Oblastný futbalový zväz Komárno

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 45 (16.05.2018)


Sekretariát


Dôrazne upozorňuje FK, ktoré majú podĺžnosti voči ObFZ, aby svoje záväzky uhradili do 21.05.2018.


ŠTK


ŠTK ObFZ KN - oznamuje, že návrhy a pripomienky k textovej časti RS ObFZ KN pre súťažný ročník 2018/2019 je možné zasielať do 31.05.2018 na ŠTK ObFZ Komárno.

Prípravky U11

FC Dulovce - FK Chotín 14. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 18.05.2018 (piatok) o 17:00 hod.

KFC Komárno B - FK Marcelová 14. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 18.05.2018 (piatok) o 17:00 hod.

MŠK Hurbanovo B - TJ Družstevník Pribeta 14. kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 18.05.2018 (piatok) o 17:00 hod.

 

Finálové zápasy prípraviek sa odohrajú v nasledovných termínoch:

1. Finále: 26.05.2018 (sobota) Víťaz A - Víťaz B

2. Finále: 02.06.2018 (sobota) Víťaz B - Víťaz A


Disciplinárna komisia


Tresty

Začatie disciplinárneho konania (čl.71/1,2,3a)

Pozastavenie výkonu športu

U93 - Daniel Sýkora 1068565 FK Marcelová B (čl. 47/1a,2a) 2. s. s. N od 09.05.2018

U94 - Tomáš Szmrecsek 1329744 FK Marcelová B (čl. 49/1b,2b) 4 mesiace N od 09.05.2018 a FK Marcelová B pokuta 30, - Eur +RP

U95 - Róbert Viderman 1055404 FK Marcelová B (čl. 11/1) - DK udeľuje pokarhanie.

U96 - Filip Szépe 1356997 TJ Dynamo Nová Stráž, dorast (čl. 47/1a,2a) 2. s. s. N od 16.05.2018

Podmienečný odklad výkonu disciplinárnej sankcie

U97 - Daniel Sýkora 1068565 FK Marcelová B, DK podľa čl. 41/1,2,3 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie 1 s. s., a určuje skúšobnú dobu do 30. 09. 2018


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Nedeľa - Németh Z, Csóka, Bušansky, Habara, Füssy

KR - eviduje pochvalu od FK FC Zemianska Olča na výkon rozhodcov Lovász, Németh A. v MZ 26. kola FC Radvaň nad Dunajom - FK FC Zemianska Olča


Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 23.05.2018

TOPlist