiadavkou FK Modrany na odohratie 12.kola, 14.kola, 18.kola – chýba dohoda oddielov

 

Prípravka U 11

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 13.kola FK Acktiv Komárno – KFC Komárno, dňa 2.4.2017

( nedeľa) o 10:00 hod.


Disciplinárna komisia


U 76 – Varga Róbert 1225747, FK Modrany – podľaDP čl.37/5a – 1s.s.,,N“ od 08.03.2017


Komisia rozhodcov


KR zverejňuje náhradný termín doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Komárno. Seminár sa uskutoční 15.03.2017 v stredu so začiatkom o 16:00 hod.,v priestoroch ObFZ Komárno, Elektrárenská  1. Poplatok za seminár je 5 €.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 15.03.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 25 (01.03.2017)


Matričná komisia


ObFZ upozorňuje FK , že žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

 1. Od 01.01. do 15.03. ( zimné registračné obdobie bez obmedzenia)
 2. Od 01.01. do 30.03.( zimné registračné obdobie s obmedzením)
 3. Od 01.07. do 31.07. ( letné registračné obdobie bez obmedzenia)
 4. Od 01.08. do 30.09.( letné registračné obdobie s obmedzením)

Športovo-technická komisia


VI.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 24.kolo DFC Moča – FK Zlatná na Ostrove dňa 29.4.2017 – sobota o 16:00

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ FK Vrbová nad Váhom/Kava vždy v sobotu UHČ – hracia plocha Martovce nasledovne.

VII.liga dospelí

ŠTK nariaďuje odohrať MZ Sv.Peter „B“ nasledovne:

13.kolo – 25.3.2017 ŠK Veľký Ostrov – Sv.Peter B v sobotu o 15:30

15.kolo – 8.4.2017 TJ Dedina Ml. – Sv.Peter B v sobotu o 15:30

19.kolo – 6.5.2017 Sv.Peter B – Tôň v sobotu o 16:30

21.kolo – 20.5.2017 Sv.Peter B – Čičov v sobotu o 17:00

IV.liga žiaci U 15

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ OŠK Sv.Peter vždy v sobotu o 10:00

Prípravka U 11

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ FK Okoličná na O. vždy v piatok  o 16:00

ŠTK nariaďuje odohrať 18.kolo MŠK Hurbanovo A – FC Dulovce dňa 5.5.2017 v piatok o 16:00


Disciplinárna komisia


U 75 – námietka TJ Dynamo Bajč je bezpredmetná.


Komisia rozhodcov


KR zverejňuje náhradný termín doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Komárno. Seminár sa uskutoční 15.03.2017 v stredu so začiatkom o 16:00 hod.,v priestoroch ObFZ Komárno, Elektrárenská  1. Poplatok za seminár je 5 €.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 08.03.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 24 (22.02.2017)


Matričná komisia


ObFZ upozorňuje FK , že žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

Od 01.01. do 15.03. ( zimné registračné obdobie bez obmedzenia)

Od 01.01. do 30.03.( zimné registračné obdobie s obmedzením)

Od 01.07. do 31.07. ( letné registračné obdobie bez obmedzenia)

Od 01.08. do 30.09.( letné registračné obdobie s obmedzením


Športovo-technická komisia


VI.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ Marcelová B:

16.kolo – 5.3.2017 – nedeľa Marcelová B – Šrobárová  14:30

17.kolo – 11.3.2017 – sobota Vrbová – Marcelová B  14:30

18.kolo – 19.3.2017 – nedeľa Marcelová B – Iža   15:00

19.kolo – 25.3.2017 – sobota Zlatná – Marcelová B  15:00

20.kolo – 2.4.2017 – nedeľa Marcelová B – N. Stráž  15:30

21.kolo – 8.4.2017 – sobota B. Kosihy – Marcelová B  15:30

22.kolo – 16.4.2017 – nedeľa Marcelová B – Dulovce  16:00

23.kolo – 22.4.2017 – sobota Marcelová B – Pribeta  16:00

24.kolo – 30.4.2017 – nedeľa – Zem. Olča – Marcelová B  16:00

25.kolo – 6.5.2017 – sobota – Marcelová B – Modrany  16:30

26.kolo – 13.5.2017 – sobota – Actív – Marcelová B  16:30

27.kolo – 21.5.2017 – nedeľa – Marcelová B – Radvaň n.D.  17:00

28.kolo – 28.5.2017 – nedeľa – Moča – Marcelová B  17:00

29.kolo – 4.6.2017 – nedeľa – Marcelová B – Búč  17:00

30.kolo – 10.6.2017 – sobota – Kameničná – Marcelová B  17:00

ŠTK súhlasí s odohraním domácich zápasov Actív vždy v sobotu UHČ na HP V.Kosihy.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich zápasov FK Zlatná n.O.  vždy v sobotu UHČ.

 

VII.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 16.kolo dňa 15.4.2017 sobota o 16:00 – Fénix Tôň – Dynamo Bajč

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 16.kolo dňa 15.4.2017 sobota o 16:00 – TJ Čičov – ŠK Bodz. Lúky

 

VI.liga – dorast U19

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 16.kolo dňa 23.4.2017 nedeľa o 13:00 – Dr.Čičov – B.Kosihy

 

IV.liga-  žiaci U15

ŠTK súhlasí s odohraním domácich zápasov FK Zlatná na Ostrove vždy v sobotu o 10:30 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich zápasov TJ Dr. Sokolce vždy v nedeľu o 10:30 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich zápasov FK Chotín v Marcelovej:

12.kolo – 18.3.2017 – sobota Chotín – Sv.Peter   10:00

15.kolo – 9.4.2017 – nedeľa Chotín – Imeľ  10:00

17.kolo – 23.4.2017 – nedeľa Chotín – Zem.Olča  10:00

19.kolo – 6.5.2017 – sobota Chotín –Zlatná n.O.  10:00

21.kolo – 21.5.2017 – nedeľa  Chotín – B.Kosihy  10:00

 

Prípravka U 11

ŠTK súhlasí s odohraním domácich zápasov TJ Dr. Čičov vždy v nedeľu o 10:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich zápasov Hurbanovo „A“ vždy v piatok o 16:00 hod okrem:  12.kolo – Hurbanovo „A“ – Marcelová 24.3.2017 o 16:30

ŠTK súhlasí s odohraním domácich zápasov Hurbanovo „B“ vždy v piatok o 16:00 hod okrem:  16.kolo – Hurbanovo „B“ – Marcelová 21.4.2017 o 17:00

ŠTK súhlasí s odohraním domácich zápasov KFC Komárno nasledovne:

12.kolo – 26.3.2017 nedeľa – KFC – Okoličná  15:00

14.kolo – 9.4.2017 nedeľa – KFC – Nesvady    10:00

15.kolo – 15.4.2017 sobota – KFC – Imeľ   15:00

16.kolo – 23.4.2017 nedeľa – KFC – Kolárovo  13:30

18.kolo – 7.5.2017 nedeľa – KFC – Sokolce   13:30

20.kolo – 21.5.2017  nedeľa – KFC – Actív   13:30

ŠTK súhlasí s odohraním MZ Marcelová nasledovne:

11.kolo – 17.3.2017  piatok – Marcelová – Moča   16:30

12.kolo – 24.3.2017 piatok – Hurbanovo „A“ – Marcelová  16:30

13.kolo – 31.3.2017 piatok – Marcelová – Pribeta  17:00

14.kolo – 8.4.2017 sobota – Iža – Marcelová  10:00

15.kolo – 14.4.2017 piatok – Dulovce – Marcelová  17:00

16.kolo – 21.4.2017 piatok – Hurbanovo „B“ – Marcelová  17:00

17.kolo – 28.4.2017 piatok – Marcelová – Chotín  17:00

18.kolo – 5.5.2017 piatok – Moča – Marcelová  17:00

19.kolo – 12.5.2017 piatok – Marcelová – Hurbanovo „A“   17:00

20.kolo – 19.5.2017 piatok – Pribeta – Marcelová  17:00

21.kolo – 26.5.2017 piatok – Marcelová – Iža  17:00


Disciplinárna komisia


DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 1.3.2017 na 16:30 p.Juraja Slávika 1088796 ŠK Dynamo Bajč.


Komisia rozhodcov


KR zverejňuje náhradný termín doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Komárno. Seminár sa uskutoční 15.03.2017 v stredu so začiatkom o 16:00 hod.,v priestoroch ObFZ Komárno, Elektrárenská  1. Poplatok za seminár je 5 €.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 01.03.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 23 (15.02.2017)


Športovo-technická komisia

ŠTKžiada  FK, aby predložili výnimky hracích dní a časov na jarnú časť ročníka 2016/2017 do             22.02.2017

Komisia rozhodcov


KR -  zverejňuje termín doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Komárno. Seminár sa uskutoční 18.02.2017 v sobotu so začiatkom o 9:00 hod. v priestoroch ObFZ Komárno, Elektrárenská 1.

