Oblastný futbalový zväz Komárno

Hodnotiaca komisia ObFZ Komárno

        V sobotu 25. februára od 9:00 sa v kultúrnom dome v Kameničnej uskutočnila hodnotiaca komisia Oblastného futbalového zväzu v Komárne. Zúčastnili sa ho okrem zástupcov klubov, funkcionárov oblastného zväzu takisto aj zástupcovia ZsFZ s jeho predsedom Ladislavom Gádošim a prednáškou o pripravovanom projekte ISSF obohatil konferenciu vedúci IT úseku SFZ Ján Letko.

Po úvodnom privítaní zo strany člena výkonného výboru Emila Valacha nasledovala minúta ticha na uctenie si futbalových osobností, ktoré od poslednej konferencie opustili futbalové rady v našom okrese. Hodnotiacej konferencie sa zúčastnilo vyše 80 % z 36 klubov okresu. Navhrnutý program bol jednoznačne schválený a pristúpilo sa teda k jeho naplneniu.

Pútavá prednáška vedúceho IT úseku SFZ Jána Letka na tému Informačný Systém Slovenského Futbalu (ISSF) mala prítomných oboznámiť so systémom, ktorý už čoskoro (1. júl 2012) naplno ovládne administratívu ako na zväzoch tak i v kluboch. Bližšie informácie pre tých, ktorí sa konferencie nezúčastnili nájdete na tomto mieste:

Následné správy o výsledkoch súťaží respektíve hospodárenia ObFZ predniesol predseda František Nagy a jednotliví členovia výkonného výboru. Konferencia bola zakončená prejavom predsedu Západoslovenského futbalového zväzu Ladislava Gádošiho, ktorý spomenul, že ZsFZ má záujem stavať futbal na pevných základoch, ktorým sú amatérske kluby v najnižších súťažiach, veď len tak môžeme dosiahnuť kvalitné výsledky aj na vyšších métach. Gestom bolo teda prerozdelenie futbalových lôpt práve medzi kluby z oblastných zväzov. Preto každý jeden zástupca, ktorí prišiel na konferenciu obdržal loptu pre svoj klub. Neprítomným budú lopty doručené dodatočne.

Záver konferencie patril diskusii, v ktorej sa rozoberali hlavne aktuálne témy ako prestupy a hosťovania hráčov, respektíve otázky smerom k novému informačnému systému. Prihlásil sa aj bývalý predseda ObFZ Ladislav Ferencz, ktorý mal výhrady ku kvalite webovej stránky a apeloval na vedenie zväzu aby tlačilo na skultúrnenie prostredia na futbalových štadiónoch a ihriskách, nakoľko na niektorých miestach je to podľa neho obrovská bieda v tomto smere.

TOPlist