Oblastný futbalový zväz Komárno

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 28 (22.03.2017)


Sekretariát


Dôrazne upzorňuje FK o dodržiavanie RS 2016/2017 A6g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk /3.splátka/ do 15.03.2017.

Matričná komisia


ObFZ upozorňuje FK , že žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) Od 01.01. do 15.03. ( zimné registračné  obdobie bez obmedzenia)

b) Od 01.01. do 30.03.( zimné registračné obdobie s obmedzením)

c) Od 01.07. do 31.07. ( letné registračné obdobie bez obmedzenia)

d) Od 01.08. do 30.09.( letné registračné obdobie s obmedzením)

Žiadame Vás o dodržiavanie RS 2016/2017 A6g Smernica OBFZ pre bezhotovostný styk


Športovo-technická komisia


VII.liga dospelí U - 19

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 12.kolo TJ Družstevník Bodza - Holiare – ŠK Veľký Ostrov dňa 14.04.2017 (piatok) o 16:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohratím domácich zápasov ŠK Veľký Ostrov vždy v sobotu ÚHČ

VI.liga Dorast

ŠTK súhlasí s odohratím MZ 14.kolo FC Bátorove Kosihy - FK Modrany dňa 09.04.2017 (nedeľa) o 13:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 11.kolo FK Modrany - TJ Družstevník Čičov dňa 14.04.2017 (piatok) o 13.30 hod.

ŠTK súhlasí s odohratím domácich zápasov TJ Dynamo Nová Stráž vždy v nedeľu 3. hod. pred ÚHČ dospelích, okrem 12.kola TJ Dynamo Nová Stráž - FC Dulovce, ktoré sa odohrá dňa 25.03.2017 (sobota) o 15.00 hod.

ŠTK berie na vedomie oznámenie o nevycestovaní na MZ od TJ Družstevník Pribeta na MZ 12.kola TJ Družstevník Čičov - TJ Družstevník Pribeta, ktoré sa malo odohrať dňa 25.03.2017 (sobota) o 15.00 hod.

Prípravka U - 11

ŠTK po vzájomnej dohode oddielov súhlasí s odohratím MZ 11.kola FK Chotín – MŠK Hurbanovo dňa 23.03.2017 (štvrtok) o 16:45 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode oddielov súhlasí s odohratím MZ 12.kola KFC Komárno - FC Okoličná na Ostrove dňa 24.3.2017 (piatok) o 16.30 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 86 - Norbert Agg 1205724 DFC Moča podľa DP čl.37/5a – 1s.s.,,N“ od 22.03.2017

U 87 - Zsolt Buday 1119171 ŠK Fénix Tôň podľa DP čl.37/5a – 1s.s.,,N“ od 22.03.2017

U 88 - DK berie na vedomie vyjadrenie FK Zlatná na Ostrove a FC Bátorove Kosihy k MZ 17.kola. Podľa DP čl. 38/2 upúšťa od ďalších disciplinárnych opatrení.

Odpustenie zvyšku trestu

U 89 - Arpád Németh 1235186 FC Bátorove Kosihy - podľa DP čl.41/1,2,3,4 – 1s.s.,,P“ od 22.03.2017 do 30.06.2017


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde vo štvrtok 30.03.2017

TOPlist