Prednášateľom bude lektor SFZ p. Páchnik Pavol . Účasť všetkých rozhodcov a delegátov je povinná ! Poplatok za seminár je 5 €.


Matrika


Matrika - ObFZ upozorňuje FK, že žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

 1. Od 01.01. do 15.03. (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)
 2. Od 01.01. do 30.03. (zimné registračné obdobie s obmedzením)
 3. Od 01.07. do 31.07. (letné registračné obdobie bez obmedzenia)
 4. Od 01.08. do 30.09. (letné registračné obdobie s obmedzením)

Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 22.02.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 22 (02.02.2017)


Matrika


Matrika - ObFZ upozorňuje FK, že žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

 1. Od 01.01. do 15.03. (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)
 2. Od 01.01. do 30.03. (zimné registračné obdobie s obmedzením)
 3. Od 01.07. do 31.07. (letné registračné obdobie bez obmedzenia)
 4. Od 01.08. do 30.09. (letné registračné obdobie s obmedzením)

Športovo-technická komisia


ŠTKžiada  FK, aby predložili výnimky hracích dní a časov na jarnú časť ročníka 2016/2017 do             22.02.2017

Komisia rozhodcov


KR -  zverejňuje termín doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Komárno. Seminár sa uskutoční 18.02.2017 v sobotu so začiatkom o 9:00 hod. v priestoroch ObFZ Komárno, Elektrárenská 1.

Prednášateľom bude lektor SFZ p. Páchnik Pavol . Účasť všetkých rozhodcov a delegátov je povinná ! Poplatok za seminár je 5 €.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 21 (14.12.2016)


Športovo-technická komisia


ŠTK oznamuje, že ZHT o pohár predsedu ObFZ Komárno sa uskutoční nasledovne:

Dospelí: 17.12.2016 – ŠH Zlatná na Ostrove

Dopelí – 17.12.2016 ŠH Zlatná na Ostrove. Zraz účastníkov o 8:15 , technická porada o 8:30, začiatok turnaja 9:00. 

Vyžrebovanie:

Skupina A:     1. FK Actív Veľké Kosihy                               Skupina B:   1. TJ Družstevník Pribeta

                       2. FK Marcelová B                                                      2. FC Bátorove Kosihy

                    3. DFC Moča                                                              3. OŠK Iža

                    4. FK Zlatná na Ostrove                                              4. FK Prameň Patince

Rozpis zápasov:

09:00 hod.    Actív              -    Zlatná

09:20 hod.    Pribeta           -    Patince  

09:40 hod.    Marcelová B    -    Moča  

10:00 hod.    Bát. Kosihy      -    Iža

10:20 hod.    Actív              -    Moča

10:40 hod.    Pribeta           -    Iža

11:00 hod.    Marcelová B    -    Zlatná

11:20 hod.    Bát. Kosihy      -    Patince

11:40 hod.    Actív              -    Marcelová B

12:00 hod.    Pribeta           -    Bát. Kosihy

12:20 hod.    Moča              -    Zlatná

12:40 hod.    Iža                 -    Patince

13:20 hod.    o 7. - 8. miesto:    A4    -    B4

13:40 hod.    I. semifinále    :    A1    -    B2

14:00 hod.    II. semifinále   :    B1    -    A2

14:20 hod.    o 5. - 6. miesto:    A3    -    B3

14:40 hod.    o 3. - 4. miesto:    

15:00 hod.    Finále  


 Sekretariát


ObFZ Komárno ďakuje všetkým funkcionárom FK, hráčom, rozhodcom a divákom za ich spoluprácu počas celého roka 2016. Praje pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a úspechov v novom roku 2017 pri ich spoločných aktivitách.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 20 (30.11.2016)


Športovo-technická komisia


ŠTK oznamuje, že ZHT o pohár predsedu ObFZ Komárno sa uskutoční nasledovne:

Dospelí: 17.12.2016 – ŠH Zlatná na Ostrove

Dopelí – 17.12.2016 ŠH Zlatná na Ostrove. Zraz účastníkov o 8:15 , technická porada o 8:30, začiatok turnaja 8:45. Vylosovanie turnaja vyjde v najbližšej ÚS č. 21 dňa 14. 12. 2016


Komisia rozhodcov


KR oznamuje, že zápas medzi výbermi rozhodcov ObFZ Nové Zámky - ObFZ Komárno sa uskutoční 14. 1. 2017 v ŠH Milénium v Nových Zámkoch


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 14.12.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 19 (23.11.2016)


Športovo-technická komisia


ŠTK oznamuje, že ZHT o pohár predsedu ObFZ Komárno sa uskutoční nasledovne:

Dospelí: 17.12.2016 – ŠH Zlatná na Ostrove

Dorast: 27.11.2016 – ŠH Modrany

Dorast – 27.11.2016 ŠH Modrany. Zraz účastníkov o 8:15 , technická porada o 8:30, začiatok turnaja 8:45.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 30.11.2016

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 18 (16.11.2016)


Športovo-technická komisia


ŠTK oznamuje, že ZHT o pohár predsedu ObFZ Komárno sa uskutoční nasledovne:

Dospelí: 17.12.2016 – ŠH Zlatná na Ostrove

Dorast: 27.11.2016 – ŠH Modrany

Prípravka: 19.11.2016 – ŠH Imeľ

Prípravka – 19.11.2016 ŠH Imeľ. Zraz účastníkov o 8:15 , technická porada o 8:30, začiatok turnaja 8:45.

VI. liga - MEVA

ŠTK kontumuje MZ 15. kola FK Marcelová B - TJ Agro Kameničná podľa SP SFZ čl. 82/b a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body pre FK Marcelová B . Výsledok dosiahnutý na ihrisku 9:1 ponecháva v platnosti. ŠTK zároveň odstupuje TJ Agro Kameničná na doriešenie DK ObFZ Komárno podľa RS čl. 10. 

ŠTK kontumuje MZ 15. kola FK Actív - FC Radvaň nad Dunajom podľa SP SFZ čl. 82/b a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 pre FK Actív . ŠTK zároveň odstupuje FC Radvaň nad Dunajom na doriešenie DK ObFZ Komárno podľa RS čl. 10. 


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 66 – Branislav Babiš 1054579 – FK Šrobárová DP.čl. 37/5 A – 1.s.s. „N“ od 16.11.2016

U 67 – Peter Lipták 1148911 – FK Šrobárová DP.čl. 37/5 A – 1.s.s. „N“ od 16.11.2016

U 68 – Máté Jóba 1254180 – FK Zlatná na Ostrove DP.čl. 37/5 A – 1.s.s. „N“ od 16.11.2016

U 69 – Mikuláš Lakatoš 1061465 – TJ Družstevník Pribeta DP.čl. 37/5 A – 1.s.s. „N“ od 16.11.2016

Tresty

U 70  - Na základe podnetu ŠTK DK ukladá pokutu pre FC Radvaň nad Dunajom podľa RS B/10/f 100,- Eur + RP

U 71 - Na základe podnetu ŠTK DK ukladá pokutu pre TJ Agro Kameničná podľa RS B/10/i 100,- Eur +RP

U 72 - DK podľa DP čl. 58/1/c a 2/c a 3 čl. 12/4 ukladá pokutu pre TJ Družstevník Bodza-Holiare 30 Eur + RP. Nariaďuje zvýšiť US na 10 do 30. 6. 2017

U 73 - DK podľa DP čl. 58/1/c a 2/c a 3 čl. 12/4 ukladá pokutu pre TJ Dynamo Bajč 30 Eur + RP. 

Komisia rozhodcov/


Pochvala na R Mogyorósi J., Ferst G. a Horváth Š. v stretnutí FC Dulovce - FK Šrobárová od FC Dulovce


Trénersko-metodická komisia


TMK oznamuje, že preškolenie trénerov na trénerov UEFA Grassroots C sa uskutoční 10.12.2016 – sobota o 8:30 v priestoroch ObFZ Komárno. 


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 23.11.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 17 (09.11.2016)


Športovo-technická komisia


ŠTK oznamuje, že ZHT o pohár predsedu ObFZ Komárno sa uskutoční nasledovne:

Dospelí: 17.12.2016 – ŠH Zlatná na Ostrove

Dorast: 27.11.2016 – ŠH Modrany

Žiaci: 12.11.2016 – ŠH Modrany

Prípravka: 19.11.2016 – ŠH Imeľ

Žiaci – 12.11.2016 ŠH Modrany. Zraz účastníkov o 8:15 , technická porada o 8:30, začiatok turnaja 8:45.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 60 – Horváth Balázs 1263249 – FK FC Zemianska Olča DP. čl. 37/2,3 – 1 s.s. „N“ od 9.11.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 61 – Zsolt Gáspár 1235186 – FC Bátorové Kosihy DP.čl. 37/5 A – 1.s.s. „N“ od 9.11.2016

U 62 – Gabriel Halász 1130789 – TJ Pribeta DP.čl. 37/5 A – 1.s.s. „N“ od 9.11.2016

U 63 – Attila Lacza 1208760 – TJ Pribeta DP.čl. 37/5 A – 1.s.s. „N“ od 9.11.2016

U 64  - DK žiada písomné stanovisko od Dr.Bodza Holiare k HNS divákov po MZ Bodza Holiare – Dynamo Bajč.

