Oblastný futbalový zväz Komárno

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 52 (29.06.2018)


Sekretariát


Sekretariát – oznamuje, že Riadna Konferencia ObFZ Komárno sa uskutoční 13.07.2018 (piatok) o 18:00 hod. na ObFZ, Elektrárenská1, Komárno.

Po skončení Konferencie (18:30 hod.) sa uskutoční Aktív ŠTK spolu s pridelením čísiel na súťažný ročník 2018/2019.


ŠTK

ŠTK – Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Komárno 2018/2019.

 1. Podanie záväznej prihlášky prostredníctvom ISSF do 05.07.2018 alebo osobne na sekretariát ObFZ Komárno do 06.07.2018 (zvlášť dospelí, dorast U19, žiaci U15 a prípravky). V prihláške treba uviesť požadované číslo (hody).
 2. Nenávratný štartový vklad VI. Liga MEVA dospelí 150,- Euro, VII. li ga 100,- Euro mládežnícke družstvá štartový vklad neplatia. Vklad uhradiť na účet ObFZ Komárno, SK 10 7500 0000 0003 2688 0263. Úhradu dokladovať pri prezentácii pred aktívom ObFZ Komárno.
 3. Kluby zaradené v VI. Lige MEVA musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach minimálne jedno družstvo (okrem výnimiek – obce do 700 obyvateľov).
 4. Do súťaží nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané finančné podlžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK za súťažný ročník 2017/2018.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 51 (20.06.2018)


Sekretariát


Sekretariát – oznamuje, že Riadna Konferencia ObFZ Komárno sa uskutoční 13.07.2018 (piatok) o 18:00 hod. na ObFZ, Elektrárenská1, Komárno.

Po skončení Konferencie sa uskutoční Aktív ŠTK spolu s pridelením čísiel na súťažný ročník 2018/2019.


ŠTK

ŠTK – Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Komárno 2018/2019.

 1. Podanie záväznej prihlášky prostredníctvom ISSF do 05.07.2018 (zvlášť dospelí, dorast U19, žiaci U15 a prípravky). V prihláške treba uviesť požadované číslo (hody).
 2. Nenávratný štartový vklad VI. Liga MEVA dospelí 150,- Euro, VII. liga 100,- Euro mládežnícke družstvá štartový vklad neplatia. Vklad uhradiť na účet ObFZ Komárno, SK 10 7500 0000 0003 2688 0263.
 3. Kluby zaradené v VI. Lige MEVA musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach minimálne jedno družstvo (okrem výnimiek – obce do 700 obyvateľov).
 4. Do súťaží nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané finančné podlžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK za súťažný ročník 2017/2018.

Superpohár – medzi víťazom VI. Ligy MEVA TJ Družstevník Pribeta a víťazom VII. ligy TJ Družstevník Číčov sa uskutoční 29.06.2018 (piatok) o 18:00 hod. na ihrisku v Pribete. 

VII. liga

ŠK Veľký Ostrov - TJ Družstevník Dedina Mládeže - 28. kolo - ŠTK podľa SP SFZ čl. 82/b kontumuje stretnutie a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Dedina Mládeže.

IV. liga Žiaci U15

TJ Družstevník Búč - FC Okoličná na Ostrove - 22. kolo - ŠTK podľa SP SFZ čl. 82/b kontumuje stretnutie a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Búč. ŠTK odstupuje FC Okoličná na Ostrove na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS ObFZ KN 2017/2018 B10/f. ŠTK ObFZ KN ŠTK žiada FC Okoličná na Ostrove predložiť doklad o zaplatení 50,-  za účelne vynaložené náklady podľa RS ObFZ KN 2017/2018 A/6/c pre TJ Družstevník Búč do 27.06.2018.


Disciplinárna komisia


Tresty

Začatie disciplinárneho konania (čl.71/1,2,3a)

Pozastavenie výkonu športu

- za ČK

U119 - Ádám Vörös 1222323 FC Radvaň nad Dunajom čl. 47/1a, 2a - 1. s. s. N od 13. 06. 2018

U120 - Tibor Tolvaj 1386789 TJ Družstevník Číčov žiaci čl. 37/2,3 - 1. s. s. N od 13. 06. 2018

U121 - Máté Domonkos 1327479 FC Bátorove Kosihy žiaci čl. 37/2,3 - 1. s. s. N od 13. 06. 2018

- za 5 ŽK

U122 - Róbert Viderman 1311422 FK Marcelová B čl. 37/5a - 1. s. s. N od 13. 06. 2018

U123 - Attila Tokár 1232838 FK Vrbová nad Váhom/Kava čl. 37/5a - 1. s. s. N od 13. 06. 2018

Disciplinárne sankcie

U124 - Peter Tóth 1201469 ŠK Veľký Ostrov čl. 48/1c, 2b - 6 mesiacov N od 13. 06. 2018

U125 - ŠK Veľký Ostrov - DK na podnet ŠTK podľa RS ObFZ KN A/6/d trestá pokutou 500,- Eur + RP a pozastavuje výkon športu do 30.06.2019.

U126 - DK na podnet ŠTK podľa RS TU 10/f trestá FC Okoličná na Ostrove, žiaci 50,- € + RP


Komisia rozhodcov

KR - zverejňuje termín a miesto fyzických previerok R, ktoré sa budú konať dňa 27.06.2018 (streda) o 18:00 hod. na štadióne KFC Komárno. R sú povinní odovzdať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára.Najbližšia úradná správa vyjde v piatok 29.06.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 50 (11.06.2018)


Sekretariát


Sekretariát – oznamuje, že Riadna Konferencia ObFZ Komárno sa uskutoční 13.07.2018 (piatok) o 18:00 hod. na ObFZ, Elektrárenská1, Komárno.

Po skončení Konferencie sa uskutoční Aktív ŠTK spolu s pridelením čísiel na súťažný ročník 2018/2019.


ŠTK

ŠTK – Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Komárno 2018/2019.

 1. Podanie záväznej prihlášky prostredníctvom ISSF do 05.07.2018 (zvlášť dospelí, dorast U19, žiaci U15 a prípravky). V prihláške treba uviesť požadované číslo (hody).
 2. Nenávratný štartový vklad VI. Liga MEVA dospelí 150,- Euro, VII. liga 100,- Euro mládežnícke družstvá štartový vklad neplatia. Vklad uhradiť na účet ObFZ Komárno, SK 10 7500 0000 0003 2688 0263.
 3. Kluby zaradené v VI. Lige MEVA musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach minimálne jedno družstvo (okrem výnimiek – obce do 700 obyvateľov).
 4. Do súťaží nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané finančné podlžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK za súťažný ročník 2017/2018.

Superpohár – medzi víťazom VI. Ligy MEVA TJ Družstevník Pribeta a víťazom VII. ligy TJ Družstevník Číčov sa uskutoční 29.06.2018 (piatok) o 18:00 hod. na ihrisku v Pribete. 

ŠTK - na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 08. 06. 2018 na základe SP Futbalu čl. 84/a a nesplnenie, porušenie RS ObFZ Komárno 2017/2018 A/6/g s okamžitou platnosťou vylúčilo mužstvo ŠK Veľký Ostrov zo VII. ligy ObFZ Komárno. Mužstvo ŠK Veľký Ostrov odstupuje na doriešenie DK ObFZ Komárno.


Komisia rozhodcov

KR - zverejňuje termín a miesto fyzických previerok R, ktoré sa budú konať dňa 27.06.2018 (streda) o 18:00 hod. na štadióne KFC Komárno. R sú povinní odovzdať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára.

KR - oznamuje termín a miesto tradičného futbalového stretnutia medzi R a DZ ObFZ Nové Zámky a ObFZ Komárno. Stretnutie sa oskutoční dňa 15.06.2018 (piatok) so začiatkom o 17:00 hod. na štadióne FK Dvory nad Žitavou. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0908 072 558.


Trénersko metodická komisia

TMK - oznamuje, že Blok 1, Graasroots C sa uskutoční 16.06.2018 (sobota) v hoteli Panoráma v Komárne.

Blok 1

08:30 - 10:45    Graasroots futbal                              Teória    3. hod.

11:00 - 11:45    Rozbor hry                                       Teória    1. hod.

11:50 - 12:35    Herné činnosti jedotlivca                     Teória    1 hod.

Prestávka

13:35 - 14:20    Herné kombinácie                               Teória    1. hod.

14:25 - 15:55    Herné systémy                                   Teória    1 hod.

16:00 - 16:45    Príprava a vedenie družstva v zápase    Teória    2. hod.

16:50 - 17:35    Sociálne aspekty futbalu - súhrn           Teória    1. hod.


Ďaľšie bloky sa uskutočnia 17.06, 23.06, 24.06, 02.07 a záverečné skúšky 13.07.2018 
   
                 

Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 20.06.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 49 (07.06.2018)


ŠTK


ŠTK ObFZ KN - oznamuje, že 1. kolo ročníka 2018/2019 v VI. lige MEVA sa odohrá 05. 08. 2018

V VII. lige dospelých a v mládežníckych súťažiach sa termínová listina prispôsobí podľa počtu prihlásených družstiev.

Predpokladaný začiatok jarnej časti 2018/2019 je 10. 03. 2018

Oprava!

FC Bátorove Kosihy - SC Nesvady - 22. kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 09. 06. 2018 (sobota) o 10:00 hod.


Disciplinárna komisia


Oznamy:

U118 - DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 08.06.2018 (piatok) na 16:30 hod. hráča Petra Tótha 1201469 ŠK Veľký Ostrov pod hrozbou poriadkovej pokuty podľa DP čl. 75


Komisia rozhodcov


KR - zverejňuje termín a miesto fyzických previerok R, ktoré sa budú konať dňa 27.06.2018 (streda) o 18:00 hod. na štadióne KFC Komárno. R sú povinní odovzdať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára.

KR - oznamuje termín a miesto tradičného futbalového stretnutia medzi R a DZ ObFZ Nové Zámky a ObFZ Komárno. Stretnutie sa oskutoční dňa 15.06.2018 (piatok) so začiatkom o 17:00 hod. na štadióne FK Dvory nad Žitavou. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0908 072 558.


Matričná komisia


MK - postúpila námietky FK Chotín a SC Nesvady voči štartu hráča Dominik Sánta 1348598 TJ Družstevník Búč na DK


Trénersko metodická komisia


TMK - oznamuje, že Blok 1, Graasroots C sa uskutoční 16.06.2018 (sobota) v hoteli Panoráma v Komárne.

Blok 1

08:30 - 10:45    Graasroots futbal                              Teória    3. hod.

11:00 - 11:45    Rozbor hry                                       Teória    1. hod.

11:50 - 12:35    Herné činnosti jedotlivca                     Teória    1 hod.

Prestávka

13:35 - 14:20    Herné kombinácie                               Teória    1. hod.

14:25 - 15:55    Herné systémy                                   Teória    1 hod.

16:00 - 16:45    Príprava a vedenie družstva v zápase    Teória    2. hod.

16:50 - 17:35    Sociálne aspekty futbalu - súhrn           Teória    1. hod.


Ďaľšie bloky sa uskutočnia 17.06, 23.06, 24.06, 02.07 a záverečné skúšky 13.07.2018 
   
                 

Najbližšia úradná správa vyjde v pondelok 11.06.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 48 (04.06.2018)


ŠTK


ŠTK ObFZ KN - oznamuje, že 1. kolo ročníka 2018/2019 v VI. lige MEVA sa odohrá 05. 08. 2018

V VII. lige dospelých a v mládežníckych súťažiach sa termínová listina prispôsobí podľa počtu prihlásených družstiev.

Predpokladaný začiatok jarnej časti 2018/2019 je 10. 03. 2018

VI. liga MEVA Dospelí

ŠTK ObFZ KN - nariaďuje odohrať MZ 30. kola dňa 10. 06. 2018 (nedeľa) o 17:00 hod. okrem stretnutia      

DFC Moča - FK FC Zemianska Olča, ktoré sa odohrá dňa 09. 06. 2018 (sobota) o 17:00 hod.

TJ Družstevník Pribeta - FK Šrobárová    dňa 10. 06. 2018 (nedeľa) o 17:00 hod.

TJ Družstevník Búč - FK Zlatná na Ostrove    dňa 10. 06. 2018 (nedeľa) o 17:00 hod.

OŠK Iža - FC Bátorove Kosihy    dňa 10. 06. 2018 (nedeľa) o 17:00 hod.

FK Marcelová B - FK Vrbová nad Váhom/Kava    dňa 10. 06. 2018 (nedeľa) o 17:00 hod.

FK Prameň Patince - FC Radvaň nad Dunajom    dňa 10. 06. 2018 (nedeľa) o 17:00 hod.

TJ Agro Kameničná - FC Dulovce    dňa 10. 06. 2018 (nedeľa) o 17:00 hod.

IV. liga U15 - žiaci

TJ Družstevník Búč - FC Okoličná na Ostrove - 22. kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 10. 06. 2018 (nedeľa) o 14:00 hod.

FC Bátorove Kosihy - SC Nesvady - 22. kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 09. 06. 2018 (sobota) o 10:00 hod.


Disciplinárna komisia


Tresty

Začatie disciplinárneho konania (čl.71/1,2,3a)

Pozastavenie výkonu športu

- za ČK

U110 - Martin Kapusňák 1157707 FK Šrobárová čl. 37/2,3 - 1. s. s. N od 04. 06. 2018

U111 - Milan Čepela 1312079 FK Šrobárová čl. 49/1a,2a - 2. s. s. N od 04. 06. 2018

U112 - Ľudovít Židek 1112476 TJ Družstevník Búč čl. 49/1a,2a - 2. s. s. N od 04. 06. 2018

- za 5 ŽK

U113 - Ladislav Varga 1127675 FK Marcelová B čl. 37/5a - 1. s. s. N od 04. 06. 2018

U114 - Tamás Lelkes 1244356 FK Zlatná na Ostrove čl. 37/5a - 1. s. s. N od 04. 06. 2018

- za 9 ŽK

U115 - Milan Szabó 1311387 FC Dulovce čl. 37/5a - 1. s. s. N od 04. 06. 2018

Disciplinárne sankcie:

U116 - Dominik Sánta 1348598 TJ Družstevník Búč čl. 64/1 a podľa čl. 64/3 - 2 mesiace N od 04. 06. 2018

Oznamy:

U117 - DK žiada ŠK Veľký Ostrov o uhradenie podĺžností voči ObFZ Komárno a ISSF do 06. 06. 2018 (streda)


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R:

KR - oznamuje termín a miesto tradičného futbalového stretnutia medzi R a DZ ObFZ Nové Zámky a ObFZ Komárno. Stretnutie sa oskutoční dňa 15.06.2018 (piatok) so začiatkom o 17:00 hod. na štadióne FK Dvory nad Žitavou. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0908 072 558.


