Oblastný futbalový zväz Komárno

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 3 (19.07.2017)


Matričná komisia


1) Vv SFZ - schválil dňa 18.7.2017 zmenu v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ v čl. 19/2.

V roku 2017 čl. 19/2/b - letné registračné obdobie s obmedzením (hosťovanie) bude od 18. 7. do 30.9.

2) Rozhodnutím orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci), kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

3) Matrika upozorňuje, že je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a za trénerov pre novú sezónu, kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky.


Športovo technická komisia


ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórie (SP čl.28/ods.8).

Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom pred prvým majstrovským stretnutím.

Žiadosti na striedavý štart hráča je možné požiadať cez ISSF systém!


Komisia rozhodcov


KR oznamuje rozhodcom, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia 2.8.2018 o 18:00 hod.

na štadióne KFC Komárno

TOPlist