U 65 - DK žiada písomné stanovisko od Dynamo Bajč k HNS divákov po MZ Bodza Holiare – Dynamo Bajč.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R na víkend: Szabó J, Németh Z, Kuczman, Laczó, Tóth H, Csinger, Keszegh, Nováková


Trénersko-metodická komisia


TMK oznamuje, že preškolenie trénerov, ktorí vlastnia preukaz ObFZ na trénerov UEFA Grassroots C sa uskutoční 10.12.2016 – sobota o 8:30 v priestoroch ObFZ Komárno. K záväznej prihláške je potrebné priložiť trénerský preukaz ObFZ, prefotený OP a jednu fotografiu 2 x 2,5 cm.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 16.11.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 16 (02.11.2016)


Športovo-technická komisia


ŠTK oznamuje, že ZHT o pohár predsedu ObFZ Komárno sa uskutoční nasledovne:

1. Žiaci: 12.11.2016 – ŠH Modrany

2. Prípravka: 19.11.2016 – ŠH Imeľ

3. Dorast: 27.11.2016 – ŠH Modrany

4. Dospelí: 17.12.2016 – ŠH Zlatná na Ostrove


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po  ČK

U 56 – Peter Danczi 1223878 – FC Radvaň nad D – podľa DP čl. 47/1a,2a – 2 s.s. „N“ od 02.11.2016

U57 – Zoltán Balgh 1309734- TJ Agro Kameničná – podľa DP čl.47/1a,2a - 2 s.s. „N“ od 02.11.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 58 – Sándor Czukár 1249052 – FK Vrbová nad V. – podľa DP čl. 37/5a – 1 s.s. „N“ od 02.11.2016

U 59- Alexander Cseh 1163970 –FK zemianska Olča - podľa DP čl. 37/5a – 1 s.s. „N“ od 02.11.2016


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R na víkend: Szabó J, Németh Z, Kuczman, Laczó, Nováková

KR predvoláva R na svoje zasadnutie na deň 09.11.2016 o 17:00 hod.- Szabó S., Bohoš Sz.

KR oznamuje R a DZ ObFZ, že z októbrovej odmeny sa odpočíta 10 € za povinný členský poplatok na rok 2016/2017.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 09.11.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 (26.10.2016)


Športovo-technická komisia


VI. liga dorast U 19

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 6.kolo TJ Dynamo Nová Stráž – FK Modrany dňa 28.10.2016 – piatok o 14:00

IV.liga žiaci U 15

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 11.kolo FC Zem.Olča – TJ Dr.Búč dňa 29.10.2016 – sobota o 12:00

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 10.kolo FK Zlatná na O. – TJ Imeľ dňa 27.10.2016 – štvrtok o 16:30

Prípravka U 11 Sk. A

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 10.kolo MŠK Hurbanovo A – OŠK Iža dňa 28.10.2016 – piatok o 16:00

ŠTK oznamuje, že ZHT o pohár predsedu ObFZ Komárno sa uskutoční nasledovne:

Dospelí: 17.12.2016 – ŠH Zlatná na Ostrove

Dorast: 27.11.2016 – ŠH Modrany

Žiaci: 12.11.2016 – ŠH Modrany

Prípravka: 19.11.2016 – ŠH Imeľ


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 52 – Martin Kapusňák 1157702 – OŠK Iža – podľa DP čl. 49/1a,2a – 3 s.s. „N“ od 26.10.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 53 – Gábor Toma 1242090 – FK FC Čalovec – podľa DP čl. 37/5a – 1 s.s. „N“ od 26.10.2016

Odpustenie zvyšku trestu

U 54 – Dokič Igor 1371342 -. TJ Dr.Pribeta – podľa DP čl. 41/1,2,3,4 – 1 s.s. „P“ od 26.10.2016 do 31.12.2016

Tresty

U 55 – DK na podnet DZ MZ FC Búč – FC B. Kosihy HNS divákov H Rácz Zoltán a Kaszab Alexander podľa DP čl.12/4, 58/1a,b, 2a,b  – zákaz vstupu na všetky stretnutia FC B. Kosihy 6 mesiacov od 26.10.2016. Pokuta 100 eur + RP.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R na víkend: Szabó J, Németh Z, Kuczman, Laczó, Tóth H


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 02.11.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 14 (19.10.2016)


Športovo-technická komisia


ŠTK dôrazne upozorňuje na RS A/6g zároveň upozorňuje FK, ktoré majú podlžnosti voči  ObFZ KN, aby ich uhradili.

VI. liga Dorast -  U19

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 9.kolo FC Bátorove Kosihy – TJ DR Čičov dňa 23.10.2016 (nedeľa) o 11:00 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 47 – Boráros Attila 1126485 – FK Vrbová n/V. DP čl. 37/2,3 – 1 s.s. „N“ od 19.10.2016

U 48 – Dokič Igor 1371342 – TJ DR Pribeta  DP čl. 49/1b,2b – 2 s.s. „N“ od 19.10.2016

U 49 –  Tóth Peter 1201469 –  ŠK Veľký  Ostrov podľa DP čl. 47/1b,2b a 58/ 1a,2a – 6 mesiacov má pozastavenie všetk ý ch  č inností  od 12.10.2016

U 50 – Námietka voči udeleniu OT MZ FK Zemianska Olča – FK Modrany pre hráča Andor Szabó  –  je bezpredmetná.

Odpustenie zvy š ku trestov

U 51- Badinka Milan 1161797 -  TJ Agro Kameničná DP čl. 41/1,2,3,4 ,,P“ od 19.10.2016 do31.12.2016


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: So - Ne: Németh Z., Kuczman, Nováková


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 26.10.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 13 (12.10.2016)


Športovo-technická komisia


ŠTK dôrazne upozorňuje na RS A/6g zároveň upozorňuje FK, ktoré majú podlžnosti voči ObFZ KN, aby ich uhradili do 18.10.2016

VII.liga dospelí

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 9.kolo TJ Dr.Dedina Mládeže – ŠK Veľký Ostrov dňa 15.10.2016 – sobota o 10:30.

ŠTK na základe rozhodnutia DK ObFZ KN kontumuje MZ 5.kola ŠK Veľký Ostrov – FK Prameň Patince podľa SP SFZ čl.82/1/D a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Prameň Patince.

Dorast

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 8.kolo Dr.Pribeta – FC B. Kosihy dňa 5.11.2016 – sobota o 10:00.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 40 – Milan Badinka 1161797 – TJ Agro Kameničná DP čl. 45/1,2a – 2 s.s. „N“ od 12.10.2016

U 41 – Martin Obložinský 1227514 – FK Marcelová B DP čl. 37/2,3 – 1 s.s. „N“ od 12.10.2016

U 42 – Martin Šenkár 1261344 - FK Marcelová B DP čl. 37/2,3 – 1 s.s. „N“ od 12.10.2016

U 43 – Gergely Kristóf 1379464 – Dynamo N.Stráž DP čl. 46/1a,a - 1 s.s. „N“ od 12.10.2016

U 44 – Bendegúz Tóth 1308465 - Dynamo N.Stráž DP čl. 49/1b,2b - 3 s.s. „N“ od 12.10.2016

U 45 – Vojtech Rigó 1338412 – Dr. Pribeta DP čl. 49/1b,2b - 3 s.s. „N“ od 12.10.2016

U 46 – DK začína disciplinárne konanie voči hráčovi ŠK V. Ostrov Peter Tóth 1201469 – pozastavenie všetkých činností až do vyriešenia prípadu. DK predvoláva na svoje zasadnutie menovaného dňa 19.10.2016 na 17:00.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: So-Ne: Laczó, Németh Z, Tóth H, Bušansky, Kuczman, Szabó J


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 19.10.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 12 (05.10.2016)


Športovo-technická komisia


VII. liga dospelí

ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FK Univerzita JS zo súťaže ( SP SFZ čl.12/3,4) ŠTK zároveň odstupuje FK Univerzita JS na doriešenie DK ObFZ podľa RS čl.6/c ŠTK anuluje výsledky FK Univerzita JS.

VI. liga – Dorast - U 19

ŠTK nariaďuje odohrať MZ  6.kolo TJ Agro Kameničná – TJ DR Pribeta a TJ Dynamo Nová Stráž – FK Modrany dňa 01.11. 2016 ( utorok) o 10:30 hod.

IV.liga – Žiaci – U 15

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 8.kolo TJ DR Búč – SC Nesvady, dňa 08.10.2016 (sobota) o10:00 hod.

Prípravka U11 sk.B

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 8.kolo TJ Imeľ – KFC Komárno, dňa07.10.2016 ( piatok) o 16:00 hod.

ŠTK upozorňuje, že podania na komisiu je potrebné podávať najneskôr v stredu do 12:00 hod.