Najbližšia úradná správa vyjde vo štvrtok 07.06.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 47 (30.05.2018)


ŠTK


ŠTK ObFZ KN - oznamuje, že návrhy a pripomienky k textovej časti RS ObFZ KN pre súťažný ročník 2018/2019 je možné zasielať do 31.05.2018 na ŠTK ObFZ Komárno.

SC Nesvady - Vaša námietka voči štartu hráča Dominik Sánta 1348598 je v riešení. Prípad je odstúpený na Matričnú komisiu. Zasadnutie MK sa uskutoční dňa 04. 06. 2018 (pondelok)


Disciplinárna komisia


Tresty

Začatie disciplinárneho konania (čl.71/1,2,3a)

Pozastavenie výkonu športu

- za ČK

U104 - Mátyás Langschadl 1358016 FK Prameň Patince čl.46/1a,c - 1. s. s. N od 30.05.2018

U105 - Peter Tóth 1201469 ŠK Veľký Ostrov čl. 37/2,3 - 1. s. s. N od 30.05.2018

- za 5 ŽK

U106 - Adrián Czikora 1252606 FK Prameň Patince čl.37/5a - 1. s. s. N od 30.05.2018

U107 - Szabolcs Kádek 1209074 ŠK Veľký Ostrov čl.37/5a - 1. s. s. N od 30.05.2018

U108 - Tomáš Kósa 1169750 FC Radvaň nad Dunajom čl.37/5a - 1. s. s. N od 30.05.2018

U109 - DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 04.06.2018 (pondelok) na 15:30 hod. hráča Petra Tótha 1201469 ŠK Veľký Ostrov


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Mészáros, Krásna, Csóka, Bušansky, Habara

KR - oznamuje termín a miesto tradičného futbalového stretnutia medzi R a DZ ObFZ Nové Zámky a ObFZ Komárno. Stretnutie sa oskutoční dňa 15.06.2018 (piatok) so začiatkom o 17:00 hod. na štadióne FK Dvory nad Žitavou. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0908 072 558.


Najbližšia úradná správa vyjde v pondelok 04.06.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 46 (23.05.2018)


ŠTK


ŠTK ObFZ KN - oznamuje, že návrhy a pripomienky k textovej časti RS ObFZ KN pre súťažný ročník 2018/2019 je možné zasielať do 31.05.2018 na ŠTK ObFZ Komárno.

VII. liga Dospelí

TJ Družstevník Bodza-Holiare - ŠK Veľký Ostrov 25. kolo - ŠTK podľa SP SFZ čl. 82/b kontumuje stretnutie a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Bodza-Holiare. ŠTK odstupuje ŠK Veľký Ostrov na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS ObFZ KN 2017/2018 A/c, B10/f. ŠTK žiada ŠK Veľký Ostrov predložiť doklad o zaplatení 67,- za účelne vynaložené náklady pre TJ Družstevník Bodza-Holiare do 31.05.2018.

VI. liga Dorast U19

TJ Dynamo Nová Stráž - FK Zlatná na Ostrove 17. kolo - ŠTK podľa SP SFZ čl. 82/b kontumuje stretnutie a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Dynamo Nová Stráž. ŠTK odstupuje FK Zlatná na Ostrove na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS ObFZ KN 2017/2018 A/c, B10/f.

FC Bátorove Kosihy - TJ Dynamo Nová Stráž 18. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 26.05.2018 (sobota) o 10:30 hod.

IV. liga Žiaci U15

FC Okoličná na Ostrove - FK Actív Veľké Kosihy 19. kolo - ŠTK podľa SP SFZ čl. 82/b kontumuje stretnutie a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FC Okoličná na Ostrove. ŠTK odstupuje FK Actív Veľké Kosihy na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS ObFZ KN 2017/2018 A/c, B10/f.

FK Chotín - Vaša námietka voči štartu hráča Dominik Sánta 1348598 je v riešení. Prípad je odstúpený na Matričnú komisiu.

TJ Družstevník Číčov - FK FC Zemianska Olča 20. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 27.05.2018 (nedeľa) o 10:00 hod.

TJ Družstevník Búč - SC Nesvady 20. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 27.05.2018 (nedeľa) o 10:00 hod.

TJ Imeľ - FC Okoličná na Ostrove 20. kolo ŠTK súhlasí s vašou požiadavkou o zmenu ÚHČ. MZ sa odohrá 26.05.2018 (sobota) o 11:00 hod.

TJ Družstevník Číčov - TJ Imeľ 22. kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 10.06.2018 (nedeľa) o 15:00 hod.

Prípravka U11

DFC Moča - FC Okoličná na Ostrove - 1. Finálové stretnutie sa odohrá dňa 27.05.2018 (nedeľa) o 10:00 hod.

FC Okoličná na Ostrove - DFC Moča - 2. Finálové stretnutie sa odohrá dňa 03.06.2018 (nedeľa) o 10:00 hod.


Disciplinárna komisia


Tresty

Začatie disciplinárneho konania (čl.71/1,2,3a)

Pozastavenie výkonu športu

- za 5 ŽK

U98 - Richard Keszegh 1202840 OŠK Iža čl.37/5a - 1. s. s. N od 23.05.2018

U99 - Ladislav Zachar 1226962 OŠK Iža čl.37/5a - 1. s. s. N od 23.05.2018

U100 - DK na podnet ŠTK podľa RS TU 10/f trestá ŠK Veľký Ostrov 150,- € + RP

U101 - DK na podnet ŠTK podľa RS TU 10/f trestá FK Actív Veľké Kosihy, žiaci 50,- € + RP

U102 - DK na podnet ŠTK podľa RS TU 10/f trestá FK Zlatná na Ostrove, dorast 50,- € + RP

U103 - DK podľa čl. 5/1 a 9 1/b dáva pokarhanie pre FK Zlatná na Ostrove


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Németh Z, Csóka, Bušansky, Habara, Bórik

KR - eviduje pochvalu od FK Prameň Patince na výkon rozhodcov Tóth H, Lovász, Krásna v MZ FK Prameň Patince - OŠK Iža

KR - eviduje pochvalu od TJ Družstevník Búč na výkon rozhodcov Dorčiak, Tóth L, Keszegh v MZ TJ Družstevník Búč - OŠK Iža

KR - eviduje pochvalu od TJ Družstevník Dedina Mládeže na výkon rozhodcu Lovásza MZ TJ Družstevník Dedina Mládeže - TJ Dynamo Bajč


Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 30.05.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 45 (16.05.2018)


Sekretariát


Dôrazne upozorňuje FK, ktoré majú podĺžnosti voči ObFZ, aby svoje záväzky uhradili do 21.05.2018.


ŠTK


ŠTK ObFZ KN - oznamuje, že návrhy a pripomienky k textovej časti RS ObFZ KN pre súťažný ročník 2018/2019 je možné zasielať do 31.05.2018 na ŠTK ObFZ Komárno.

Prípravky U11

FC Dulovce - FK Chotín 14. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 18.05.2018 (piatok) o 17:00 hod.

KFC Komárno B - FK Marcelová 14. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 18.05.2018 (piatok) o 17:00 hod.

MŠK Hurbanovo B - TJ Družstevník Pribeta 14. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 18.05.2018 (piatok) o 17:00 hod.

 

Finálové zápasy prípraviek sa odohrajú v nasledovných termínoch:

1. Finále: 26.05.2018 (sobota) Víťaz A - Víťaz B

2. Finále: 02.06.2018 (sobota) Víťaz B - Víťaz A


Disciplinárna komisia


Tresty

Začatie disciplinárneho konania (čl.71/1,2,3a)

Pozastavenie výkonu športu

U93 - Daniel Sýkora 1068565 FK Marcelová B (čl. 47/1a,2a) 2. s. s. N od 09.05.2018

U94 - Tomáš Szmrecsek 1329744 FK Marcelová B (čl. 49/1b,2b) 4 mesiace N od 09.05.2018 a FK Marcelová B pokuta 30, - Eur +RP

U95 - Róbert Viderman 1055404 FK Marcelová B (čl. 11/1) - DK udeľuje pokarhanie.

U96 - Filip Szépe 1356997 TJ Dynamo Nová Stráž, dorast (čl. 47/1a,2a) 2. s. s. N od 16.05.2018

Podmienečný odklad výkonu disciplinárnej sankcie

U97 - Daniel Sýkora 1068565 FK Marcelová B, DK podľa čl. 41/1,2,3 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie 1 s. s., a určuje skúšobnú dobu do 30. 09. 2018


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Nedeľa - Németh Z, Csóka, Bušansky, Habara, Füssy

KR - eviduje pochvalu od FK FC Zemianska Olča na výkon rozhodcov Lovász, Németh A. v MZ 26. kola FC Radvaň nad Dunajom - FK FC Zemianska Olča


Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 23.05.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 44 (09.05.2018)


ŠTK

ŠTK ObFZ KN - oznamuje, že návrhy a pripomienky k textovej časti RS ObFZ KN pre súťažný ročník 2018/2019 je možné zasielať do 31.05.2018 na ŠTK ObFZ Komárno.

VI. liga - MEVA

TJ Družstevník Pribeta - FK Prameň Patince -18. kolo. ŠTK ObFZ KN podľa SP SFZ čl. 82/b kontumuje stretnutie a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Pribeta. ŠTK ObFZ KN zároveň odstupuje FK Prameň Patince na doriešenie DK ObFZ KN  podľa RS ObFZ KN 2017/2018 B/10/i.

VI. liga - Dorast U19

FC Bátorove Kosihy - FK Zlatná na Ostrove 16. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 12.05.2018 (sobota) o 10:30 hod.

IV. liga - Žiaci U15

TJ Imeľ - SC Nesvady 18. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 12.05.2018 (sobota) o 12:00 hod.

FC Okoličná na Ostrove - FK FC Zemianska Olča 18. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 11.05.2018 (piatok) o 16:30 hod.

Prípravky U11

Finálové zápasy prípraviek sa odohrajú v nasledovných termínoch:

1. Finále: 26.05.2018 (sobota) Víťaz A - Víťaz B

2. Finále: 02.06.2018 (sobota) Víťaz B - Víťaz A


Disciplinárna komisia


Tresty

Začatie disciplinárneho konania (čl.71/1,2,3a)

Pozastavenie výkonu športu

- za 5 ŽK

U87 - Máté Jóba 1254180 FK Zlatná na Ostrove (čl. 37/5a) 1. s. s. N od 09.05.2018

U88 - Kevin Černý 1308642 ŠK Veľký Ostrov (čl. 37/5a) 1. s. s. N od 09.05.2018

- za 9 ŽK

U89 - Alexander Cseh 1163970 FK FC Zemianska Olča (čl. 37/5b) 1. s. s. N od 09.05.2018

U90 - Peter Tóth 1201469 ŠK Veľký Ostrov (čl. 37/5b) 1. s. s. N od 09.05.2018

Oznamy

U91 - Námietka FK Šrobárová k MZ FC Bátorove Kosihy - FK Šrobárová (17. kolo) je bezpredmetná

Podmienečný odklad výkonu disciplinárnej sankcie

U92 - Branislav Babiš 1054579 FK Šrobárová, DK podľa čl. 41/1,2,3 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie 2 s. s., a určuje skúšobnú dobu do 30. 08. 2018

 


Komisia rozhodcov


KR - si vyhradzuje právo vykonať zmeny v obsadení v delegačnom liste z nevyhnutných dôvodov až do začiatku stretnutia.

Ospravedlnení R: Nedeľa - Csóka, Bušansky, Mészáros, Habara, Tóth H

KR - eviduje pochvalu na výkon rozhodcov Lévai, Bényi, Lovász od TJ Družstevník Búč v stretnutí Búč - Marcelová B.

KR - eviduje pochvalu na výkon rozhodcov Lévai, Vörös M. od OŠK Iža v stretnutí Zem. Olča - Iža.


Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 16.05.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 43 (07.05.2018)


ŠTK

ŠTK ObFZ KN - oznamuje, že návrhy a pripomienky k textovej časti RS ObFZ KN pre súťažný ročník 2018/2019 je možné zasielať do 31.05.2018 na ŠTK ObFZ Komárno

TJ Družstevník Pribeta - FC Prameň Patince (18. kolo 08.05.2018) ŠTK ObFZ KN berie na vedomie oznámenie FC Prameň Patince o nevycestovaní na MZ. MZ sa neodohrá.


Disciplinárna komisia


Tresty

Začatie disciplinárneho konania (čl.71/1,2,3a)

Pozastavenie výkonu športu

- za 5 ŽK

U81 - Daniel Sýkora 1068565 FK Marcelová B (čl. 37/3) 1. s. s. N od 07.05.2018

- za 9 ŽK

U82 - Tomáš Szmrecsek 1329744 FK Marcelová B (čl. 37/5b) 1. s. s. N od 07.05.2018

U83 - Gergely Berecz 1170159 FK Zlatná na Ostrove (čl. 37/5b) 1. s. s. N od 07.05.2018

Oznamy

U84 - DK žiada podrobné písomné stanovisko od FK Marcelová B za HNS hráčov FK Marcelová B po MZ 25. kola VI. ligy MEVA TJ Družstevník Búč - FK Marcelová B do 15. 05. 2018.

