Oblastný futbalový zväz Komárno

Na základe RS ObFz Komárno A6G (Smernica pre bezhotovostný styk ) žiadame FK
uhradiť 1. splátku 2018/2019

 

Bezhotovostný styk číslo účtu 2929852666/1100 (IBAN SK 46 1100 0000 0029 2985 2666)

001 Bátorove Kosihy                       700 Eur                                002 Bodza – Holiare                       250 Eur

004 Búč                                             600 Eur                                003 Bodzianske Lúky                     250 Eur

006 Chotín                                        200 Eur                                032 Čalovec                                         0  Eur

007 Dulovce                                      550 Eur                               005 Čičov                                         500 Eur

010 Iža                                                600 Eur                                023 Dedina Mládeže                    450 Eur

031 Kolárovo                                         0 Eur                                015 Modrany                                      0 Eur

011 Kameničná                                 550 Eur                                017 Nová Stráž                              500 Eur

033 Marcelová                                  550 Eur                                020 Radvaň                                        0 Eur

014 Moča                                           550 Eur                                024 Tôň                                           250 Eur

018 Patince                                        500 Eur                                025 Un.JS - SJ Egy.                             0 Eur

019 Pribeta                                        250 Eur                                027 Veľký Ostrov                               0 Eur

021 Sokolce                                        250 Eur                                035 Bajč                                           500 Eur

022 Šrobárová                                   500 Eur                                008 Hurbanovo                                   0 Eur

028 Vrbová/Kava                              500 Eur                                009 Imeľ                                            300 Eur

029 Zemianska Olča                         600 Eur                                012 FC Activ                                     200 Eur

030 Zlatná n/O                                  700 Eur                                016 Nesvady                                    200 Eur

037 Svätý Peter                                 200 Eur                                034 Okoličná n/O                            200 Eur

038 KFC Komárno                             200 Eur

TOPlist