 


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 33 – Attila Škuliba 1263251  – FC Radvaň nad/D – DP. čl. 37/2,3 – 1 s. s. N od 05.10.2016

U 34 – Michal Šimko 1308365 -  FC Dulovce  - DP. čl. 47/1a,2a – 1 s. s. N od  05.10.2016

U 35 – Matej Horváth 1157551 – ŠK Veľký Ostrov – DP čl.49/1e, 2/e -  pozastavenie výkonu športovej činnosti 6 mesiacov ,,N“ od  28.09.2016

U 36 – Peter Tóth 1201469 – ŠK Veľký Ostrov – DP čl.16/1,2 zákaz výkonu trénera na 12 mesiacov ,,N“ od 05.10.2016

DK podľa čl. DP 12/4 a 27/1,2,4 pokutuje ŠK Veľký Ostrov 50 € + RP a odohrať stretnutia na neutrálnej pôde – 3 s.s. ,,P“ do 31.06.2017 + 2- krát úradný dohľad.

DK podľa DP čl.31/1,2 kontumuje MZ ŠK Veľký Ostrov – FK Prameň Patince 0 : 3 a priznáva 3 body FK Prameň Patince .

DK na podnet ŠTK podľa RS VÚ 6/c pokutuje FK Univerzita JS – SJ Egyetem FC Komárno 300€+ RP


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 12.10.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 11 (28.09.2016)


Športovo-technická komisia


VII.liga – Dospelí

ŠTK kontumuje MZ 6.kolo OŠK Sv.Peter B – FK Univerzita JS SJ Egyetem FC podľa SP 82/6 a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech OŠK Sv.Peter B. Zároveň odstupuje FK Univerzita JS SJ Egyetem FC na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS ObFZ KN 2016/2017 B 10/F

VI. liga – Dorast - U 19

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 6.kolo FK Bátorové Kosihy – FC Dulovce dňa 01.10.2016 (sobota) o14:30 hod.

IV.liga – Žiaci – U 15

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 7.kolo TJ Imeľ – FC Okoličná na Ostrove dňa 01.10.2016 (sobota) o10:00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 7.kolo SC Nesvady – FK FC Zemianska Olča dňa 04.10.2016 (utorok) o16:00 hod.

ŠTK upozorňuje, že podania na komisiu je potrebné podávať najneskôr v stredu do 12:00 hod.

Žiadame Vás o dodržiavanie RS 2016/2017 A6g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk /2.splátka/ do 30.9.2016.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 28 – Marek Rohoška 1224469 – ŠK Veľký Ostrov – DP. čl. 37/2,3 – 1 s. s. N od 28.9.2016

U 29 – Denis Seszták 1349853 – TJ Dr. Pribeta - DP. čl. 37/2,3 – 1 s. s. N od 28.9.2016

Odpustenie zvyšku trestov

U 30 – Tibor Csontos 1316037 – FC Bátorové Kosihy – podľa DP čl.41/1,2,3,4, 1 s. s. P od 28.9.2016 do 31.12.2016

U 32 – Marcel Rigó 1262771 – FC Dulovce – podľa DP čl.41/1,2,3,4, 1 s. s. P od 28.9.2016 do 31.12.2016

Oznamy

U 31 – DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 05. 10. 2016 (streda) na 17:00 hod. KM ŠK Veľký Ostrov Viktor Szabó, VM ŠK Veľký Ostrov Ľudovít Németh, KM FK Prameň Patince Szabolcs Kosztolányi, VM FK Prameň Patince Nagy František, R Kálmán Füssy, AR Štefan Horváth.

Odvolanie voči DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na DK ObFZ v lehote 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (čl. 84 ods. 1 DP).


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R:

Németh Z, Szabó J, Bórik, Kuczman, Tóth H, Bušanský, Ladányi, Šipoš  – všetci So-Ne

Jankó, Zácsik - Ne

KR upozorňuje R na povinnosť konfrontácie hráčov na mládežníckych stretnutiach (dorast, žiaci, prípravka). V ISSF systéme sú povinní uviesť výsledok konfrontácie.

KR upozorňuje R, že ak je stretnutie predčasne ukončené, R po podrobnom uvedení dôvodu má iba priebežne uložiť zápis, nie v konečnej podobe.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 05.10.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 10 (21.09.2016)


Sekretariát


Žiadame Vás o dodržiavanie RS 2016/2017 A6g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk /2.splátka/ do 30.9.2016.


Športovo-technická komisia


VI. liga – MEVA- Dospelí

ŠTK – po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 8.kola v opačnom poradí OŠK Iža – DFC Moča dňa 25.9.2016 o 15:30 a 23.kola DFC Moča – OŠK Iža dňa 23.4.2016 o 16:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 9.kolo FK Zlatná na Ostrove – DFC Moča dňa 2.10.2016 o 10:30 hod.

VII.liga – Dospelí

ŠTK – súhlasí s odohraním MZ 9.kolo ŠK Bodzianske Lúky – Fénix Tôň dňa 16.10.2016 o 10:00.

IV.liga – žiaci

ŠTK kontumuje MZ 4.kolo FC Okoličná – OŠK Sv.Peter podľa SP 82/D a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FC Okoličná na Ostrove. Zároveň odstupuje OŠK SV.Peter na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS ObFZ KN 2016/2017 B 10/F

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 11.kolo FK Chotín – Sokolce dňa 15.10.2016 (sobota) o10:00 hod.

Prípravka U11 sk.B

ŠTK kontumuje MZ 5.kolo Actív Kn – Nesvady podľa SP 82/D a podľa SP SFZ čl.11/2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Actív KN. Zároveň odstupuje SC Nesvady na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS ObFZ KN 2016/2017 B 10/F

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 7.kolo DFC Moča – Hurbanovo A dňa 30.9.2016 o 16:00. - piatok

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 9.kolo TJ Dr.Pribeta – MŠK Hurbanovo A dňa 14.10.2016 o 16:00. - piatok


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U17 – Roderik Szabó 1336673 – TJ Agro Kameničná – DP.čl.49/1b,2b - 3 týždne od 21.9.2016

U 18 – Róbert Megyeri 1206351 – FK UJS - DP.čl.46/1a,c – 1 s.s. „N“ od 21.09.2016

U 19 – Tamás Paluška 1166702 – TJ Pribeta - DP.čl.46/1a,c – 2 s.s. „N“ od 21.09.2016

U 20 – Tomáš Szmrecsek 1329744 – FK Marcelová B - DP.čl.49/1a,c – 4 s.s. „N“ od 21.09.2016

U 21 – Marcel Rigó 1262771 – FC Dulovce - DP.čl.49/1a,2a – 2 s.s. „N“ od 21.09.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 22 – Róbert Simon 1314344 – OŠK Iža - DP.čl.37/5 a – 1 s.s. „N“ od 21.09.2016

Tresty

U 23 – na základe podnetu ŠTK DK ukladá pokutu Sv.Peter (žiaci) podľa RS VÚ 10/G – 34 eur + RP

U 24 - na základe podnetu ŠTK DK ukladá pokutu FK Nesvady (prípravka) podľa RS VÚ 10/G – 34 eur + RP

Odpustenie zvyšku trestov

U 25 – Peter Tóth 1201469 – ŠK V. Ostrov – podľa DP čl.41/4,5 žiadosť o odpustenie zvyšku trestu sa zamieta.

 

Písomné stanovisko

U 26 – DK žiada podrobné písomné stanovisko od ŠK V. Ostrov k HNS – MZ VII.liga – ŠK V. Ostrov – Prameň Patince. Termín 27.09.2016.

Pozastavená činnosť

U27 - Matej Horváth 1157551 - ŠK Veľ. Ostrov - DK pozastavuje činnosť až do vyriešenia prípadu


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R:

Németh Z, Nováková, Szabó J, Bórik – všetci So-Ne

KR upozorňuje R na povinnosť konfrontácie hráčov na mládežníckych stretnutiach (dorast, žiaci, prípravka). V ISSF systéme sú povinní uviesť výsledok konfrontácie.

KR upozorňuje R, že ak je stretnutie predčasne ukončené, R po podrobnom uvedení dôvodu má iba priebežne uložiť zápis, nie v konečnej podobe.

KR zverejňuje tel.čísla nových R:

Horváth Štefan: 0905949795,    Csinger Ondrej  0919284983,    Kliho Etienne  0903133198


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 28.9.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 9 (14.09.2016)


Športovo-technická komisia


VII. liga Dospelí

ŠTK –  súhlasí s odohratím MZ OŠK Svätý Peter B :

 8.kolo Fénix Tôň  - Svätý Peter B , dňa 08.10.2016 – sobota o 14:30 hod.

10.kolo DR Čičov - Svätý Peter B, dňa 22.10.2016 – sobota o 14:00 hod.

IV.liga žiaci

ŠTK berie na vedomie nevycestovanie mužstva Svätý Peter na MZ 4.kola FC Okoličná – OŠK Svätý Peter

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím MZ v opačnom poradí.