U85 - DK žiada podrobné písomné stanovisko od TJ Družstevník Búč za HNS hráčov FK Marcelová B po MZ 25. kola VI. ligy MEVA TJ Družstevník Búč - FK Marcelová B do 15. 05. 2018.

U86 - DK predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu hráčom FK Marcelová B, Daniel Sýkora a Tomáš Szmrecsek až do doriešenia prípadu.


Komisia rozhodcov


KR - si vyhradzuje právo vykonať zmeny v obsadení v delegačnom liste z nevyhnutných dôvodov až do začiatku stretnutia.


 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 42 (04.05.2018)


ŠTK

ŠTK ObFZ KN - oznamuje, že návrhy a pripomienky k textovej časti RS ObFZ KN pre súťažný ročník 2018/2019 je možné zasielať do 31.05.2018 na ŠTK ObFZ Komárno

VI. liga - Dospelí

FC Zlatná na Ostrove - FK Marcelová B - 27. kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 19.05.2018 (sobota) o 17:00 hod.

IV. liga - Žiaci - U15

FC Zlatná na Ostrove – FC Bátorove Kosihy - 17. kolo - Stretnutie sa odohrá v opačnom poradí na ihrisku v Zlatnej na Ostrove dňa 06.05.2018 (nedeľu) o 10:30 hod.

FC Actív Veľké Kosihy – FC Bátorove Kosihy - 18. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 08.05.2018 (utorok) o 10:30 hod.

Prípravka - U11

KFC Komárno B – FC Dulovce - 12. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 04.05.2018 (piatok) o 16:00 hod.


Disciplinárna komisia


Tresty

Začatie disciplinárneho konania (čl.71/1,2,3a)

Pozastavenie výkonu športu

- za ČK

U78 - Branislav Babiš 1054579 FK Šrobárová (čl. 37/3, 47/1a,2a) 4. s. s. N od 02.05.2018

U79 - Dávid Magyari 1236371 TJ Dynamo Nová Stráz (čl. 37/3) 1. s. s. N od 02.05.2018

- za 9 ŽK

U80 - Zoltán Szigeti 1162952 FC Bátorove Kosihy (čl. 37/5b) 1. s. s. N od 02.05.2018


Komisia rozhodcov


Najbližší DL vyjde v stredu 09.05.2018


Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 09.05.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 41 (30.04.2018)


ŠTK

ŠTK ObFZ KN - oznamuje, že návrhy a pripomienky k textovej časti RS ObFZ KN pre súťažný ročník 2018/2019 je možné zasielať do 31.05.2018 na ŠTK ObFZ Komárno

VII. liga - dospelí

TJ Družstevník Číčov - ŠK Fénix Tôň - 25. kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 20.05.2018 (nedeľa) o 10:30 hod.

TJ Družstevník Číčov - ŠK Bodzianske Lúky - 28. kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 09.06.2018 (sobota) o 17:00 hod.

VI. liga - Dorast - U19

TJ Dynamo Nová Stráž - FC Dulovce - 13. kolo - ŠTK ObFZ KN podľa SP SFZ čl. 82/g kontumuje stretnutie a podľa SP SFZ čl. 11/3 priznáva 3 body v prospech TJ Dynamo Nová Stráž, výsledok 4:0 dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti. ŠTK ObFZ KN zároveň odstupuje FC Dulovce na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS ObFZ KN 2017/2018 B 10/i.

Prípravka - U11

MŠK Hurbanovo B – TJ Agro Kameničná - 12. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 04.05.2018 (piatok) o 17:30 hod.

FC Okoličná na Ostrove – TJ Agro Kameničná - 14. kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 18.05.2018 (piatok) o 17:30 hod.


Disciplinárna komisia


Tresty

Začatie disciplinárneho konania (čl.71/1,2,3a)

Pozastavenie výkonu športu

- za ČK

U72 - Štefan Soboňa 1096714 ŠK Bodzianske Lúky (čl. 37/3) 1. s. s. N od 30.04.2018

- za 5 ŽK

U73 - Michal Šulák 1167020 DFC Moča (čl. 37/3) 1. s. s. N od 30.04.2018

U74  - Lukáš Gere 1163273 FK Šrobárová (čl. 37/3) 1. s. s. N od 30.04.2018

U75  - Jozef Balogh 1080794 TJ Družstevník Dedina Mládeže (čl. 37/3) 1. s. s. N od 30.04.2018

U76  - Gábor Szakács FC Okoličná na Ostrove - žiaci (čl. 37/3) 1. s. s. N od 30.04.2018

Tresty

Na návrh ŠTK trestá 50, - EUR + RP

U77 - FC Dulovce podľa RS B 10/i

 

 


Komisia rozhodcov


Najbližší DL vyjde vo štvrtok 03.05.2018


Najbližšia úradná správa vyjde vo štvrtok 03.05.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 40 (25.04.2018)


Sekretariát


Upozorňuje FK o dodržanie RS 2017/2018 A6g Smernica ObFZ pre bezhotovostný styk – 4. Splátka
do 30.04.2018, zároveň upozorňuje FK, ktoré majú pozdĺžnosti voči ObFZ, aby svoje záväzky
uhradili do 30.04.2018.


ŠTK

VI. liga - Dorast - U19

FC Bátorove Kosihy - FC Dulovce - 14. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 28.04.2018 (sobota) o 17.00 hod.

IV. liga - Žiaci - U15

FK Actív Veľké Kosihy – FK Zlatná na Ostrove - 16. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 29.04.2018 (nedeľa) o 10:00 hod.

FK FC Zemianska Olča – SC Nesvady - 16. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 28.04.2018 (sobota) o 10:30 hod.


Disciplinárna komisia


Disciplinárna sankcia po ČK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b,2 DP na 1 s. s.

U71 – Botond Lajos 1325767 FC Bátorove Kosihy Dorast U19 vylúčený za zmarenie súperovi k dosiahnutiu gólu alebo vyloženej gólovej príležitosti podľa DP čl. 46/1a,c 1. s. s. N od 25.04.2018. Disciplinárnu sankciu si podľa čl. 37/8,9 DP vykoná na najbližšom MZ.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Nedeľa - Csóka, Bušansky, Krásna, Németh Z, Bórik, Habara

KR - si vyhradzuje právo vykonať zmeny v obsadení v delegačnom liste z nevyhnutných dôvodov až do začiatku stretnutia.

KR - eviduje pochvalu na výkon rozhodcov od FK Zem.Olča v stretnutí Zem. Olča – B. Kosihy.

KR - eviduje pochvalu na výkon rozhodcov od FK Dedina Mládeže v stretnutí Dedina M. – V. Ostrov

Najbližší DL vyjde v piatok 27.4.2018


Najbližšia úradná správa vyjde v pondelok 30.04.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 39 (18.04.2018)


Sekretariát


Upozorňuje FK o dodržanie RS 2017/2018 A6g Smernica ObFZ pre bezhotovostný styk – 4. Splátka
do 30.04.2018.


ŠTK

VII. liga

ŠK Veľký Ostrov - TJ Družstevník Bodza - Holiare -18. kolo. ŠTK ObFZ KN podľa SP SFZ čl. 82/c kontumuje stretnutie a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK Veľký Ostrov. ŠTK ObFZ KN zároveň odstupuje TJ Družstevník Bodza - Holiare na doriešenie DK ObFZ KN  podľa RS ObFZ KN 2017/2018 B/10/i.

IV. liga - Žiaci - U15

TJ Družstevník Búč – FC Bátorove Kosihy - 16. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 29.04.2018 (nedeľa) o 14.00 hod.

Prípravka - U11

TJ Družstevník Číčov - odohrá svoje domáce MZ vždy v nedeľu o 10:00 hod. vrátane 10. kola

DFC Moča - FK Chotín - 10. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 20.04.2018 (piatok) o 17.00 hod.

KFC Komárno B – OŠK Iža - 10. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 22.04.2018 (nedeľa) o 10.00 hod.

OŠK Iža - DFC Moča - 14. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 16.05.2018 (streda) o 18.00 hod.


Disciplinárna komisia


Disciplinárna sankcia po 2 ŽK/ČK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 37/2,3 DP na 1 s. s.

U65 – Michal Miťko 1134960 TJ Agro Kameničná od 18.04.2018. Disciplinárnu sankciu si podľa čl. 37/8,9 DP vykoná na najbližšom MZ.

Disciplinárna sankcia po 5 ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 37/5 a DP na 1 s. s.

U66 - Branislav Babiš  1054579 FK Šrobárová od 18.04.2018. Disciplinárnu sankciu si podľa čl. 37/8,9 DP vykoná na najbližšom MZ. 

U67 - Endre Szigeti 1269921 FC Bátorove Kosihy od 18.04.2018. Disciplinárnu sankciu si podľa čl. 37/8,9 DP vykoná na najbližšom MZ.

U68 - Sándor Czukár 1249052 FK Vrbová nad Váhom/Kava od 18.04.2018. Disciplinárnu sankciu si podľa čl. 37/8,9 DP vykoná na najbližšom MZ.

Disciplinárna sankcie

U69 - Szilvester Inczédi 1239926 TJ Družstevník Bodza - Holiare, podľa DP čl. 37/2,3 a 48/1a,2a, 5 s. s. N od 04.04.2018.

U69 - DK trestá TJ Družstevník Bodza - Holiare, podľa RS TU 10/i, 150, - Eur + RP

U70 - DK trestá ŠK Veľký Ostrov, podľa DP čl. 57/1c a 2, 100, - Eur + RP. Podľa DP čl.43/2 zvýšiť počet usporiadateľov na 10, podľa DP čl. 27/1,2,4 podmienečné uzavretie ihriska do 30.06.2018 a 4 x úradný dohľad.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Nedeľa - Bórik, Habara, Csóka, Bušansky

KR - upozorňuje funkcionárov, hráčov FK, že vzhľadom na novelizáciu pravidiel futbalu dáva záväzný výklad k PF každú stredu na ObFZ Komárno od 16:00 do 17:00 hod.


Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 25.04.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 38 (11.04.2018)


Sekretariát


Ekonomická komisia upozorňuje FK, ktoré majú podĺžnosti voči ObFZ, aby svoje záväzky uhradili do 17.4.2018


ŠTK

VII. liga

TJ Dr. Číčov – TJ Dr. Dedina Mládeže - 20. kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 14.4.2018 (sobota) o 15.30 hod.

ŠK Bodzianske Lúky –TJ Dr. Dedina Mládeže - 22. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 28.4.2018 (sobota) o 16.00 hod.

Prípravka U

FK Chotín –KFC „B“ - 9. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 15.4.2018 (nedeľa) o 10.00 hod.

TJ Ímeľ –Hurbanovo U 11 „B“ - 11. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 29.4.2018 (nedeľa) o 10.00 hod.


Disciplinárna komisia


Disciplinárna sankcia po 2 ŽK – nepodmienečné pozastavenie činnosti podľa čl. 37/2,3 DP na 1 s. s.

U62 – Michal Šulák 1167020 DFC Moča od 11.04.2018. Disciplinárnu sankciu si podľa čl. 37/8,9 DP vykoná na najbližšom MZ.

Disciplinárna sankcia po 9 ŽK – nepodmienečné pozastavenie činnosti podľa čl. 37/5b DP na 1 s. s.

U63 - Peter Susik 1309714 FK Zlatná na Ostrove od 11.04.2018. Disciplinárnu sankciu si podľa čl. 37/8,9 DP vykoná na najbližšom MZ. 

U64 - DK Predvoláva na svoje zasadnutie: AR1 Jakubáč Mikuláš z MZ 18. Kolo 7. ligy ŠK Veľký
Ostrov – TJ Dr. Bodza Holiare na deň 18.4.2018 o 17.00 hod.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Nedeľa - Bohos, Bórik, Csóka, Mészáros

KR - upozorňuje funkcionárov, hráčov FK, že vzhľadom na novelizáciu pravidiel futbalu dáva záväzný výklad k PF každú stredu na ObFZ Komárno od 16:00 do 17:00 hod.


Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 18.04.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 (04.04.2018)


ŠTK

VI. liga - MEVA

TJ Dr.Pribeta – FK Marcelová B - 22.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 14.04.2018 sobota o 15:30 hod.

VI. liga dorast U19

TJ Dynamo Nová Stráž – FK Zlatná na O. - 11.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 07.04.2018 sobota o 14:00 hod.

IV. liga žiaci U15

FC B.Kosihy – FC Okoličná13.kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 07.04.2018 sobota o 13:00 hod.


Disciplinárna komisia


U59 – Adam Vágó 1321307 – TJ DR. Dedina Mládeže. disciplinárna sankcia po 2 ŽK – nepodmienečne pozastavenie činnosti podľa čl.37/2, 3DP na 1 s.s. od 04.04.2018

U60 – Silvester Inczédi 1239926 – TJ Bodza Holiare pozastavenie činnosti až do vyriešenia HNS MZ ŠK V.Ostrov – TJ Dr.Bodza Holiare

U61 – DK žiada podrobné písomné stanovisko k predčasnému ukončeniu MZ ŠK V.Ostrov – TJ Dr.Bodza Holiare od AR1 Mikuláš Jakubáč, ŠK V.Ostrov a TJ Dr.Bodza Holiare do 10.04.2018


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Németh Z., Bórik, Mészáros, Krásna, Erdös, Bušansky

KR - upozorňuje funkcionárov, hráčov FK, že vzhľadom na novelizáciu pravidiel futbalu dáva záväzný výklad k PF každú stredu na ObFZ Komárno od 16:00 do 17:00 hod.


Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 11.04.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 36 (31.03.2018)


ŠTK

VI. liga - MEVA

ŠTK upozorňuje FO, že dohrávka 17. kola 6. ligy Meva sa uskutoční 01.05.2018 v utorok o 16.30 hod.


Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 04.04.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 35 (28.03.2018)


Matričná komisia


Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie  


ŠTK


ŠTK upozorňuje FO a FK na dodržiavanie RS ObFZ KN 2017/2018 B/11/i (evidencia ŽK)

VI. liga U 19 dorast

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 10. kolo FC Bátorove Kosihy – FC Zlatná na Ostrove
dňa 30.3.2018 (piatok) o 10.30 hod.

