Oblastný futbalový zväz Komárno

Na základe RS ObFz Komárno A6G (Smernica pre bezhotovostný styk ) žiadame FK
uhradiť 2. splátku do 30. 09. 2016

 

Bezhotovostný styk číslo účtu 2929852666/1100 (IBAN SK 46 1100 0000 0029 2985 2666)

001 Bátorove Kosihy                      650 Eur                                002 Bodza – Holiare                          0 Eur

004 Búč                                            600 Eur                                003 Bodzianske Lúky                     150 Eur

006 Chotín                                       150 Eur                                032 Čalovec                                    100 Eur

007 Dulovce                                     550 Eur                                005 Čičov                                        350 Eur

010 Iža                                               550 Eur                                023 Dedina Mládeže                    200 Eur

031 Kolárovo                                     50 Eur                                 015 Modrany                                  550 Eur

011 Kameničná                                600 Eur                                017 Nová Stráž                              550 Eur

033 Marcelová                                 600 Eur                                020 Radvaň                                    500 Eur

014 Moča                                          550 Eur                                024 Tôň                                           150 Eur

018 Patince                                       150 Eur                                025 Un.JS - SJ Egy.                         150 Eur

019 Pribeta                                       650 Eur                                027 Veľký Ostrov                            200 Eur

021 Sokolce                                      100 Eur                                035 Bajč                                            150 Eur

022 Šrobárová                                     0 Eur                                008 Hurbanovo                                150 Eur

028 Vrbová/Kava                            500 Eur                                009 Imeľ                                            150 Eur

029 Zemianska Olča                       550 Eur                                012 FC Activ                                      450 Eur

030 Zlatná n/O                                550 Eur                                016 Nesvady                                     200 Eur

037 Svätý Peter                               350 Eur                                034 Okoličná n/O                                 0 Eur

TOPlist