Oblastný futbalový zväz Komárno

VITAJTE, PRIATELIA FUTBALU!!!

    Vážení návštevníci, dovoľte aby sme Vás privítali na oficiálnych stránkach Oblastného futbalového zväzu Komárno. Či už prichádzate ako fanúšik, hráč, funkcionár alebo delegát či rozhodca, nájdete na nich všetko podstatné týkajúce sa futbalu v okrese Komárno. Pevne veríme, že naše stránky Vám pomôžu zorientovať sa vo futbale nášho okresu, ale takisto aj poslúžia pri každodennej práci funkcionára, alebo futbalovom živote hráča.

Spojme naše sily, aby bol futbal opäť ľudovou zábavou!


PROGRAM RIADNEJ KONFERENCIE ObFZ KOMÁRNO


piatok, 27.11.2015 o 17:30, hotel Panoráma Komárno


1. Otvorenie - vyhlásenie, že Konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami ObFZ Komárno

2. Procedurálny úvod - voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová) a menovanie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu Konferencie

4. Udelenie ocenení

5. Správa predsedu mandátovej komisie

6. Správa predsedu ObFZ Komárno

7. Správa predsedu revíznej komisie ObFZ Komárno 

8. Vystúpenie hostí

9. Rôzne - diskusia

10. Schválenie uznesení - informácia o prijatých uzneseniach

11. Záver

 

V Komárne 11. 11. 2015                                    Ing. František Nagy, predseda ObFZ KomárnoBEZHOTOVOSTNÝ STYK 2015/2016 (2. SPLÁTKA) nájdete tu:


VYLOSOVANIE PRE ROČNÍK 2015/2016 NÁJDETE TU:


Úradné hodiny ObFZ Komárno od 01. 09. 2015

utorok 10:00 - 14:00

streda 15:00 - 18:00

piatok 10:00 - 14:00


TOPlist