IV. liga U 15 žiaci

Okoličná n/O - ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v sobotu o 11.00 h., okrem 12. kola
12. kolo TJ Imeľ – ŠTK nesúhlasí s Vašou požiadavkou o zmenu HČ (chýba dohoda oddielov)


Disciplinárna komisia


Disciplinárna sankcia po 5 ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 37/5a DP na 1 S.S.

U 56 – Zsolt Gáspár 1235183 FC Bátorove Kosihy od 28.03.2018. Disciplinárnu sankciu si podľa čl.
37/8,9 DP vykoná na najbližšom MZ.
U 57 – Csaba Csóka 1311382 TJ Dr. Číčov od 28.03.2018. Disciplinárnu sankciu si podľa čl. 37/8,9
DP vykoná na najbližšom MZ.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie

U 58 – Gabriel Kostolányi 1016090 FK Šrobárová. DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od
výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS /1
s.s./ a určuje skúšobnú dobu od 28.3.2018 do 30.06.2018.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R:

Piatok: Halász, Bušansky, Mészáros, Jakubáč, Mogyorósi, Németh

Sobota-Nedeľa: Mészáros, Halász, Bušansky


Najbližšia úradná správa vyjde v sobotu 31.03.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 34 (21.03.2018)


Sekretariát


Družstevník Číčov - zmena štatutárnych zástupcov
Predseda : Dávid Megály – 0917722406, podpredseda: Nagy Zoltán, tajomník: Kollár Anikó


Matričná komisia


Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie  


ŠTK


ŠTK upozorňuje FO, že dohrávka 16.kola 6. ligy Meva sa uskutoční 30.3.2018 piatok o 15.00 hod.,
zápasy 20. Kola 6. ligy Meva sa uskutočnia 1.4.2018 nedeľa o 15.30h

VI. liga - MEVA

DFC Moča – FC Prameň Patince (19. Kolo): ŠTK súhlasí s požiadavkou DFC Moča (prezliekať sa bude v ZŠ-50m od areálu štadióna)

DFC Moča – TJ Dr. Búč (24. kolo): ŠTK súhlasí s odohraním MZ 28.4.2018 (sobota) o 16.00 hod.

VI. liga U 19 dorast

Oprava RS vyžrebovanie súťaže :

10.kolo 31.03.2018     Bát. Kosihy – Zlatná n/O, Dulovce – Nová Stráž
11.kolo 07.04.2018     Dulovce – Bát. Kosihy, Nová Stráž – Zlatná n/O
12.kolo 14.04.2018     Bát. Kosihy – Nová Stráž, Zlatná – Dulovce
13.kolo 21.04.2018     Zlatná n/O – Bát. Kosihy, Nová Stráž – Dulovce
14.kolo 28.04.2018     Bát. Kosihy – Dulovce, Zlatná n/O – Nová Stráž
15.kolo 05.05.2018     Nová Stráž – Bát. Kosihy, Dulovce – Zlatná n/O
16.kolo 12.05.2018     Bát. Kosihy – Zlatná n/O, Dulovce – Nová Stráž
17.kolo 19.05.2018     Dulovce – Bát. Kosihy, Nová Stráž – Zlatná n/O
18.kolo 26.05.2018     Bát. Kosihy – Nová Stráž, Zlatná – Dulovce

Prípravka U 11

FK Marcelová - MŠK Hurbanovo „B“ (11. kolo): ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 29.04.2018 (nedeľa) o 10.00 hod.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Halász, Keszegh, Bušansky, Borka


Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 28.03.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 33 (14.03.2018)


Sekretariát


Upozorňuje FK o dodržanie RS 2017/2018 A6g Smernica ObFZ pre bezhotovostný styk – 3. Splátka
do 15.03.2018, zároveň upozorňuje FK, ktoré majú pozdĺžnosti voči ObFZ, aby svoje záväzky
uhradili do 15.03.2018.


Matričná komisia


Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie  


ŠTK


VII. liga

TJ Dr. Dedina Mládeže - TJ Dr. Bodza Holiare (16. kolo): ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 18.3.2018 (nedeľa) o 15.00 hod.

TJ Dr. Bodza Holiare - TJ Dr. Dedina Mládeže (23. kolo): ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 06.05.2018 (nedeľa) o 16.30 hod.,

Prípravka U 11 -

FK Marcelová - MŠK Hurbanovo „B“ (11. kolo): ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 8.5.2018 (utorok) o 10.00 hod.

DFC Moča - MŠK Hurbanovo „B“ (13. kolo): ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 13.5.2018 (nedeľa) o 10.00 hod.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Németh Z., Bórik M.


 

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 32 (08.03.2018)


Matričná komisia


Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie  


ŠTK


ŠTK ObFZ Komárno upozorňuje hráčov, funkcionárov a fanúšikov, že z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého počasia odkladá stretnutia


17. kola VI. ligy MEVA, ktoré sa malo odohrať v termíne 10. - 11. marca 2018,
 na utorok 1. mája 2018 so začiatkom zápasov o 16:30 hod.

a stretnutia

15. kola VII. ligy, ktoré sa malo odohrať v termíne 10. - 11. marca 2018,
 na utorok 1. mája 2018 so začiatkom zápasov o 16:30 hod

 

IV. liga U 15 žiaci

SC Nesvady – ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v sobotu o 10:00 hod.

Prípravka U 11 -

SC Nesvady - ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v piatok o 17:00


Disciplinárna komisia


Odpustenie zvyšku trestu

U 55 – Dávid Leckési – 1308903 ŠK Veľký Ostrov podľa DP čl.41/1,2,3,4 – 1 s.s. „P“ od 08.03.2018 do 30.06.2018


 

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 31 (28.02.2018)


Matričná komisia


Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie  


ŠTK


 VI. liga MEVA

FK Marcelová B – ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ nasledovne:
17.kolo FK Marcelová B – Radvaň – 10.3.2018 sobota o 14:30
24.kolo FK Marcelová B – OŠK Iža – 28.4.2018 sobota o 16:00
28.kolo FK Marcelová B – FC B.Kosihy – 26.5.2018 sobota o 17:00
30.kolo FK Marcelová B – TJ Vrbová n.V. – 9.6.2018 sobota o 17:00

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 30.kolo DFC Moča – FK Zem.Olča dňa 9.6.2018 o 17:00

ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FK Modrany zo súťaže a podľa SP čl.12/3,4. ŠTK odstupuje FK Modrany na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS čl. 6A/d. ŠTK anuluje všetky odohrané MZ FK Modrany

VI. liga U 19 Dorast

FK Nová Stráž – ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v nedeľu 3 hod pred UHČ dospelích.

IV. liga U 15 žiaci

ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FK Modrany zo súťaže a podľa SP čl.12/3,4. ŠTK odstupuje FK Modrany na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS čl. 6A/d. ŠTK anuluje všetky odohrané MZ FK Modrany.

FK Chotín – ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v sobotu o 10:00 na HP v Marcelovej.
14.kolo – SC Nesvady – Chotín dňa 14.4.2018 v sobotu o 10:00                                                             18.kolo – TJ Čičov – FK Chotín dňa 12.5.2018 v sobotu o 10:00

OŠK Sv.Peter - ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v sobotu o 10:00, okrem 22.kola OŠK Sv.Peter – FK Chotín, ktoré sa odohrá 9.6.2018 o 13:30 hod.

Prípravka U 11 -

TJ Okoličná - ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v piatok o 16:00
FK Marcelová – ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v piatok o 17:00
8.kolo – FK Chotín – FK Marcelová dňa 6.4.2018 o 17:00
10.kolo – TJ Pribeta – FK Marcelová dňa 20.4.2018 o 17:00 


 Disciplinárna komisia


U 53 – Na základe podnetu ŠTK DK pokutuje FK Modrany podľa RS VÚ 6/d 700 eur + RP
U 54 - Na základe podnetu ŠTK DK pokutuje FK Modrany podľa RS VÚ 6/d 300 eur + RP


 Komisia rozhodcov


KR - dáva na vedomie, že turnaj rozhodcov ZsFZ sa uskutoční dňa 3.3.2018 v ŠH Nitra. Prihlásiť sa môžete u predsedu KR T. Marsala na tel. č. 0908 072 558 alebo u člena VV T. Volfa na tel. č. 0905 385 253.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 30 (21.02.2018)


Matričná komisia


Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie  


ŠTK


ŠTK - žiada FK aby predložili výnimky hracích dní a časov na jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 do 26.02.2018

VI. liga MEVA

FK Vrbová nad Váhom/Kava - domáce stretnutia odohrá vždy v sobotu ÚHČ

VII. liga

ŠK Veľký Ostrov - domáce stretnutia odohrá vždy v sobotu ÚHČ

VI. liga U 19 dorast

FK Zlatná na Ostrove - domáce stretnutia odohrá vždy v sobotu o 10:30 hod.

IV. liga U 15 žiaci

FK Zlatná na Ostrove - domáce stretnutia odohrá vždy v nedeľu o 10:30 hod.

Prípravka U 11 - skupina "A"

MŠK Hurbanovo B - domáce stretnutia odohrá vždy v piatok o 16:00 hod.

Prípravka U 11 - skupina "B"

MŠK Hurbanovo B - domáce stretnutia odohrá vždy v piatok o 16:00 hod.


Komisia rozhodcov


KR - zverejňuje termín doškolovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Komárno. Náhradný seminár sa uskutoční 28.02.2018 v stredu so začiatkom o 16:30 hod. v priestoroch ObFZ Komárno, Elektrárenská 1.

Účasť všetkých rozhodcov a delegátov je povinná.

Poplatok za seminár je 5 Eur.

KR - dáva na vedomie, že turnaj rozhodcov ZsFZ sa uskutoční dňa 3.3.2018 v ŠH Nitra. Prihlásiť sa môžete u predsedu KR T. Marsala na tel. č. 0908 072 558 alebo u člena VV T. Volfa na tel. č. 0905 385 253.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 29 (14.02.2018)


Sekretariát


Sekretariát oznamuje, že vo 7. týždni (od 12.02.2018 - do 18.02.2018) má predĺžené stránkové hodiny.  V piatok od 16:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 10:00 hod. do 12:00 hod.


ŠTK


ŠTK - žiada FK aby predložili výnimky hracích dní a časov na jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 do 26.02.2018


Komisia rozhodcov


KR - zverejňuje termín doškolovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Komárno.

Seminár sa uskutoční 18.02.2018 v nedeľu so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch ObFZ Komárno, Elektrárenská 1.

Účasť všetkých rozhodcov a delegátov je povinná.

Poplatok za seminár je 5 Eur.


Matričná komisia

Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie  

 

 

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 28 (07.02.2018)

 


Matričná komisia


Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie  


ŠTK


ŠTK - žiada FK aby predložili výnimky hracích dní a časov na jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 do 26.02.2018


Komisia rozhodcov


KR - zverejňuje termín doškolovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Komárno.

Seminár sa uskutoční 18.02.2018 v nedeľu so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch ObFZ Komárno, Elektrárenská 1.

Účasť všetkých rozhodcov a delegátov je povinná.

Poplatok za seminár je 5 Eur.


Trénersko - metodická komisia


TMK oznamuje, že ObFZ Nové Zámky, ObFZ Komárno v spolupráci s TÚ SFZ organizuje „Seminár trénerov UEFA Grassroots C licencie“:

Termín: 10.02.2018 (sobota) o 09:00 hod.

Miesto: SOŠ Priemstav, Nitrianska 61, Nové Zámky

Úťastnícky poplatok: 20, - Eur

Rozsah školenia: 4 hod.

Úhrada:

IBAN:  SK 54 1111 0000 0066 0965 8002

VS: meno účastníka

Prihlášky zasielajte elektronicky na e-mail: sekretar@obfznz.sk

prihlášku nájdete na: http://obfz-nove-zamky.futbalnet.sk/sekcia/2276/

                                              

PROGRAM SEMINÁRA

08:30 – 09:00             Prezentácia účastníkov

09:00 – 09:15             Otvorenie seminára

09:15 – 09:30             Informácia o vzdelávaní trénerov

09:30 - 11:00              Prípravné hry na zdokonaľovanie herných činností jednotlivca u detí (žiaci, dorast)

                                    Peter Buranský

11:00 – 12:30              Interakcia tréner – rozhodca, rozhodca - hráč              

                        Peter Buranský  

 

Upozornenie: Bez platnej licencie nebude možné trénera zapísať do zápisu o stretnutí.

 

                                                        

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 27 (31.01.2018)


Matričná komisia

Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie  


Trénersko - metodická komisia


TMK oznamuje, že ObFZ Nové Zámky, ObFZ Komárno v spolupráci s TÚ SFZ organizuje „Seminár trénerov UEFA Grassroots C licencie“:

Termín: 10.02.2018 (sobota) o 09:00 hod.

Miesto: SOŠ Priemstav, Nitrianska 61, Nové Zámky

Úťastnícky poplatok: 20, - Eur

Rozsah školenia: 4 hod.

Úhrada:

IBAN:  SK 54 1111 0000 0066 0965 8002

VS: meno účastníka

Prihlášky zasielajte do 5.2.2018  elektronicky na e-mail: sekretar@obfznz.sk

prihlášku nájdete na: http://obfz-nove-zamky.futbalnet.sk/sekcia/2276/

                                              

PROGRAM SEMINÁRA

08:30 – 09:00              Prezentácia účastníkov

09:00 – 09:15              Otvorenie seminára

09:15 – 09:30              Informácia o vzdelávaní trénerov

09:30 - 11:00               Prípravné hry na zdokonaľovanie herných činností jednotlivca u detí (žiaci, dorast)

                                    Peter Buranský

11:00 – 12:30              Interakcia tréner – rozhodca, rozhodca - hráč              

                        Peter Buranský  

 

Upozornenie: Bez platnej licencie nebude možné trénera zapísať do zápisu o stretnutí.