5.kolo – FK Zlatná na Ostrove – DR Bátorove Kosihy, 17.09.2016 o 13:30 hod.( Zlatná na/O)

16.kolo – DR Bátorové Kosihy – FK Zlatná na Ostrove, 13.04.2017 o 14:00 hod. ( B. Kosihy)

Prípravka

ŠTK kontumuje MZ 1.kolo prípravka DR Čičov – Activ podľa SP čl.82/1ba SP čl.11/2, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech Čičov a Activ odstupuje na DK s návrhom pokuty podľa RS Tú 10/f


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U13- Peter Jakab 1205992 OŠK Iža – DP čl.46/1a,c – 2s.s. N od 14.09.2016

U14- Máté Jóba 1254180 FK Zlatná na Ostrove DP čl.37/2,3 -  1s.s. N od 14.09.2016

U15 – Tibor Csontos 13166037 FC B. Kosihy DP čl.37/2,3, 47/1a - 2s.s. N od 14.09.2016

Tresty

U16 – Na základe podnetu ŠTK DK ukladá pokutu Activ podľa RSVÚ 10/f 51 eur + RP


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 21.9.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 8 (07.09.2016)


Športovo-technická komisia


VI. liga – MEVA- Dospelí

ŠTK – súhlasí s odohraním MZ 15.kolo FK FC Zemianska Olča – DR Búč, dňa 12.11.2016 – sobota o 13:00 hod.

VII. liga Dospelí

ŠTK – po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 5.kolo DR Dedina Mládeže – FC Čalovec , dňa 17.09.2016 – sobota o 10:30 hod.

VI.liga Dorast

ŠTK – po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ v opačnom poradí , 3.kolo TJ Agro Kameničná – FC Bátorove Kosihy,dňa 10.09.2016 – sobota o 14:00 hod.

10.kolo FC Bátorove Kosihy  - TJ Agro Kameničná, dňa 30.10.2016 – nedeľa

o 11:00 hod.

ŠTK – súhlasí s odohraním MZ 5.kolo TJ DR Pribeta – TJ DR Čičov, dňa 25.09.2016, nedeľa o 13:00 hod.

ŠTK kontumuje MZ 1.kolo –FC Dulovce – FK Modrany podľa SP SFZ čl.82/B a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body pre FC Dulovce výsledok dosiahnutý  na ihrisku

5 : 1 ponecháva v platnosti.

ŠTK zároveň odstupuje FK Modrany na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS čl.10/i.

Prípravka U11 sk.B

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 4.kolo KFC Komárno – TJ DR Sokolce, dňa 15.09.2016-  štvrtok o 10:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 2.kolo Activ KN – TJ DR Sokolce, dňa 22.09.2016 – štvrtok o 17:00 hod.

Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U11- Branislav Hronec 1168518 FK Activ Komárno – DP čl.37/2,3 – 1s.s. N od 07.09.2016

Tresty

U12 – Na základe podnetu ŠTK DK ukladá pokutu FK Modrany podľa RSVÚ 10/i 34eur + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R:

Kuczman, Németh Z, Zácsik, Nováková, Szabó J – všetci So-Ne

KR upozorňuje R na povinnosť konfrontácie hráčov na mládežníckych stretnutiach (dorast, žiaci, prípravka). V ISSF systéme sú povinní uviesť výsledok konfrontácie.

KR upozorňuje R, že ak je stretnutie predčasne ukončené, nezačaté, R po podrobnom uvedení dôvodu podá  správu prostredníctvom ISSF " Podanie na komisiu".


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 14.9.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 (31.08.2016)


Športovo-technická komisia


VII.liga Dospelí

ŠTK – po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 3.kola Dr.Dedina Mládeže – TJ Dr.Bodza Holiare dňa 3.9.2016 – sobota o 10:30 hod.

VI.liga Dorast

ŠTK – súhlasí s odohraním MZ 4.kola TJ Agro Kameničná – FC Dulovce dňa 17.9.2016 – sobota o 12:30 hod.

IV.liga Žiaci

ŠTK – súhlasí s odohraním MZ 2.kola SC Nesvady – OŠK Sv.Peter dňa 3.9.2016 – sobota o 12:30 hod.

ŠTK – berie na vedomie odhlásenie družstva zo súťaže FK Čalovec SP SFZ čl.12/3,4. Zároveň odstupuje FK Čalovec na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS čl.A6/c.

Prípravka

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 5.kola TJ Dr.Sokolce – FK Kolárovo dňa 17.9.2016 – sobota o 10:00.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 2.kola KFC Komárno – FK Kolárovo dňa 3.9.2016 – sobota o 13:30, 6.kolo KFC Komárno – Actív dňa 25.9.2016 o 13:30, 10.kolo KFC Komárno – TJ Čičov dňa 23.10.2016 o 13:30.


Disciplinárna komisia


U 8 – na základe podnetu ŠTK DK ukladá pokutu FK Čalovec podľa RS VÚ 6/c 150 eur + RP.

U 9 – Richard Házi 1216856 – FK Actív KN – DP.čl.41/1,2,3,4 - 1 s. s. „P“ od 31.08.2016 do 31.12.2016.

U 10 – Kevin Černý 1308642 - ŠK Veľký Ostrov DP čl.37/2,3 - 1 s.s. "N" od 31.08.2016


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R:

Nedeľa: Ferst, Kuczman, Tóth H, Nováková, Jankó, Zácsik.

Sobota: Kuczman, Tóth H, Keszegh, Dorčiak, Borka, Nováková, Jankó, Zácsik.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 7.9.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 (24.08.2016)


Sekretariát


Sekretariát – upozorňuje na generovanie členských poplatkov. Je nevyhnutné vygenerovať členské poplatky pre hráčov, ktorí nastúpia prvýkrát v sezóne 2016/2017 na stretnutie. Odporúča sa generovať členské poplatky pri povinnej tvorbe nominácie hráčov do Zápisu o stretnutí. V momente vygenerovania členských poplatkov je hráč uvoľnený pre Zápis o stretnutí. Postup ako si pre hráčov vygenerovať do mesačnej zbernej faktúry členské poplatky je v obrázkovej prílohe v e-maily, ktorý dostal ISSF manažér klubu. 

ISSF – členské poplatky – generovanie.png

Žiadame Vás o dodržiavanie RS 2016/2017 A6g Smernica ObFZ pre bezhotovostný styk.


Matrika


Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

Od 1.7. – do 31.8. kalendárneho roka ( letné registračné obdobie bez obmedzenia)

Od 1.7. – do 31.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

Od 1.1. – do 15.3. kalendárneho roka ( zimné registračné obdobie bez  obmedzenia)

OD 1.1. – do 30.3. kalendárneho roka ( zimné registračné obdobie s obmedzením)


Športovo-technická komisia


VI.liga Dospelí

ŠTK – po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 4.kola v opačnom poradí FK Šrobárová – Activ Komárno, 27.08.2016 ( sobota ) o 16:00 hod.

VII.liga Dospelí

ŠTK - nariaďuje odohrať  MZ 2.kola, FK Univerzita JS – TJ DR Dedina Mládeže, 27.08.2016 ( sobota ) o 17:00 hod.

ŠTK – po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 2.kola v opačnom poradí ŠK Bodzianske Lúky – TJ DR Bodza – Holiare, 28.08.2016 ( nedeľa) o 17:00 hod.

VI.liga Dorast

ŠTK - po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 1.kola, FC Bátorove Kosihy – TJ DR Pribeta, 28.08.2016 ( nedeľa) o 13:30 hod.

ŠTK - po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 2.kola TJ DR Čičov – FC Bátorové Kosihy, 02.09.2016( piatok) o 15:30 hod.

ŠTK - po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 2.kola TJ DR Pribeta – FC Dulovce, 03.09.2016 (sobota) o 13:00 hod.


Disciplinárna komisia


U 4 – Norbert Agg 1205724 – DFC Moča – podľa DP čl.37/2,3 – 1 s.s.N od 24.08.2016

U 5 - Richard Házi 1216856 – FK Activ Komárno – podľa DP čl. 46/1a – 2 s.s.N od 24.08.2016

U 6 – Peter Tóth 1201469 - ŠK Veľký Ostrov DP čl.37/2,3 , 49/1a,b/2a,b - 6 s.s.N od 24.08.2016

U 7 – Bálint Czirok 1198261 -  TJ DR Bodza Holiare DP čl.47/1a /2a  - 2 s.s.N od 24.08.2016

Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 31.8.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 (17.08.2016)


Sekretariát


 Sekretariát – upozorňuje na generovanie členských poplatkov. Je nevyhnutné vygenerovať členské poplatky pre hráčov, ktorí nastúpia prvýkrát v sezóne 2016/2017 na stretnutie. Odporúča sa generovať členské poplatky pri povinnej tvorbe nominácie hráčov do Zápisu o stretnutí. V momente vygenerovania členských poplatkov je hráč uvoľnený pre Zápis o stretnutí. Postup ako si pre hráčov vygenerovať do mesačnej zbernej faktúry členské poplatky je v obrázkovej prílohe v e-maily, ktorý dostal ISSF manažér klubu. 

