Oblastný futbalový zväz Komárno

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 23 (09.01.2019)


Matričná komisia


Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - Prestup

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - Hosťovanie

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

d) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - Prestup

e) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - Hosťovanie

f) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia)


TMK


TMK oznamuje trénerom, že TMK ZsFZ dňa 19.01.2019 organizuje v Nitre seminár trénerov "UEFA Grassroots B a C" licencií, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.01.2019.

Na základe novej platnej smernici o vzdelávaní trénerov, upozorňujeme držiteľov licencie B, že počas platnej licencie na predľženie musia absolvovať školenia v rozsahu 15 hodín, držitelia C licencie školenie v rozsahu 5 hodín.

TMK upozorňuje trénerov, že medzi povinnosti trénerov je starať sa o trénerskú licenciu a jej platnosť.


 

TOPlist