 

                                                        

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 (22.01.2018)


Sekretariát


Začiatkom 3. týždňa 2018 boli na FK zaslané faktúry (vyúčtovanie DO za obdobie od 01.07.2018 - do 31.12.2018)

Sekretariát oznamuje, že vo 4. týždni (od 22.01.2018 - do 28.01.2018) má predĺžené stránkové hodiny.  V piatok od 16:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 10:00 hod. do 12:00 hod.


Matričná komisia


Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 25 (14.01.2018)


Sekretariát


Na volebnej konferencii ZsFZ v Nitre 12.01.2018 boli zvolení:

Predseda ZsFZ: p. Ladislav Gádoši

Výkonný výbor ZsFZ: p. František Urban, p. Ján Panák, p. Peter Kováč, p. Miroslav Guček, p. Štefan Korman, p. Vladimír Hracho, p. Pavol Šipoš, p. Anton Laco, p. František Nagy, p. Ervín Kiss, p. Arpád Benovič

Predseda Revíznej komisie ZsFZ: p. Ján Bott

Predseda Disciplinárnej komisie: p. Miroslav Vlk

Predseda Odvolacej komisie: p. Miroslav Jaška

Delegáti na konferenciu SFZ: za Nitriansky kraj p. Alena Žáčeková - Jančoková a p. Stanislav Kysel, za Trnavský kraj p. Zsolt Fehér a p. Imrich Kovács a za Trenčiansky kraj p. Karol Janas a p. Miroslav Barinka. Náhradníci p. Ľuboš Marci, p. Miroslav Kvaššay a p. Marek Gula.


Matričná komisia


Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

 

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 24 (22.12.2017)

 


Výkonný výbor


Dňa 22.12.2017 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Komárno

1. Výkonný výbor schválil: a) Rozpočet ObFZ na rok 2018    

                                       b) Plán práce na rok 2018

2. Výkonný výbor podľa stanov ObFZ zvolil na funkčné obdobie 2018 - 2021 podpredsedu ObFZ a predsedov Odborných komisií:

za podpredsedu ObFZ: p. Štefana Pupáka

za predsedu KR: p. Tomáša Marsala

za predsedu ŠTK: p. Milana Kraslana

za predsedu TMK: p. Tomáša Bacigála

za predsedu KM a ŠF: p. Tomáša Száraza

za predsedu EK: p. Tomáša Prágayho

 

Výkonný výbor žiada predsedov Odborných komisií aby predložili zoznam členov komisií do 15.1.2018.

 

ObFZ ďakuje všetkým FK, hráčom, funkcionárom a priaznivcom za spoluprácu v roku 2017, praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku 2018 veľa zdravia, osobných a športových úspechov.

                                                                  

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 23 (05.12.2017)


Sekretariát


Upozorňuje FK, že prerozdelenie finančných prostriedkov z príspevku podľa § 69 ods. 5/a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (15% pre rok 2017) je možné použiť do 31.12.2017 cez kreditný nákupný systém – webshop.


 Volebná komisia


Na Volebnej konferencii dňa 24. 11. 2017 v ŠH v Nesvadoch prebehli voľby do orgánov ObFZ Komárno nasledovne:

Predseda ObFZ: Nagy František 25 hlasov (Novák Roland 6 hlasov).

Predseda Revíznej komisie: Žižka Ján 19 hlasov (Szalay Gabriel 12 hlasov).

Výkonný výbor ObFZ: Bukovič Peter, Csepi Ferdinand, Hornyák Zoltán, Baráth Juraj, Viderman Róbert, Kele Gejza, Pupák Štefan, Volf Tomáš.

Odvolacia komisia: Badala Jozef 28 hlasov.

Disciplinárna komisia: Kovačic Tibor 29 hlasov.

Predseda Volebnej komisie: Bílek Ján 29 hlasov.

Členovia Volebnej komisie: Ravasz Edmund 21 hlasov, Cseh Miklós 20 hlasov (Križan Attila 13 hlasov)

Delegáti na Konferenciu ZsFZ: Kovačic Tibor 24 hlasov, Pupák Štefan 20 hlasov, Bílek Ján 20 hlasov, Baráth Juraj 16 hlasov, Volf Tomáš 15 hlasov ( Kraslan Milan 14 hlasov, Kovačic Alexander 8 hlasov, Kele Gejza 7 hlasov, Valach Emil 6 hlasov, Viderman Róbert 4 hlasy)Disciplinárna komisia

U 52 – Gabriel Kosztolányi 1016090 FK Šrobárová DK na podnet R a DZ trestá podľa DP čl. 71/1 a 2a,b a čl. 47/1a a 2a na 2 s.s. N a pokutou 20 Eur + RP od 05.12.2017


 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 22 (20.11.2017)


Sekretariát


ObFZ dáva na vedomie FK, že Volebná konferencia na základe stanov ObFZ čl. 40/1 sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 17:00 hod. v ŠH Nesvadoch.

Upozorňuje FK, že prerozdelenie finančných prostriedkov z príspevku podľa § 69 ods. 5/a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (15% pre rok 2017) je možné použiť do 31.12.2017 cez kreditný nákupný systém – webshop.


 Volebná komisia


Uskutočnili sa 3 zasadnutia Volebnej komisie :

24. 10. 2017 v Komárne

06. 11. 2017 v Komárne

17. 11. 2017 v Zlatnej na Ostrove

V priebehu 45. a 46. týždňa od 12. 11. 2017 do 16. 11. 2017 prebehli zasadnutia mikroregiónov nasledovne:

12. 11. 2017 o 16:30 hod. v Komárne

12. 11. 2017 o 18:00 hod. v Tôni

13. 11. 2017 o 17:00 hod. v Marcelovej

16. 11. 2017 o 18:00 hod. v Hurbanove

Mikroregióny na základe kandidačných listín navrhli kandidátov nasledovne:

Predseda ObFZ: Nagy F. 23 klubov, Novák R. 2 kluby.

Vv ObFZ: Baráth J., Hornyák Z., Csepi F., Bukovič P., Viderman R., Valach E., Pupák Š., Volf T.

Členovia Vv ObFZ budú volení na konferencii ako celok.

Predseda Revíznej komisie: Žižka J. 22 klubov, Szalay G. 3 kluby.

Predseda Odvolacej komisie: Badala J. 22 klubov.

Predseda Disciplinárnej komisie: Kovačic T. 25 klubov.

Predseda Volebnej komisie: Bílek J. 23 klubov, Macek V. 1 klub.

Členovia Volebnej komisie: Ravasz E. 19 klubov, Cseh M. 18 klubov, Križan A. 1 klub.

Delegáti na konferenciu ZsFZ: Baráth J. 17 klubov, Bílek J. 16 klubov, Volf T. 18 klubov, Pupák Š. 19 klubov, Kovačic T. 18 klubov, Kraslan M. 15 klubov, Valach E. 4 kluby, Kele G. 4 kluby, Viderman R. 3 kluby, Kovačic A. 2 kluby, Macek V. 1 klub.

Z 32 klubov ObFZ sa na zasadnutiach Mikroregiónov nezúčastnilo 6 klubov. 


Športovo-technická komisia


ZHT 25.11.2017 – dospelích sa uskutoční v ŠH v Nesvadoch, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.Disciplinárna komisia


U 51 – DK žiada písomné stanovisko od FK Šrobárová k HNS hráča Gabriel Kosztolányi 1016090 po skončení MZ FK Šrobárová – TJ Družstevník Pribeta


Trénersko - metodická komisia


TMK oznamuje, že TMK ZsFZ organizuje „Doškolovací seminár trénerov UEFA B a Grassroots C licencie“:

Termín: 09.12.2017 o 09:00 hod.

Miesto: Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra

Úťastnícky poplatok: 15, - Eur

Rozsah školenia: 8 hod.

Úhrada: IBAN SK 54 0200 0000 0000 1933 3112 VS: 304173

Prihlášky zasielajte len elektronicky cez www.trenerportal.sk do 05.12.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 21 (08.11.2017)


Sekretariát


ObFZ dáva na vedomie FK, že Volebná konferencia na základe stanov ObFZ čl. 40/1 sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 17:00 hod. v ŠH Nesvadoch.

Upozorňuje FK, že prerozdelenie finančných prostriedkov z príspevku podľa § 69 ods. 5/a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (15% pre rok 2017) je možné použiť do 31.12.2017 cez kreditný nákupný systém – webshop.

Upozorňuje FK aby svoje záväzky voči ObFZ uhradili do 14.11.2017

Výkonný výbor ObFZ schválil „Mikroregióny“ v nasledovnom zložení:

 1. TJ Družstevník Čičov, FK Activ Veľké Kosihy, TJ Družstevník Bodza – Holiare, ŠK Fénix Tôň, FK FC Zemianska Olča, ŠK Bodzianske Lúky, FC Okoličná na Ostrove, ŠK Veľký Ostrov.
 2. TJ Dynamo Nová Stráž, KFC Komárno, TJ Agro Kameničná, FC Zlatná na Ostrove, TJ Družstevník Vrbová nad Váhom/Kava, OŠK Iža, FC Prameň Patince, FK Chotín.
 3. FK Kolárovo, TJ Družstevník Dedina Mládeže, SC Nesvady, MŠK Hurbanovo, TJ Imeľ, OŠK Svätý Peter, FC Dulovce, FC Dynamo Bajč.
 4. TJ Družstevník Búč, FC Bátorove Kosihy, FK Modrany, FK Šrobárová, FK Marcelová, DFC Moča, TJ Družstevník Pribeta, FC Radvaň nad Dunajom

Športovo-technická komisia


VI. liga MEVA

FK Marcelová B – TJ Dynamo Nová Stráž (14.kolo) – ŠTK ObFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/g a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Marcelová B. ŠTK ObFZ odstupuje TJ Dynamo Nová Stráž na doriešenie na DK v zmysle RS 2017/2018 B/10/i

ŠTK usporiada ZHT 2017 v nasledovných termínoch:

11.11.2017 – Modrany – žiaci, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

17.11.2017 – Zlatná na Ostrove – prípravka, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

17.11.2017 – Modrany – dorast, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

V kategóriách prípravky, žiaci a dorast sa treba prihlásiť do 5.11.2017.

25.11.2017 – Nesvady – dospelí, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

V kategórii dospelích štartuje prvých 6 mužstiev zo VI. Ligy – MEVA a prví dvaja zo VII. ligy.Disciplinárna komisia

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 48 – Peter Jakab 1205992 OŠK Iža podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 08.11.2017

U 49 – Milan Szabó 1311387 FC Dulovce podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 08.11.2017

U 50 – DK na podnet ŠTK podľa RS 10/i ukladá pokutu TJ Dynamo Nová Stráž 150 Eur + RP

Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: NE: Jankó, Zácsik, Kuczman, Mészáros, Bórik, Bušansky,Németh Z, Keszegh, Lovász


Trénersko - metodická komisia


TMK oznamuje, že TMK ZsFZ organizuje „Doškolovací seminár trénerov UEFA B a Grassroots C licencie“:

Termín: 09.12.2017 o 09:00 hod.

Miesto: Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra

Úťastnícky poplatok: 15, - Eur

Rozsah školenia: 8 hod.

Úhrada: IBAN SK 54 0200 0000 0000 1933 3112 VS: 304173

Prihlášky zasielajte len elektronicky cez www.trenerportal.sk do 05.12.2017

  Najbližšia úradná správa vyjde vo štvrtok 16.11.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 20 (02.11.2017)


Sekretariát


ObFZ dáva na vedomie FK, že Volebná konferencia na základe stanov ObFZ čl. 40/1 sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 17:00 hod. v ŠH Nesvadoch.

Upozorňuje FK, že prerozdelenie finančných prostriedkov z príspevku podľa § 69 ods. 5/a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (15% pre rok 2017) je možné použiť do 31.12.2017 cez kreditný nákupný systém – webshop.


Športovo-technická komisia


VI. liga MEVA

FK Modrany – FC Bátorove Kosihy 14.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 04.11.2017 sobota o 13:30 hod.

FK FC Zemianska Olča – TJ Agro Kameničná 13.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 19.11.2017 nedeľa o 13:30 hod

ŠTK usporiada ZHT 2017 v nasledovných termínoch:

11.11.2017 – Modrany – žiaci, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

17.11.2017 – Zlatná na Ostrove – prípravka, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

17.11.2017 – Modrany – dorast, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

V kategóriách prípravky, žiaci a dorast sa treba prihlásiť do 5.11.2017.

Oprava

25.11.2017 – Nesvady – dospelí, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

V kategórii dospelích štartuje prvých 6 mužstiev zo VI. Ligy – MEVA a prví dvaja zo VII. ligy.Disciplinárna komisia

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 45 – Andor Szabó 1202806 FK Modrany podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 02.11.2017

U 46 – Zoltán Szigeti 1162952 FC Bátorove Kosihy podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 02.11.2017

U 47 – DK berie na vedomie vyjadrenie TJ Družstevník Bodza - Holiare a podľa DP čl. 58/1a,2a.

           Divák Jozef Varga 6 mes. zákaz vstupu na všetky stretnutia TJ Družstevník Bodza - Holiare


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: SO-NE: Jankó, Zácsik, Kuczman, Mészáros, Bórik, Bušansky

KR eviduje pochvalu od FK Vrbová nad Váhom/Kava na výkon R Mogyorósi J, Jakubáč, Borka v zápase Vrbová – Patince.


Trénersko - metodická komisia


TMK oznamuje, že TMK ZsFZ organizuje „Doškolovací seminár trénerov UEFA B a Grassroots C licencie“:

Termín: 09.12.2017 o 09:00 hod.

Miesto: Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra

Úťastnícky poplatok: 15, - Eur

Rozsah školenia: 8 hod.

Úhrada: IBAN SK 54 0200 0000 0000 1933 3112 VS: 304173

Prihlášky zasielajte len elektronicky cez www.trenerportal.sk do 05.12.2017

  Najbližšia úradná správa vyjde vo štvrtok 08.11.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 19 (25.10.2017)


Sekretariát


ObFZ dáva na vedomie FK, že Volebná konferencia na základe stanov ObFZ čl. 40/1 sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 17:00 hod. Miesto konania bude upresnené.