ISSF – členské poplatky – generovanie.png

 Žiadame Vás o dodržiavanie RS 2016/2017 A6g Smernica ObFZ pre bezhotovostný styk.


Matrika


Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

Od 1.7. – do 31.8. kalendárneho roka ( letné registračné obdobie bez obmedzenia)

Od 1.7. – do 31.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

Od 1.1. – do 15.3. kalendárneho roka ( zimné registračné obdobie bez  obmedzenia)

OD 1.1. – do 30.3. kalendárneho roka ( zimné registračné obdobie s obmedzením)


Športovo-technická komisia


VII. LIGA ObFZ KOMÁRNO

ŠTK - súhlasí s odohraním stretnutia 2. kola TJ Družstevník Čičov - FK Prameň Patince dňa 27. 08. 2016                ( v sobotu ) o 17:00 hod.

IV. LIGA ObFZ KOMÁRNO U – 15 (žiaci)

ŠTK - súhlasí s odohraním domácich MZ FC Okoličná na Ostrove v sobotu o 10:00 hod. , okrem 2. kola                     FC Okoličná na Ostrove - FC Bátorove Kosihy, ktoré sa odohrá 02. 09. 2016 v piatok o 15:30 hod.

Prípravka - U11 - skupina A

ŠTK - súhlasí s odohraním domácich zápasov MZ TJ Družstevník Čičov v nedeľu o 10:00 hod.

ŠTK - súhlasí s odohraním domácich zápasov MZ FC Okoličná na Ostrove v piatok o 16:00 hod.


Disciplinárna komisia


U 3 – Gabriel Cseh 1109090 – FK FC Zemianska Olča – podľa DP čl.37/2,3 – 1s.s.N od 17.08.2016


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R na nedeľu: Németh Z., Nováková, Szabó J. a Zácsik


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 24.8.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 5 (10.08.2016)


Sekretariát


V priebehu 32.týždňa boli na kluby ObFZ zaslané faktúry ( vyučtovanie DO FK  za obdobie 1.1. – 31.7.2016).

Žiadame Vás o dodržiavanie RS 2016/2017 A6g Smernica ObFZ pre bezhotovostný styk.( 1. Splátka do 15.8.2016)

Sekretariát – upozorňuje na generovanie členských poplatkov. Je nevyhnutné vygenerovať členské poplatky pre hráčov, ktorí nastúpia prvýkrát v sezóne 2016/2017 na stretnutie. Odporúča sa generovať členské poplatky pri povinnej tvorbe nominácie hráčov do Zápisu o stretnutí. V momente vygenerovania členských poplatkov je hráč uvoľnený pre Zápis o stretnutí. Postup ako si pre hráčov vygenerovať do mesačnej zbernej faktúry členské poplatky je v obrázkovej prílohe v e-maily, ktorý dostal ISSF manažér klubu. 

ISSF – členské poplatky – generovanie.png


Matrika


Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

Od 1.7. – do 31.8. kalendárneho roka ( letné registračné obdobie bez obmedzenia)

Od 1.7. – do 31.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

Od 1.1. – do 15.3. kalendárneho roka ( zimné registračné obdobie bez  obmedzenia)

OD 1.1. – do 30.3. kalendárneho roka ( zimné registračné obdobie s obmedzením)


Športovo-technická komisia


IV. LIGA ObFZ KOMÁRNO U – 15 (žiaci)

ŠTK - súhlasí s odohraním domácich MZ IV.liga žiaci 6.kolo, 25.09.2016 o 10:00 hod. FK FC Zemianska OlčaFK Chotín 

ŠTK - súhlasí s odohraním domácich MZ IV.liga žiaci FK FC Zemianska Olča v nedeľu o 10:30 hod. , okrem 6. kola, ktoré sa odohrá v nedeľu o 10:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohratím domácich zápasov MZ IV.liga žiaci FK Zlatná n.O. v sobotu o 10:30 hod.


Disciplinárna komisia


U 2 – Balázs Horváth 1263249 – FK FC Zemianska Olča – podľa DP čl.37/2,3 – 1s.s.N od 10.08.2016


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R na víkend: Dorčiak, Nováková, nedeľa - Kuczman


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 17.8.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 4 (03.08.2016)


Sekretariát


Sekretariát – upozorňuje na generovanie členských poplatkov. Je nevyhnutné vygenerovať členské poplatky pre hráčov, ktorí nastúpia prvýkrát v sezóne 2016/2017 na stretnutie. Odporúča sa generovať členské poplatky pri povinnej tvorbe nominácie hráčov do Zápisu o stretnutí. V momente vygenerovania členských poplatkov je hráč uvoľnený pre Zápis o stretnutí. Postup ako si pre hráčov vygenerovať do mesačnej zbernej faktúry členské poplatky je v obrázkovej prílohe v e-maily, ktorý dostal ISSF manažér klubu. 

ISSF – členské poplatky – generovanie.png


Športovo-technická komisia


VI. LIGA ObFZ KOMÁRNO U – 19 (dorast)

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí TJ Dynamo Nová Stráž vždy v nedeľu 3 hod. pred ÚHČ dospelích  

IV. LIGA ObFZ KOMÁRNO U – 15 (žiaci)

ŠTK - súhlasí s odohraním domácich MZ IV.liga žiaci FK Chotín/Marcelová v sobotu o 10:00 na štadióne v Marcelovej a po vzájomnej dohode:

1.kolo Sv.Peter – Chotín – 27.8. – sobota o 10:00 hod.

4.kolo Imeľ – Chotín – 15.9. – štvrtok o 15:00 hod.

6.kolo Zem.Olča – Chotín – 25.9. – nedeľa o 10:00 hod.

8.kolo Zlatná – Chotín – 8.10. – sobota o 10:00 hod.

10.kolo B.Kosihy – Chotín – 22.10. – sobota o 10:00 hod.

ŠTK - súhlasí s odohraním domácich MZ IV.liga žiaci FK FC Zemianska Olča v nedeľu o 10:30 hod. , okrem 6. kola, ktoré sa odohrá v nedeľu o 10:00 hod.


 


Disciplinárna komisia


U 1 – TJ Agro Kameničná – Szüllő Zsolt 1074924 – na základe žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti DP 37/6 uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 3.8.2016.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R na víkend: Dorčiak, Jankó, Bórik

KR oznamuje, že čakatelia na nominačnú listinu R Kliho E., Csinger O., Horváth Š. úspešne absolvovali písomný test z PF, fyzické previerky a doškolovací seminár. 


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 10.8.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 3 (27.07.2016)


Sekretariát


Sekretariát – upozorňuje na generovanie členských poplatkov. Je nevyhnutné vygenerovať členské poplatky pre hráčov, ktorí nastúpia prvýkrát v sezóne 2016/2017 na stretnutie. Odporúča sa generovať členské poplatky pri povinnej tvorbe nominácie hráčov do Zápisu o stretnutí. V momente vygenerovania členských poplatkov je hráč uvoľnený pre Zápis o stretnutí. Postup ako si pre hráčov vygenerovať do mesačnej zbernej faktúry členské poplatky je v obrázkovej prílohe v e-maily, ktorý dostal ISSF manažér klubu. 

ISSF – členské poplatky – generovanie.png


Športovo-technická komisia


VI. LIGA ObFZ KOMÁRNO (dospelí)

ŠTK - súhlasí s odohratím stretnutí MZ FK Marcelová B:

1.kolo 07.08 Šrobárová – Marcelová B nedeľa 17:00 hod.

2. kolo 13.08 Marcelová B – Vrbová sobota 17:00 hod.

3. kolo 21.08 Iža - Marcelová B nedeľa 17:00 hod.

4. kolo 27.08 Marcelová B – Zlatná sobota 17:00 hod.

5. kolo 04.09 N. Stráž - Marcelová B nedeľa 16:00 hod.

6. kolo 11.09 Marcelová B – B. Kosihy nedeľa 16:00 hod.

7. kolo 18.09 Dulovce - Marcelová B nedeľa 15:30 hod.

8. kolo 24.09 Pribeta - Marcelová B sobota 15:30 hod.

 9. kolo 02.10 Marcelová B – Z.Olča nedeľa 14:30 hod.

10. kolo 09.10 Modrany - Marcelová B nedeľa 14:30 hod.

11. kolo 16.10 Marcelová B – FK Actív nedeľa 14:00 hod.

12. kolo 23.10 Radvaň – Marcelová B nedeľa 14:00 hod.

13. kolo 29.10 Marcelová B – Moča sobota 14:00 hod.

14. kolo 06.11 Búč – Marcelová B nedeľa 13:30 hod.

15. kolo 12.11 Marcelová B – Kameničná sobota 13:30 hod.

