Oblastný futbalový zväz Komárno

Na základe RS ObFz Komárno A6G (Smernica pre bezhotovostný styk ) žiadame FK
uhradiť 3. splátku do 15. 03. 2017

 

Bezhotovostný styk číslo účtu 2929852666/1100 (IBAN SK 46 1100 0000 0029 2985 2666)

001 Bátorove Kosihy                      600 Eur                                002 Bodza – Holiare                      200 Eur

004 Búč                                            500 Eur                                003 Bodzianske Lúky                     200 Eur

006 Chotín                                       200 Eur                                032 Čalovec                                        0 Eur

007 Dulovce                                     550 Eur                                005 Čičov                                        300 Eur

010 Iža                                               550 Eur                                023 Dedina Mládeže                    200 Eur

031 Kolárovo                                    100 Eur                                015 Modrany                                600 Eur

011 Kameničná                                600 Eur                                017 Nová Stráž                              550 Eur

033 Marcelová                                 600 Eur                                020 Radvaň                                    500 Eur

014 Moča                                          600 Eur                                024 Tôň                                           200 Eur

018 Patince                                       200 Eur                                025 Un.JS - SJ Egy.                             0 Eur

019 Pribeta                                       600 Eur                                027 Veľký Ostrov                            200 Eur

021 Sokolce                                      100 Eur                                035 Bajč                                            200 Eur

022 Šrobárová                                  500 Eur                                008 Hurbanovo                               100 Eur

028 Vrbová/Kava                             500 Eur                                009 Imeľ                                           200 Eur

029 Zemianska Olča                        500 Eur                                012 FC Activ                                     600 Eur

030 Zlatná n/O                                 550 Eur                                016 Nesvady                                    150 Eur

037 Svätý Peter                                350 Eur                                034 Okoličná n/O                            200 Eur

038 KFC Komárno                            100 Eur

TOPlist