Upozorňuje FK, že prerozdelenie finančných prostriedkov z príspevku podľa § 69 ods. 5/a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (15% pre rok 2017) je možné použiť do 31.12.2017 cez kreditný nákupný systém – webshop.


Športovo-technická komisia


VI. liga MEVA

FK Vrbová nad Váhom/Kava – FK Marcelová B 15.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 11.11.2017 sobota o 13:30 hod.

VII. liga

TJ Družstevník Dedina Mládeže – TJ Družstevník Číčov 13. kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 11.11.2017 v sobota o 13.30 hod.

TJ Družstevník Číčov- ŠK Bodzianske Lúky 14.kolo ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 4.11.2017 v sobotu o 13.30 hod.

IV.liga - Žiaci U 15

FK FC Zemianska Olča – FK Zlatná na Ostrove 11.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 29.10.2017 nedeľa o 10:30 hod.

FK Modrany- FK Activ Veľké Kosihy 11.kolo ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 28.10.2017 o 10.30 hod.

 

ŠTK usporiada ZHT 2017 v nasledovných termínoch:

11.11.2017 – Modrany – žiaci

17.11.2017 – Zlatná na Ostrove – prípravka

17.11.2017 – Modrany – dorast

25.11.2017 – Zlatná na Ostrove – dospelí

V kategóriách prípravky, žiaci a dorast sa treba prihlásiť do 5.11.2017.

V kategórii dospelích štartuje prvých 6 mužstiev zo VI. Ligy – MEVA a prví dvaja zo VII. ligy.Disciplinárna komisia

Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 40 – Roderik Szábó 1336673 TJ Agro Kameničná podľa DP čl. 37/2,3 - 1 s. s od 25.10.2017

U 41 – Attila Tokár 1232838 FK Vrbová nad Váhom/Kava podľa DP čl. 37/2,3 - 1 s. s od 25.10.2017

U 42 – Čerešník Ján 1184886 FK Vrbová nad Váhom/Kava podľa DP čl. 37/2,3 - 1 s. s od 25.10.2017

U 43 – Máté Domonkos 1327479 FK Bátorove Kosihy - žiaci podľa DP čl. 47/1a,2a - 1 s. s od 25.10.2017

U 44 – Bálint Vörös 1316038 FK Chotín – žiaci podľa DP čl. 37/2,3 - 1 s. s od 25.10.2017


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: SO-NE: Jankó, Zácsik, Tóth H,Kuczman

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!

KR eviduje pochvalu od FK Šrobárová na výkon R Tóth H, Beták v zápase Modrany – Šrobárová.


Trénersko - metodická komisia


TMK oznamuje, že TMK ZsFZ organizuje „Doškolovací seminár trénerov UEFA B a Grassroots C licencie“:

Termín: 09.12.2017 o 09:00 hod.

Miesto: Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra

Úťastnícky poplatok: 15, - Eur

Rozsah školenia: 8 hod.

Úhrada: IBAN SK 54 0200 0000 0000 1933 3112 VS: 304173

Prihlášky zasielajte len elektronicky cez www.trenerportal.sk do 05.12.2017

  Najbližšia úradná správa vyjde vo štvrtok 02.11.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 18 (18.10.2017)


Športovo-technická komisia


VI. liga MEVA

FC Bátorove Kosihy - FK Marcelová B, 13..kolo -  ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 28.10.2017 sobota o 14:00 hod. podľa SP SFZ čl.35/5

FK Marcelová B – TJ Dynamo Nová Stráž, 14.kolo -  ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 04.11.2017 sobota o 13:30 hod.

FK Zlatná na Ostrove – Družstevník Búč, 15.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 11.11.2017 sobota o 13:30 hod.

VII. liga

ŠK Bodzianske Lúky – Fénix Tôň 13. kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 28.10.2017 sobota o 14:00 hod.

TJ DR Bodza – Holiare – Dynamo Bajč 13.kolo - - ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 29.10.2017 nedeľa o 10:30 hod.

ŠK Veľký Ostrov – TJ DR Čičov, 12.kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 22.10.2017 nedeľa o 13:00 hod.

VI. liga Dorast U19

FC Bátorove Kosihy – FC Dulovce ,8.kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 21.10.2017 sobota o 13:00 hod.

IV.liga - Žiaci U 15

TJ DR Búč – FK Zemianska Olča, 10.kolo - ŠTK nariaďuje odohrať MZ  dňa 04.11.2017 sobota o 10:00 hod.Disciplinárna komisia

Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 33 – Bálint Czirok 1198261TJ DR Bodza -  Holiare podľa DP čl. 49/1a, 2a - 3 s. s od 18.10.2017

U 34 – Dávid Leczkési 1308903 ŠK Veľký Ostrov  podľa DP čl. 49/1/a, 2a c - 3 s. s od 18.10.2017

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 35 – Gergely Berecz 1170159 FK Zlatná na Ostrove podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 18.10.2017

U 36 -  Peter Susik 1309714  FK Zlatná na Ostrove podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 18.10.2017

U 37 -  Peter Tóth 1201469  ŠK Veľký Ostrov  podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 18.10.2017

U 38 – DK žiada od TJ Dr Bodza – Holiare určiť meno diváka, ktorý HNS na MZ TJ DR Bodza – Holiare – ŠK Veľký Ostrov

U 39 – DK podľa DP čl. 11/1,2,3,4 dáva pokarhanie VM FK Activ Veľké Kosihy

M. Mandalík, nar, 02.02.1984 za NS v MZ TJ Imeľ – FK Activ Veľké Kosihy – prípravka.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Kuczman, Jankó, Zácsik, Habara, Németh, Z. Bórik

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!


Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 25.10.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 16 (12.10.2017)


Sekretariát


Upozorňuje FK aby svoje záväzky voči ObFZ uhradili do 16.10.2017


Športovo-technická komisia


VI. liga MEVA

OŠK Iža - TJ Družstevník Búč 12.kolo – ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 22.10.2017 nedeľa o 10:30 hod. 

FC Marcelová "B" - TJ Dynamo Nová Stráž 14.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 05.11.2017 nedeľa o 13:30 hod.

VII. liga 

ŠK Veľký Ostrov - TJ Družstevník Dedina Mládeže 14. kolo ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 04.11.2017 sobota o 13:30 hod.

Prípravky

MŠK Hurbanovo "B" - TJ Družstevník Čičov 7. kolo ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 27.10.2017 piatok o 16:00 hod.Disciplinárna komisia

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 32 –  Kristián Oláh 1185598 – DFC Moča – DP.čl.37/5a – 1 s.s. „N“ od 11.10.2017


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Jankó, Kuczman, Mészáros, Bórik, Zácsik, Tóth L.

KR dáva na vedomie hráčom a funkcionárom klubov pôsobiacich v súťažiach riadených ObFZ Komárno, že dáva metodický výklad k pravidlám futbalu každú stredu od 16:00 v sídle ObFZ Komárno.

KR eviduje pochvalu od FK Prameň Patince na výkon R Füssy, Jakubáč, Mogyorósi J v zápase Patince – Zlatná.

KR eviduje pochvalu od FK Zlatná na O. na výkon R Füssy, Jakubáč, Mogyorósi J v zápase Patince – Zlatná.

KR eviduje pochvalu od FK Radvaň nad D. na výkon R Mogyorósi J, Füssy, Bohos v zápase Radvaň – Vrbová nad Váhom.

KR eviduje pochvalu od FC B. Kosihy na výkon R Mogyorósi J, Tóth L v zápase B. Kosihy - Dulovce


 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 (05.10.2017)


Športovo-technická komisia

VI. liga MEVA

TJ Agro Kameničná – FK Vrbová nad Váhom/Kava 12.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 22.10.2017 nedeľa o 14:00 hod. na ihrisku TJ Agro Kameničná

TJ Agro Kameničná – FC Radvaň nad Dunajom 14.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 04.11.2017 sobota o 13:30 hod. na ihrisku v Čalovci

VII. liga 

TJ Družstevník Čičov - ŠK Fénix Tôň 11. kolo ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 15.10.2017 (nedeľa) o 10:30 hod.Disciplinárna komisia

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 30 –  Arpád Németh 1235186 – FC Bátorove Kosihy – DP.čl.37/5a – 1 s.s. „N“ od 04.10.2017

Odpustenie zvyšku trestu

U 31 – Dávid Kovács – 1220837 ŠK Fénix Tôň podľa DP čl.41/1,2,3,4 – 1 s.s. „P“ od 04.10.2017 do 04.12.2017

 


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Jankó, Kuczman, Mészáros, Bórik, Zácsik

KR dáva na vedomie hráčom a funkcionárom klubov pôsobiacich v súťažiach riadených ObFZ Komárno, že dáva metodický výklad k pravidlám futbalu každú stredu od 16:00 v sídle ObFZ Komárno.


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 14 (28.09.2017)


Sekretariát


Upozorňuje FK o dodržanie RS 2017/2018 A6g Smernica ObFZ  pre bezhotovostný styk - 2. splátka do 30.09.2017, zároveň upozorňuje FK, ktoré majú podlžnosti voči ObFZ, aby svoje záväzky uhradili.


Športovo-technická komisia


VI. liga

FC Prameň Patince - FK Zlatná na Ostrove 10. kolo ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 08.10.2017 (nedeľa) o 10:30 hod.

FC Bátorove Kosihy – FC Prameň Patince 11.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 14.10.2017 sobota o 14:30 hod.

VI. liga dorast U19

TJ Dynamo Nová Stráž – FK Zlatná na Ostrove 5.kolo – stretnutie sa odohrá dňa 01.10.2017 (nedeľa) o 13:00 hod.

IV.liga - Žiaci U 15

FC Bátorove Kosihy – FK Actív Veľké Kosihy 7.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 30.09.2017 sobota o 10:30 hod.


Disciplinárna komisia

Tresty:

U 29 – DK podľa DP čl.58/1c,2, a 57/1c,d 2c,3 trestá TJ Dynamo Nová Stráž 50 eur + RP a 2 krát úradný dohľad.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Jankó, Kuczman, Mészáros – všetci so-ne

KR eviduje pochvalu od FK Prameň Patince na výkon R Bazsó L., Horváth Š. v stretnutí Patince – Búč.

 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!


Najbližšia úradná správa vyjde v štvrtok 05.10.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 13 (19.09.2017)


Sekretariát


Upozorňuje FK o dodržanie RS 2017/2018 A6g Smernica ObFZ  pre bezhotovostný styk - 2. splátka do 30.09.2017, zároveň upozorňuje FK, ktoré majú podlžnosti voči ObFZ, aby

svoje záväzky uhradili do 27.09.2017


Športovo-technická komisia


VI. liga

FC Zemianska Olča – DFC Moča 15.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 11.11.2017 sobota o 13:00 hod.

TJ Dynamo Nová Stráž - FC Radvaň and Dunajom 9. kolo ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 1.10.2017 (nedeľa) o 10:30 hod.

VII.liga

TJ DR dedina Mládeže – TJ DR Čičov 13.kolo- ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 1.11.2017 streda o 10:30 hod.

R Jozef Beták – ŠTK ObFZ KN odstupuje menovaného na doriešenie  DK ObFZ KN za porušenie RS TÚ B 10/f.

IV.liga - Žiaci U 15

FK Modrany – DR Búč 7. kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 01.10.2017 nedeľa o 10:30 hod.

DR Búč – FK Chotín 8.kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 07.10.2017 sobota o 10:00 hod.

Prípravka U 11

FK Chotín – MŠK Hurbanovo 5.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ

dňa 27.09.2017 streda o 16:30 hod.

TJ Imeľ – TJ Agro Kameničná 3.kolo – ŠTK ObFZ KN kontumuje  MZ podľa SP SFZ čl.52/d

a  čl.82 1/f a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body a skóre  3:0 v prospech TJ Imeľ. ŠTK

ObFZ KN zároveň odstupuje TJ Agro Kameničná na DK ObFZ KN podľa RS TÚ B10/f


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 24 – Dávid Kovács 1220837 ŠK Fénix Tôň podľa DP čl. 49/1a, 2a, - 2 s. s od 19.09.2017

U 25 – Balázs Nagy 1158433 DR Bodza Holiare  podľa DP čl. 49/1/a, 2a c - 2 s. s od 19.09.2017

U 26 – DK na podnet ŠTK pokutuje  TJ Agro Kameničná prípravka podľa RS TU 10/f 17 € +                  RP

U 27 -  DK na podnet ŠTK podľa DP čťl.11/1,2 dáva pokarhanie R Jozefovi Betákovi

U 28 – DK žiada písomné stanovisko Od TJ Dynamo Nová Stráž za NS divákov po MZ TJ Dynamo Nová Stráž – TJ DR Vrbová n/Váhom


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Tóth H, Bušansky, Kuczman, Jankó, Zácsik, Mészáros

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!


Najbližšia úradná správa vyjde vo štvrtok 28.09.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 12 (13.09.2017)


Sekretariát


Boli vygenerované členské poplatky pre R a DZ pre súťažný ročník 2017/2018 ( 10,- Eur z augustovej mesačnej odmeny)


Športovo-technická komisia


VII. liga

TJ Dr. Dedina Mládeže – ŠK Veľký Ostrov 7.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 17.9.2017 nedeľa o 15:30 hod.

Žiaci U 15

FK Chotín 8.kolo – vaša žiadosť nespĺňa náležitosti RS.

Prípravka U 11

FK Actív V.Kosihy – TJ Dr. Čičov 3.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 15.09.2017 piatok o 16:30 hod.

ŠTK – pozýva na svoje zasadnutie dňa 19.09.2017 utorok o 16:30 hod. R – Jozefa Betáka.


