Oblastný futbalový zväz Komárno

Na základe RS ObFz Komárno A6G (Smernica pre bezhotovostný styk ) žiadame FK
uhradiť 4. splátku do 30. 04. 2017

 

Bezhotovostný styk číslo účtu 2929852666/1100 (IBAN SK 46 1100 0000 0029 2985 2666)

001 Bátorove Kosihy                      550 Eur                                002 Bodza – Holiare                      200 Eur

004 Búč                                             500 Eur                                003 Bodzianske Lúky                         0 Eur

006 Chotín                                         50 Eur                                032 Čalovec                                       84  Eur

007 Dulovce                                      550 Eur                                005 Čičov                                        200 Eur

010 Iža                                                600 Eur                                023 Dedina Mládeže                    100 Eur

031 Kolárovo                                      50 Eur                                015 Modrany                                 600 Eur

011 Kameničná                                 600 Eur                                017 Nová Stráž                              550 Eur

033 Marcelová                                  550 Eur                                020 Radvaň                                    500 Eur

014 Moča                                           600 Eur                                024 Tôň                                               0 Eur

018 Patince                                        150 Eur                                025 Un.JS - SJ Egy.                             0 Eur

019 Pribeta                                        600 Eur                                027 Veľký Ostrov                            200 Eur

021 Sokolce                                       200 Eur                                035 Bajč                                            200 Eur

022 Šrobárová                                   500 Eur                                008 Hurbanovo                               150 Eur

028 Vrbová/Kava                              500 Eur                                009 Imeľ                                           350 Eur

029 Zemianska Olča                         500 Eur                                012 FC Activ                                     500 Eur

030 Zlatná n/O                                  550 Eur                                016 Nesvady                                    150 Eur

037 Svätý Peter                                 350 Eur                                034 Okoličná n/O                            200 Eur

038 KFC Komárno                             100 Eur

TOPlist