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí FK Vrbová nad Váhom/Kava vždy v sobotu ÚHČ

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí FK Actív Veľké Kosihy vždy v sobotu ÚHČ  na ihrisku vo Veľkých Kosihách

ŠTK - súhlasí s odohratím stretnutia 7. kola: TJ Agro Kameničná – TJ Družstevník Pribeta v sobotu 17.09.2016 ÚHČ

ŠTK - súhlasí s odohratím stretnutia 11. kola: FC Bátorove Kosihy - DFC Moča v sobotu 15.10.2016 o 14:00 hod.

ŠTK - súhlasí s odohratím stretnutia 14. kola: DFC Moča - FK FC Zemianska Olča v sobotu 05.11.2016 o 13:30 hod.

 

VII. LIGA ObFZ KOMÁRNO (dospelí)

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí OŠK Svätý Peter B vždy v sobotu ÚHČ

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí TJ Družstevník Dedina Mládeže vždy v sobotu ÚHČ

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí ŠK Veľký Ostrov vždy v sobotu ÚHČ

 

VI. LIGA ObFZ KOMÁRNO U – 19 (dorast)

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí FC Bátorove Kosihy vždy v nedeľu ÚHČ  

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí TJ Dynamo Nová Stráž vždy v sobotu 3 hod. pred ÚHČ dospelích   

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí TJ Agro Kameničná vždy v sobotu o 14:00 hod.   

 

IV. LIGA ObFZ KOMÁRNO U – 15 (žiaci)

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí OŠK Svätý Peter  vždy v sobotu o 10:00 hod.

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí TJ Družstevník Sokolce  vždy v nedeľu o 10:30 hod.

 

ObFZ KOMÁRNO U – 11 (prípravky)

SKUPINA A

ŠTK - súhlasí s odohratím stretnutí MZ FK Marcelová:

1. kolo Dulovce - Marcelová 26.08. piatok 17:00 hod.

8. kolo Marcelová – Dulovce 07.10. piatok 17:00 hod. 

2. kolo Hurbanovo B – Marcelová 02.09. piatok 17:00 hod.

9. kolo Marcelová – Hurbanovo B 14.10. piatok 17:00 hod.

3. kolo Marcelová – Chotín 09.09. piatok 17:00 hod.

10. kolo Chotín – Marcelová 21.10. piatok 16:30 hod.

4. kolo Moča – Marcelová 15.09. štvrtok 10:00 hod.

5. kolo Marcelová – Hurbanovo A 16.09. piatok 17:00 hod.

6. kolo Pribeta – Marcelová 23.09. piatok 17:00 hod.

7. kolo Marcelová – Iža 30.9. piatok 17:00 hod.

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí MŠK Hurbanovo A  vždy v piatok o 16:00 hod.

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí MŠK Hurbanovo B  vždy v piatok o 16:00 hod.  

ŠTK - súhlasí s odohratím stretnutia 2. kola: MŠK Hurbanovo B – FK Marcelová v piatok 02.09.2016 o 17:00 hod.

 

SKUPINA B

ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí TJ Družstevník Sokolce  vždy v piatok o 17:00 hod.

ŠTK - súhlasí s odohratím stretnutí MZ KFC Komárno:

1. kolo KFC - Imeľ 28.08. nedeľa 10:00 hod.   

2. kolo KFC - Kolárovo 03.09. sobota 13:00 hod.

4. kolo KFC - Sokolce 15.09. štvrtok 15:00 hod.

6. kolo KFC –FK Actív 25.09. nedeľa 13:00 hod.

10. kolo KFC - Čičov 23.10. nedeľa 13:00 hod.


Disciplinárna komisia


DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2015/16 napomínaný 5., 9., 12 alebo 15. ŽK, môže podľa čl. 37/6DP do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v ÚS písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2016/17. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí (20 eur) pozastavenie športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole súťažného ročníka nastúpiť.


Komisia rozhodcov


KR zverejňuje termín náhradných fyzických previerok. FP sa uskutočnia dňa 3.8.2016 (streda) so začiatkom o 18:00 na štadióne KFC. Po skončení fyzických previerok sa v priestoroch ObFZ uskutoční výklad zmien PF platných od 1.7.2016.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 3.8.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 2 (18.07.2016)


Disciplinárna komisia


DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2015/16 napomínaný 5., 9., 12 alebo 15. ŽK, môže podľa čl. 37/6DP do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v ÚS písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2016/17. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí (20 eur) pozastavenie športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole súťažného ročníka nastúpiť.


Komisia rozhodcov


KR zverejňuje termín náhradných fyzických previerok. FP sa uskutočnia dňa 3.8.2016 (streda) so začiatkom o 18:00 na štadióne KFC.


Športovo-technická komisia


VYŽREBOVANIE FUTBALOVÝCH SÚTAŽÍ ObFZ KOMÁRNO 2016/2017


VI. LIGA ObFZ KOMÁRNO (dospelí)

začiatok súťaže: 6. - 7. augusta 2016, začiatok jarnej časti: 4. - 5. marec 2017

1. Radvaň nad Dunajom   9. Nová Stráž
2. Moča   10. Bátorové Kosihy
3. Búč   11. Dulovce
4. Kameničná   12. Marcelová B
5. Šrobárová   13. Zemianska Olča
6. Vrbová nad Váhom   14. Modrany
7. Iža   15. Actív Komárno
8. Zlatná na Ostrove   16. Pribeta
 

 

     

VII. LIGA ObFZ KOMÁRNO (dospelí)

začiatok súťaže: 20. - 21. augusta 2016, začiatok jarnej časti: 18. - 19. marec 2017

1. Čičov   7. voľný žreb
2. Patince   8. UJS Komárno
3. Bajč   9. Bodza+Holiare
4. Veľký Ostrov   10. Svätý Peter B
5. Bodzianske Lúky   11. Čalovec
6. Dedina Mládeže   12. Tôň
 

 

     

VI. LIGA ObFZ KOMÁRNO (dorast)

začiatok súťaže: 27. - 28. augusta 2016, začiatok jarnej časti: 18. - 19. marec 2017

1. Kameničná   5. Modrany
2. Nová Stráž   6. Pribeta
3. Bátorové Kosihy   7. Čičov
4. Dulovce   8. voľný žreb
 

 

     

IV. LIGA ObFZ KOMÁRNO (žiaci)

začiatok súťaže: 27. - 28. augusta 2016, začiatok jarnej časti: 18. - 19. marec 2017

1. Búč   7. Chotín/Marcelová
2. Zlatná na Ostrove   8. Nesvady
3. Čalovec   9. Imeľ
4. Bátorové Kosihy   10. Okoličná na Ostrove
5. Sokolce   11. Zemianska Olča
6. Svätý Peter   12. voľný žreb
 

 

     

ObFZ KOMÁRNO (prípravky)

začiatok súťaže: 27. - 28. augusta 2016, začiatok jarnej časti: 18. - 19. marec 2017

SKUPINA A   SKUPINA B
1. Hurbanovo A   1. Komárno
2. Pribeta   2. Kolárovo
3. Iža   3. Čičov
4. Dulovce   4. Sokolce
5. Marcelová   5. Okoličná na Ostrove
6. Chotín   6. Actív Komárno
7. Moča   7. Nesvady
8. Hurbanovo B   8. Imeľ

TERMÍNOVÁ LISTINA 2016/2017


Jesenná časť

Hracie dni

VI. Liga

VII. Liga

VI. Liga dorast

IV. Liga žiaci

Prípravka

Skupina A

Skupina B

6.8 - 7.8

So - Ne

1. kolo

 

 

 

 

 

13.8 - 14.8

So - Ne

2. kolo

 

 

 

 

 

20.8 - 21.8

So - Ne

3. kolo

1. kolo

 

 

 

 

27.8 - 28.8

So - Ne

4. kolo

2. kolo

1. kolo

1. kolo

1. kolo

1. kolo

1.9

Št

X

X

X

X

X X

3.9 - 4.9

So - Ne

5. kolo

3. kolo

2. kolo

2. kolo

2. kolo

2. kolo

10.9 - 11.9

So - Ne

6. kolo

4. kolo

3. kolo

3. kolo

3. kolo

3. kolo

15.9

Št

X

X

X

4. kolo

4. kolo

4. kolo

17.9 - 18.9

So - Ne

7. kolo

5. kolo

4. kolo

5. kolo

5. kolo

5. kolo

24.9 - 25.9

So - Ne

8. kolo

6. kolo

5. kolo

6. kolo

6. kolo

6. kolo

1.10 - 2.10

So - Ne

9. kolo

7. kolo

6. kolo

7. kolo

7. kolo

7. kolo

8.10 - 9.10

So - Ne

10. kolo

8. kolo

7. kolo

8. kolo

8. kolo

8. kolo

15.10 - 16.10

So - Ne

11. kolo

9. kolo

8. kolo

9. kolo

9. kolo

9. kolo

22.10 - 23.10

So - Ne

12. kolo

10. kolo

9. kolo

10. kolo 

10. kolo

10. kolo

29.10 - 30.10

So - Ne

13. kolo

11. kolo

10. kolo 

11. kolo 

 

 

5.11 -6.11

So - Ne

14. kolo

 

 

 

 

 

12.11 - 13.11

So - Ne

15. kolo

 