Disciplinárna komisia


U 21 – Csongor Molnár 1074382 TJ Agro Kameničná podľa DP čl. 37/1,2,3 - 1 s. s od 13.09.2017

U 22 – Dominik Szabó 1311410 FK Marcelová podľa DP čl. 46/1/a, c - 1 s. s od 13.09.2017

Tresty:

U 23 – DK na podnet ŠTK podľa RS 10/f ukladá pokutu TJ Agro Kameničná/prípravka 50 Eur + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Lovász (ne), Keszegh (so-ne), Kuczman (so-ne), Bušansky (ne), Németh Z (so), Mogyorósi J (so)

KR pozastavuje delegáciu R Jozef Beták do vyriešenia prípadu.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!


Najbližšia úradná správa vyjde v utorok 19.09.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 11 (07.09.2017)


Športovo-technická komisia


VI. liga MEVA

TJ Družstevník Pribeta – TJ Dynamo N.Stráž 6.kolo – ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 10.9.2017 o 16:00 hod.

FC B.Kosihy – FC Zem.Olča 7.kolo – ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 17.9.2017 o 10:30 hod.

TJ Družstevník Pribeta – TJ Dr. Vrbová nad V. 8.kolo – ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 24.9.2017 o 10:30 hod.

Žiaci U 15

TJ Imeľ – OŠK Sv.Peter 4.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 9.9.2017 sobota o 10:00 hod.

FK Modrany – FC Okoličná na O. 4.kolo – ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá dňa 10.9.2017 nedeľa o 10:30 hod v obrátenom poradí na HP v Modranoch.

FK Zlatná na O. – FC Bátorové Kosihy 6.kolo - ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá dňa 24.9.2017 nedeľa o 10:30 hod v obrátenom poradí na HP v B.Kosihách.

FC Okoličná na O. – SC Nesvady 6.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 23.9.2017 sobota o 10:00 hod.

TJ imeľ – FK Chotín 6.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 23.9.2017 sobota o 10:00 hod.

FC Okoličná na O. – TJ Imeľ 9.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 14.10.2017 sobota o 10:00 hod

FC Okoličná na O. – Dr.Búč 11.kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 28.10.2017 sobota o 10:00 hod

Prípravka U 11

FK Actív V.Kosihy – TJ Agro Kameničná 1.kolo – ŠTK ObFZ kontumuje MZ podľa SP SFZ čl.52/a a čl.82/1b a podľa SP SFZ čl11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Actív V.Kosihy. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje TJ Agro Kameničná na doriešenie DK podľa RS B 10/f.

SC Nesvady – MŠK Hurbanovo 3.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 6.10.2017 piatok o 17:00

TJ Agro Kameničná – MŠK Hurbanovo 5.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 1.10.2017 nedeľa o 10:00 hod.


Disciplinárna komisia


U 18 – Zoltán Takács 1379321 žiaci OŠK Sv.Peter – DP čl.46/1/a,c 2 s.s. „N“ od 7.9.2017

Tresty:

U 19 – DK podľa DP. čl.43/1,2/l a čl.57/1c a 2,3 a trestá KUCHTA Attila ml. 12 mesiacov „N“ zákaz styku s DO a pokuta 50 eur + RP, a 2 krát úradný dohľad.

U 20 – DK podľa DP čl.58/1a,3,4 trestá FC Bát.Kosihy 80 eur + RP + 2 krát úradný dohľad.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Kuczman, Zácsik, Jankó, Bórik, Németh Z (ned)

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!

KR eviduje pochvalu od DFC Moča na výkon R Németh Z, AR Mészáros V. v zápase Moča – Pribeta.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 10 (01.09.2017)


Oznamy


FK, funkcionári, rozhodcovia, delegáti, ktorí ešte neobdržali RS 2017/2018 si ich môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ.


Športovo-technická komisia


ŠTK upozorňuje na RS 2017/2018 A/2/f, g.

ŠTK upozorňuje, že podania na komisie musia byť podané najneskôr do stredy 12:00 hod.

VI.liga MEVA

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 6. kolo TJ DR Pribeta – TJ Dynamo Nová Stráž dňa 10. 09. 2017 (nedeľa) o 10:30 hod.

Oprava: ŠTK súhlasí s odohraním MZ 10. kolo FK Marcelova B – DR Búč dňa 7.10.2017 sobota o 14:30 hod.


Disciplinárna komisia


U 18 – DK žiada písomné stanovisko od FC Bát. Kosihy k HNS hosťujúcich divákov v MZ 4. kola TJ DR Pribeta – FC Bát. Kosihy do 06.09.2017

U 19 – DK na podnet RK ukladá disciplinárny trest, pokarhanie, podľa DP čl. 7/1/a, pre R Vincenta Mészárosa.


Komisia rozhodcov


KR upozorňuje FK, že si vyhradzuje právo vykonať zmeny v delegovaní R a DZ aj po zverejnení ÚS a aktuálneho DL

KR – úsek DZ 

Ospravedlnení DZ: Križan, Pavlík


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 9 (30.08.2017)


Sekretariát


Sekretariát ObFZ Komárno upozorňuje na dodržanie RS A/6/g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk. (1. splátka)


Športovo-technická komisia


VI.liga MEVA

ŠTK súhlasí s odohraním MZ FK Marcelová B – DR Búč, dňa 7.10.2017 sobota o 14:30 hod. , HP – Marcelová

VII.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohratím TJ DR Bajč – TJ DR Bodza Holiare MZ 6.kolo dňa 9.9.l2017 sobota o 16:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním TJ DR Bajč – TJ DR Čičov MZ 10.kolo dňa 7.10.l2017 sobota o 14:30 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním TJ DR Čičov – ŠK Veľký Ostrov MZ 5.kolo dňa 2.9.2017 sobota o 16:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať TJ Dedina Mládeže - Fénix Tôň MZ 5.kolo dňa 2.9.2017 sobota o 16:00 hod. ( chýba dohoda klubov)

ŠTK kontumuje  ŠK Veľký Ostrov – TJ DR Bodza Holiare  MZ 4.kolo, podľa SP SFZ čl.82/b a podľa SP SFZ čl.11/2, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK Veľký Ostrov. ŠTK zároveň odstupuje TJ Bodza Holiare na doriešenie DK podľa RS B 10/f. DR Bodza Holiare upozorňuje  na dodržanie RS VU čl.6/c.

ŠTK DR Čičov ŠTK odstupuje na DK za porušenie TU RS podľa čl.10/f( pre nerešpektovanie nariadenia ISSF - nedoplnenie VM, tréner, HU, lekár, masér)

Žiaci U 15

ŠTK kontumuje  TJ DR Čičov – FK Activ Veľké Kosihy 1.kolo, podľa SP SFZ čl.82/a a podľa SP SFZ čl.11/2a, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Activ Veľké Kosihy. ŠTK zároveň odstupuje TJ DR Čičov na doriešenie DK podľa RS B10/f.

ŠTK kontumuje  SC Nesvady  – FK Modrany 2.kolo, podľa SP SFZ čl.82/a a podľa SP SFZ čl.11/2a, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech SC Nesvady. ŠTK zároveň odstupuje FK Modrany na doriešenie DK podľa RS B10/f. FK Modrany upozorňuje na dodržanie RS VU čl.6/c.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ FC Bát. Kosihy – TJ DR Čičov  4.kolo v opačnom poradí dňa 9.9.2017 sobota o 12:00 hod.

Prípravky U 11

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ MŠK Hurbanovo A – FK Activ Veľké Kosihy  2.kolo dňa 7.9.2017 štvrtok o 16: 00 hod.

FK Chotín - odohrá domáce MZ na ihrisku KFC Komárno


Disciplinárna komisia


U 10 – János Tóth 1259535 FC Bátorove Kosihy – podľa DP čl. 45/1,2/a 3 s.s N od 30.8.2017

U 11 – DK na podnet ŠTK podľa RSTU 110/f ukladá pokutu TJ DR Bodza Holiare 150€ + RP

U 12 – DK na podnet ŠTK podľa RSTU 10/f ukladá pokutu TJ DR Čičov žiaci 50€+ RP

U 13 – DK na podnet  ŠTK podľa RSTU 10/f ukladá pokutu TJ DR Čičov 17€+RP ( porušenie RS)

U 14 – DK na podnet ŠTK RSTU 110/f ukladá pokutu FK Modrany žiaci U- 15 50€+ RP

U 15 – DK upozorňuje FK Vrbová nad Váhom o zaplatenie podľa RSTU 6/c účelne vynaložené náklady pre TJ DR Pribeta s následkom DP a termín do 6.9.2017

U 16 – DK žiada písomné stanovisko od FK Prameň Patince k HNS ÚS po skončení MZ FK Prameň Patince – DFC Moča

U 17 – DK podľa DP čl.16/ 1,2,3,4 a čl. 48/1c a 2/b,4 trestá Vojtecha Antala  1154037 Bodza Holiare , zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz styku s DO 3 mesiace N od 30.8.2017a ukladá pokutu 60€ + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bušanský, Kuczman, Bohos, Zácsik, Jankó, Bórik

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 8 (23.08.2017)


Športovo-technická komisia


VI.liga MEVA

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 5.kolo FK Modrany – TJ Agro Kameničná dňa 3.9.2017 nedeľa o 10:30 hod.

FC B. Kosihy –TJ Vrbová nad V. – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ v opačnom poradí dňa 9.9.2017 sobota o 15:00 hod. v B. Kosihách.

VII.liga dospelí

ŠK V. Ostrov – TJ Bodza - Holiare 4.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 27.8.2017 nedeľa o 17:00 hod.

Žiaci U 15

TJ Imeľ – FC Zlatná na O. 2.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 26.8.2017 sobota o 11:00 hod.

FC Okoličná – FC B. Kosihy 2.kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 26.8.2017 sobota o 10:00 hod.

FC Zem.Olča – OŠK Sv.Peter 2.kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 26.8.2017 sobota o 11:00 hod.

FK Chotín – TJ Dr. Čičov 7.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 30.9.2017 sobota o 10:00 hod. na HP Marcelová

FK Chotín – FK Zlatná na O. 9.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 14.10.2017 sobota o 10:00 hod. na HP Chotín.

FK Chotín – OŠK Sv.Peter 11.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 28.10.2017 sobota o 10:00 hod. na HP Marcelová


Disciplinárna komisia


U 7 – DK na podnet ŠTK podľa RS VU6/d pokutuje OŠK Sv.Peter 500 eur + RP.

U 8 – DK pozastavuje výkon funkcie VM Dr.Pribeta Attila Ádámka 1087011 – podľa DP čl.16/1,2,3,4 a čl.12/4 5 s.s. „N“ zákaz výkonu funkcie VM od 16.8.2017 + pokuta 20 eur + RP

U 9 – DK predvoláva na svoje zasadnutie trénera Vojtecha Antala 1154037 Bodza - Holiare dňa 30.8.2017 o 16:30 hod.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bušanský, Kuczman, Bohos, Tóth H, Zácsik, Jankó, Bórik

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 (16.08.2017)


Športovo-technická komisia


1. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje, aby FK včas zaregistrovali osoby športových odborníkov pomocou návodu http://www.futbalsfz.sk/issf-sportoviodbornici, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí a taktiež do realizačného tímu družstva. Ak niekoho požiadate o registráciu, musí vám tú registráciu schváliť, inak ho nedokážete nahrať do zápisu o stretnutí (hlavný usporiadateľ, vedúci mužstva, tréner, lekár alebo zdravotník).

2. ŠTK ObFZ upozorňuje FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosti RP.

 

VI.liga MEVA

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4.kolo FC Radvaň nad Dunajom – OŠK Iža dňa 27.8.2017 nedeľa o 10:30 hod.

 

VII.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 4.kolo ŠK Veľký Ostrov – TJ Bodza Holiare dňa 26.8.2017 sobota o 16:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 8.kolo ŠK Veľký Ostrov – Dynamo Bajč dňa 23.9.2017 sobota o 15:30 hod.

 

Žiaci U 15

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 1.kolo Dr. Čičov – Activ V. Kosihy dňa 29.8.2017 utorok o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ OŠK Svätý Peter vždy v sobotu o 10:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ SC Nesvady vždy v sobotu o 10:00 hod.

 

Prípravka U11

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ stretnutí FC Nesvady vždy v piatok o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ stretnutí FK Marcelová vždy v piatok o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 2.kolo DFC Moča – FK Marcelova dňa 8.9.2017 piatok o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním  MZ 6.kolo DFC Moča – FK Marcelova dňa 6.10.2017 piatok o 16:30 hod.


Disciplinárna komisia


U 5 - DK žiada podrobné písomné stanovisko od TJ DR Bodza – Holiare – HNS trénera Vojtecha Antala 1154037 po majstrovskom stretnutí Bodza Holiare – Dedina Mládeže voči HR , termín do 23.8.2017.

DK žiada podrobné písomné stanovisko od TJ DR Dedina Mládeže k HNS trénera domácich Vojtecha Antala 1151037 po majstrovskom stretnutí Bodza – Holiare- Dedina Mládeže voči HR do 23.8.2017.

Tréner TJ DR Bodza - Holiare Vojtech Antal 1151037 má pozastavenú činnosť do vyriešenia prípadu.

U 6 – DK žiada podrobné písomné stanovisko od TJ DR Pribeta k NS VM Attila Ádámka 1087011 a vykázaniu z lavičky počas majstrovského stretnutia TJ DR Pribeta – FK Zlatná na Ostrove do 23.8.2017.

Vedúci mužstva TJ DR Pribeta Attila Ádámka 1087011 má pozastavenú činnosť do vyriešenia prípadu.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bušanský, Kuczman, Németh Z,Keszegh, Mogyorósi (so), Tóth H (so)

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!

KR predvoláva na svoje zasadnutie R Mészáros Vincent dňa 23.8.2017 o 17:30 hod.


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 (09.08.2017)


Sekretariát


Sekretariát ObFZ Komárno upozorňuje na dodržanie RS A/6/g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk. (1. splátka do 15.8.2017)


Matričná komisia


1. Matrika upozorňuje, že je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a trénerov pre novú sezónu, kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky.

2. Z pohľadu klubu platia členské poplatky:

a. hráči,

b. tréneri, asistenti trénerov, tréneri brankárov,

c. klub ako člen SFZ.