 

 

 

 


Jarná časť

Hracie dni

VI. Liga

VII. Liga

VI. Liga Dorast

IV. Liga Žiaci

Prípravka

Skupina A

Skupina B

4.3 - 5.3

So - Ne

16. kolo

 

 

 

 

 

11.3 - 12.3

So - Ne

17. kolo

 

 

 

 

 

18.3 - 19.3

So - Ne

18. kolo

12. kolo

11. kolo

12. kolo

11. kolo

11. kolo

25.3 - 26.3

So - Ne

19. kolo

13. kolo

12. kolo

13. kolo

12. kolo

12. kolo

1.4 - 2.4

So - Ne

20. kolo

14. kolo

13. kolo

14. kolo

13. kolo

13. kolo

8.4 - 9.4

So - Ne

21. kolo

15. kolo

14. kolo

15. kolo

14. kolo

14. kolo

15.4 - 16.4

So - Ne

22. kolo

16. kolo

15. kolo

16. kolo

15. kolo

15. kolo

22.4 - 23.4

So - Ne

23. kolo

17. kolo

16. kolo

17. kolo

16. kolo

16. kolo

29.4 - 30.4

So - Ne

24. kolo

18. kolo

17. kolo

18. kolo

17. kolo

17. kolo

6.5 - 7.5

So - Ne

25. kolo

19. kolo

18. kolo

19. kolo

18. kolo

18. kolo

13.5 - 14.5

So - Ne

26. kolo

20. kolo

19. kolo

20. kolo

19. kolo

19. kolo

20.5 - 21.5

So - Ne

27. kolo

21. kolo

20. kolo

21. kolo 

20. kolo

20. kolo

27.5 - 28.5

So - Ne

28. kolo

22. kolo

21. kolo 

 22. kolo

21. kolo

21. kolo

3.6 - 4.6

So - Ne

29. kolo

 

 

 

Finále

A - B

10.6 -11.6

So - Ne

30. kolo

 

 

 

Finále

B - A

17. 6

So

Superpohár

 

 

 

 

 


ŠTK ObFZ žiada FK, aby predložili výnimky hracích dní a časov na jesennú časť ročníka 2016/2017 do 26.07.2016.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 (13.07.2016)


Športovo-technická komisia


VYŽREBOVANIE FUTBALOVÝCH SÚTAŽÍ ObFZ KOMÁRNO 2016/2017


VI. LIGA ObFZ KOMÁRNO (dospelí)

začiatok súťaže: 6. - 7. augusta 2016, začiatok jarnej časti: 4. - 5. marec 2017

1. Radvaň nad Dunajom   9. Nová Stráž
2. Moča   10. Bátorové Kosihy
3. Búč   11. Dulovce
4. Kameničná   12. Marcelová B
5. Šrobárová   13. Zemianska Olča
6. Vrbová nad Váhom   14. Modrany
7. Iža   15. Actív Komárno
8. Zlatná na Ostrove   16. Pribeta
 

 

     

VII. LIGA ObFZ KOMÁRNO (dospelí)

začiatok súťaže: 20. - 21. augusta 2016, začiatok jarnej časti: 18. - 19. marec 2017

1. Čičov   7. voľný žreb
2. Patince   8. UJS Komárno
3. Bajč   9. Bodza+Holiare
4. Veľký Ostrov   10. Svätý Peter B
5. Bodzianske Lúky   11. Čalovec
6. Dedina Mládeže   12. Tôň
 

 

     

VI. LIGA ObFZ KOMÁRNO (dorast)

začiatok súťaže: 27. - 28. augusta 2016, začiatok jarnej časti: 18. - 19. marec 2017

1. Kameničná   5. Modrany
2. Nová Stráž   6. Pribeta
3. Bátorové Kosihy   7. Čičov
4. Dulovce   8. voľný žreb
 

 

     

IV. LIGA ObFZ KOMÁRNO (žiaci)

začiatok súťaže: 27. - 28. augusta 2016, začiatok jarnej časti: 18. - 19. marec 2017

1. Búč   7. Chotín
2. Zlatná na Ostrove   8. Nesvady
3. Čalovec   9. Imeľ
4. Bátorové Kosihy   10. Okoličná na Ostrove
5. Sokolce   11. Zemianska Olča
6. Svätý Peter   12. voľný žreb
 

 

     

ObFZ KOMÁRNO (prípravky)

začiatok súťaže: 27. - 28. augusta 2016, začiatok jarnej časti: 18. - 19. marec 2017

SKUPINA A   SKUPINA B
1. Hurbanovo A   1. Komárno
2. Pribeta   2. Kolárovo
3. Iža   3. Čičov
4. Dulovce   4. Sokolce
5. Marcelová   5. Okoličná na Ostrove
6. Chotín   6. Actív Komárno
7. Moča   7. Nesvady
8. Hurbanovo B   8. Imeľ

TERMÍNOVÁ LISTINA 2016/2017


Jesenná časť

Hracie dni

VI. Liga

VII. Liga

VI. Liga dorast

IV. Liga žiaci

Prípravka

Skupina A

Skupina B

6.8 - 7.8

So - Ne

1. kolo

 

 

 

 

 

13.8 - 14.8

So - Ne

2. kolo

 

 

 

 

 

20.8 - 21.8

So - Ne

3. kolo

1. kolo

 

 

 

 

27.8 - 28.8

So - Ne

4. kolo

2. kolo

1. kolo

1. kolo

1. kolo

1. kolo

1.9

Št

X

X

X

X

X X

3.9 - 4.9

So - Ne

5. kolo

3. kolo

2. kolo

2. kolo

2. kolo

2. kolo

10.9 - 11.9

So - Ne

6. kolo

4. kolo

3. kolo

3. kolo

3. kolo

3. kolo

15.9

Št

X

X

X

4. kolo

4. kolo

4. kolo

17.9 - 18.9

So - Ne

7. kolo

5. kolo

4. kolo

5. kolo

5. kolo

5. kolo

24.9 - 25.9

So - Ne

8. kolo

6. kolo

5. kolo

6. kolo

6. kolo

6. kolo

1.10 - 2.10

So - Ne

9. kolo

7. kolo

6. kolo

7. kolo

7. kolo

7. kolo

8.10 - 9.10

So - Ne

10. kolo

8. kolo

7. kolo

8. kolo

8. kolo

8. kolo

15.10 - 16.10

So - Ne

11. kolo

9. kolo

8. kolo

9. kolo

9. kolo

9. kolo

22.10 - 23.10

So - Ne

12. kolo

10. kolo

9. kolo

10. kolo 

10. kolo

10. kolo

29.10 - 30.10

So - Ne

13. kolo

11. kolo

10. kolo 

11. kolo 

 

 

5.11 -6.11

So - Ne

14. kolo

 

 

 

 

 

12.11 - 13.11

So - Ne

15. kolo

 

 

 

 

 


Jarná časť

Hracie dni

VI. Liga

VII. Liga

VI. Liga Dorast

IV. Liga Žiaci

Prípravka

Skupina A

Skupina B

4.3 - 5.3

So - Ne

16. kolo

 

 

 

 

 

11.3 - 12.3

So - Ne

17. kolo

 

 

 

 

 

18.3 - 19.3

So - Ne

18. kolo

12. kolo

11. kolo

12. kolo

11. kolo

11. kolo

25.3 - 26.3

So - Ne

19. kolo

13. kolo

12. kolo

13. kolo

12. kolo

12. kolo

1.4 - 2.4

So - Ne

20. kolo

14. kolo

13. kolo

14. kolo

13. kolo

13. kolo

8.4 - 9.4

So - Ne

21. kolo

15. kolo

14. kolo

15. kolo

14. kolo

14. kolo

15.4 - 16.4

So - Ne

22. kolo

16. kolo

15. kolo

16. kolo

15. kolo

15. kolo

22.4 - 23.4

So - Ne

23. kolo

17. kolo

16. kolo

17. kolo

16. kolo

16. kolo

29.4 - 30.4

So - Ne

24. kolo

18. kolo

17. kolo

18. kolo

17. kolo

17. kolo

6.5 - 7.5

So - Ne

25. kolo

19. kolo

18. kolo

19. kolo

18. kolo

18. kolo

13.5 - 14.5

So - Ne

26. kolo

20. kolo

19. kolo

20. kolo

19. kolo

19. kolo

20.5 - 21.5

So - Ne

27. kolo

21. kolo

20. kolo

21. kolo 

20. kolo

20. kolo

27.5 - 28.5

So - Ne

28. kolo

22. kolo

21. kolo 

 22. kolo

21. kolo

21. kolo

3.6 - 4.6

So - Ne

29. kolo

 

 

 

Finále

A - B

10.6 -11.6

So - Ne

30. kolo

 

 

 

Finále

B - A

17. 6

So

Superpohár

 

 

 

 

 


ŠTK ObFZ žiada FK, aby predložili výnimky hracích dní a časov na jesennú časť ročníka 2016/2017 do 26.07.2016.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

TOPlist