Žiadna iná registrovaná osoba z pohľadu klubu neplatí členské poplatky.

3. V ISSF pribudol nový typ žiadosti, jedná sa o registráciu športových odborníkov. Postup nájdete na http:www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Žiadame Vás o ich zaregistrovanie, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí.


Športovo-technická komisia


1. ŠTK OBFZ dôrazne upozorňuje, aby FK včas zaregistrovali osoby športových odborníkov pomocou návodu http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí a taktiež do realizačného tímu družstva. Ak niekoho požiadate o registráciu, musí vám tú registráciu schváliť, inak ho nedokážete nahrať do zápisu o stretnutí (hlavný usporiadateľ, Vedúci mužstva, tréner, lekár alebo zdravotník).

2. ŠTK OBFZ upozorňuje FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosti RP.

VII. liga Dospelí

ŠTK berie na vedomie odhlásenie mužstva OŠK Svätý Peter B zo súťaže (SP 12/3,4) a zároveň odstupuje OŠK Svätý Peter B na doriešenie DK ObFZ podľa RS čl. A6/d

Žiaci U 15

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 1.kolo Dr. Čičov – Actív V. Kosihy dňa 20.8.2017 nedeľa o 14:00.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 3.kolo Chotín - Nesvady dňa 2.9.2017 sobota o 10:00. (HP Marcelová)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 5.kolo Chotín – Okoličná n/O. dňa 16.9.2017 sobota o 13:00. (HP Chotín)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 7.kolo Chotín - Čičov dňa 1.10.2017 nedeľa o 10:00. (HP Marcelová)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 9.kolo Chotín - Zlatná n/O. dňa 15.10.2017 nedeľa o 10:00. (HP Chotín)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 11.kolo Chotín – Sv. Peter dňa 29.10.2017 nedeľa o 10:00. (HP Marcelová)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ (po vzájomnej dohode) 2.kolo Aktív Veľké Kosihy - Chotín dňa 26.8.2017 sobota o 10:00.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ (po vzájomnej dohode) 4.kolo Zem. Oľča - Chotín dňa 9.9.2017 sobota o 10:00.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ (po vzájomnej dohode) 10.kolo Bát. Kosihy - Chotín dňa 21.10.2017 sobota o 10:00.

Prípravka

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí FC Okoličná na Ostrove vždy v piatok o 16:00.


Disciplinárna komisia


Odpustenie zvyšku trestu:

U2 - Zoltán Szigeti 1162952 FC Bátorove Kosihy 1 s. s. P od 09. 08. 2017 do 09. 11. 2017 DP čl. 41/1,2,3,4

U3 - Zsolt Buday 1119171 FK FC Zemianska Olča 1 s. s. P od 09. 08. 2017 do 09. 11. 2017 DP čl. 41/1,2,3,4


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bušanský, Kuczman, Fussy, Jankó, Zácsik, Tóth H.


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 5 (02.08.2017)


Matričná komisia


 1. Rozhodnutím orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci), kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.
 2. Matrika upozorňuje, že je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a trénerov pre novú sezónu, kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky.
 3. Z pohľadu klubu platia členské poplatky:

        a. hráči,

        b. tréneri, asistenti trénerov, tréneri brankárov,

        c. klub ako člen SFZ.

        Žiadna iná registrovaná osoba z pohľadu klubu neplatí členské poplatky.

 1. V ISSF pribudol nový typ žiadosti, jedná sa o registráciu športových odborníkov. Postup nájdete na http:www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Žiadame Vás o ich zaregistrovanie, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí.

Športovo technická komisia

1. ŠTK OBFZ oznamuje, že od súťažného ročníka 2017/2018 bude možné do zápisu o stretnutí doplniť do realizačných tímov a osôb zabezpečujúcich stretnutie len osoby, ktoré budú registrované v systéme ISSF. ŠTK OBFZ bude požadovať , aby na každom stretnutí boli povinne uvedené registrované funkcie:

a/ hlavný usporiadateľ

b/ vedúci mužstva

c/ tréner

d/ lekár, alebo zdravotník

VI.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 1.kolo Dr.Búč – FC Bátorové Kosihy dňa 29.08.2017 – utorok o 17:00                  ŠTK súhlasí s odohraním MZ 2.kolo FK Šrobárova – FC Bátorové Kosihy dňa 12.08.2017 – sobota o 17:00 v Šrobárovej / opačné poradie/    

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí TJ Agro Kameničná na HP Čalovec  vždy v nedeľu v UHČ.  

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí TJ DR Vrbová n/Váhom vždy v sobotu v UHČ.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 12.kolo DFC Moča – FC Bátorove Kosihy dňa 21.10.2017/sobota/ o 14:00

VII.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí TJ DR Dedina Mládeže vždy v sobotu UHČ

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 2.kolo ŠK Veľký Ostrov- ŠK Bodzianske Lúky dňa 13.8.2017/ nedeľa/o 16:00 HP Kolárovo

Prípravka U11

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí MZ TJ Agro Kameničná vždy UHČ HP Čalovec

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí MZ MŠK Hurbanovo ,,A“ vždy v piatok o 16:00

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí MZ MŠK Hurbanovo ,,B“ vždy v piatok o 16:00


Disciplinárna komisia


DK podľa DP čl.37/6 uvoľňuje činnosť hráčovi Drahomír Tóth 1216788 FK FC Zemianska Olča od 2.8.2017


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bórik, Jankó, Kuczman, Bušanský

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 4 (26.07.2017)


Matričná komisia


 1. VV SFZ schválil dňa 18.7.2017 zmenu v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ v čl.19/2.V roku 2017 čl.19/2/b – letné registračné obdobie s obmedzením (hosťovanie) bude od 18.7. do 30.9.
 2. Rozhodnutím orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci), kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.
 3. Matrika upozorňuje, že je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a trénerov pre novú sezónu, kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky.
 4. Z pohľadu klubu platia členské poplatky:                                                                             a. hráči,                                                                                                                        b. tréneri, asistenti trénerov, tréneri brankárov,                                                                  c. klub ako člen SFZ.                                                                                                Žiadna iná registrovaná osoba z pohľadu klubu neplatí členské poplatky.
 5. V ISSF pribudol nový typ žiadosti, jedná sa o registráciu športových odborníkov. Postup nájdete na http:www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Žiadame Vás o ich zaregistrovanie, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí.

Športovo technická komisia


ŠTK - upozorňuje FK, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórie (SP čl.28/ods.8). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom pred prvým majstrovským stretnutím. Žiadosti na striedavý štart hráča je možné požiadať cez ISSF systém.

RS 2017/2018 obdržia FK v priebehu 31.týždňa.

VI.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 1.kolo Dr.Búč – FC Bátorové Kosihy dňa 29.8.2017 – utorok o 17:00

ŠTK súhlasí s odohraním MZ Marcelová B nasledovne:

1.kolo – 6.8.2017 Marcelová B – Zem. Olča (nedeľa) 17:00

2.kolo – 13.8.2017 Radvaň – Marcelová B (nedeľa) 17:00

3.kolo – 19.8.2017 Marcelová B – Dulovce (sobota) 17:00

4.kolo – 27.8.2017 Kameničná – Marcelová B (nedeľa) 17:00

5.kolo – 2.9.2017 Marcelová B – Patince (sobota) 16:00

6.kolo – 10.9.2017 Moča – Marcelová B (nedeľa) 16:00

7.kolo – 16.9.2017 Marcelová B – Pribeta (sobota) 15:30

8.kolo – 24.9.2017 Marcelová B – Modrany (nedeľa) 15:30

9.kolo – 1.10.2017 Iža – Marcelová B (nedeľa) 14:30

10.kolo – 8.10.2017 Marcelová B – Búč (nedeľa) 14:30

11.kolo – 15.10.2017 Šrobárová – Marcelová B (nedeľa) 14:30

12.kolo – 21.10.2017 Marcelová B – Zlatná (sobota) 14:00

13.kolo – 29.10.2017 B. Kosihy – Marcelová B (nedeľa) 14:00

14.kolo – 4.11.2017 Marcelová B – N. Stráž (sobota) 13:30

15.kolo – 12.11.2017 Vrbová n.V. – Marcelová B (nedeľa) – 13:30

VII.liga dospelí

1.kolo – TJ Dr.Dedina Ml. – ŠK Bodz.Lúky – stretnutie sa odohrá 5.8.2017 (sobota) o 17:00

VI.liga dorast – U19

FK Zlatná na Ostrove  - ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v sobotu o 10:30hod.

TJ Dynamo N. Stráž – ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy 3 hodiny pred UHČ dospelých.

FC Bátorové Kosihy - ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy 3 hodiny pred UHČ dospelých.

IV.liga žiaci U15

FK Zlatná na Ostrove - ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v nedeľu o 10:30hod.

FK Chotín – FK Marcelová – ŠTK schválila vašu žiadosť o spoločnom mužstve žiakov v MZ pod hlavičkou FK Chotín.


Disciplinárna komisia


DK - oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 bol napomínaný 5xŽK, 9xŽK, 12xŽK, môže podľa čl.37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v U.S. písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší, a hráč môže v 1.kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“ a doručiť na elektronickú adresu DK ObFZ, alebo formou „Podania na komisiu DK“. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: muži 30 eur, dorast 10 eur, žiaci 5 eur.


Komisia rozhodcov


KR oznamuje rozhodcom, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia 2.8.2018 o 18:00 hod. na štadióne KFC Komárno


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 3 (19.07.2017)


Matričná komisia


1) Vv SFZ - schválil dňa 18.7.2017 zmenu v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ v čl. 19/2.

V roku 2017 čl. 19/2/b - letné registračné obdobie s obmedzením (hosťovanie) bude od 18. 7. do 30.9.

2) Rozhodnutím orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci), kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

3) Matrika upozorňuje, že je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a za trénerov pre novú sezónu, kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky.


Športovo technická komisia


ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórie (SP čl.28/ods.8).

Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom pred prvým majstrovským stretnutím.

Žiadosti na striedavý štart hráča je možné požiadať cez ISSF systém!


Komisia rozhodcov


KR oznamuje rozhodcom, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia 2.8.2018 o 18:00 hod. na štadióne KFC Komárno


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 2 (17.07.2017)


Matričná komisia

Novelizovaný registračný a prestupový poriadok SFZ

Registračné obdobia - zmena

čl. 19/2 - žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie


Komisia rozhodcov


KR oznamuje rozhodcom, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia 2.8.2018 o 18:00 hod. na štadióne KFC Komárno


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 (10.07.2017)


Športovo-technická komisia

Vyžrebovanie futbalových súťaží ObFZ Komárno

pre súťažný ročník 2017/2018


VI. liga - MEVA - ObFZ Komárno

1.        TJ Agro Kameničná

2.        FK Prameň Patince

3.        DFC Moča

4.        FK Marcelová "B"

5.        FK Modrany

6.        OŠK Iža

7.        TJ Družstevník Búč

8.        FK Šrobárová

9.        FK Zlatná na Ostrove

10.      FC Bátorove Kosihy 

11.      TJ Dynamo Nová Stráž

12.      TJ Družstevník Vrbová nad Váhom/Kava

13.      FK FC Zemianska Olča

14.      FC Radvaň nad Dunajom

15.      FC Dulovce

16.      TJ Družstevník Pribeta

Začiatok jesennej časti súťaže je 05. - 06. 08. 2017 a začiatok jarnej časti je 03. - 04. 03. 2018


VII. liga ObFZ Komárno

1.    TJ Dynamo Bajč

2.    Športový klub ŠK Fénix Tôň

3.    TJ Družstevník Čičov

4.    TJ Družstevník Dedina Mládeže

5.    ŠK Bodzianske Lúky

6.    TJ Družstevník Bodza - Holiare

7.    OŠK Svätý Peter "B"

8.    ŠK Veľký Ostrov

Štvorkolovo - jeseň 14 kôl a jar 14 kôl

Začiatok jesennej časti súťaže je 05. - 06. 08. 2017 a začiatok jarnej časti je 10. - 11. 03. 2018


VI. liga - dorast - U19 - ObFZ Komárno

1.    FK Zlatná na Ostrove

2.    TJ Dynamo Nová Stráž

3.    FC Dulovce

4.    FC Bátorove Kosihy

Šesťkolovo - jeseň 9 kôl a jar 9 kôl

Začiatok jesennej časti súťaže je 02. 09. 2017 a začiatok jarnej časti je 31. 03. 2018


IV. liga - žiaci - U15 - ObFZ Komárno

1.      TJ Družstevník Čičov

2.      TJ Družstevník Búč

3.      FK Zlatná na Ostrove

4.      FC Bátorove Kosihy

5.      OŠK Svätý Peter

6.      FK Modrany

7.      FK Chotín

8.      SC Nesvady

9.      FK FC Zemianska Olča

10.    FC Okoličná na Ostrove 

11.    TJ Imeľ

12.    Futbalový klub FK Actív Veľké Kosihy

Začiatok jesennej časti súťaže je 19. 08. 2017 a začiatok jarnej časti je 31. 03. 2018


Prípravka - U11 - ObFZ Komárno

Skupina A

1.    MŠK Hurbanovo "B"

2.    OŠK Iža

3.    FC Dulovce

4.    FK Marcelová

5.    FK Chotín

6.    DFC Moča

7.    TJ Družstevník Pribeta

8.    KFC Komárno "B"


Prípravka - U11 - ObFZ Komárno

Skupina B

1.    TJ Družstevník Čičov

2.    FC Okoličná na Ostrove 

3.    Futbalový klub FK Actív Veľké Kosihy

4.    SC Nesvady

5.    TJ Imeľ

6.    TJ Agro Kameničná

7.    MŠK Hurbanovo "A"

8.    voľný žreb 

Začiatok jesennej časti súťaže je 02. 09. 2017 a začiatok jarnej časti je 07. 04. 2018


ŠTK ObFZ žiada FK, aby výnimky hracích dní a časov na jesennú časť ročníka 2016/2017 predložili do 24.07.2017.


TOPlist