Oblastný futbalový zväz Komárno

VOLEBNÁ KONFERENCIA 2013


piatok, 20.12.2013, 17:00, KD Kameničná


V piatok 20. decembra 2013 sa v kultúrnom dome v Kameničnej stretla generalita okresného futbalu so zástupcami klubov Oblastného futbalového zväzu Komárno. Riešilo sa smerovanie riadenia Oblastného futbalového klubu pre ďalšie štyri roky, nakoľko na programe bola volebná konferencia.

Okrem už zmienených zástupcov klubov sa na volebnej konferencii zúčastnili ako hostia aj zástupcovia Západoslovenského futbalového zväzu v osobe jeho predsedu Ladislava Gádošiho, alebo člena výkonného výboru Alexandra Schmidta. Za slovenský futbalový zväz to bol mentor ISSF Ján Letko a za Oblastný futbalový zväz Nitra jeho novozvolený predseda Štefan Korman.

Po otvorení komisie sekretárom zväzu Róbertom Kasznárom nasledovalo schválenie obsadenia jednotlivých komisií a samotného programu volebnej konferencie. Potom už nasledovala správa predsedu Oblastného futbalového zväzu Komárno Františka Nagya a príhovory Ladislava Gádošiho a Jána Letka.

Hlavným bodom programu boli voľby. Prezentovalo sa 33 z 35 klubov, čo znamená 94 % účasť. Ako prvá prišla na rad voľba predsedu Oblastného futbalového zväzu Komárno. V pomere 27 : 6 v nej zvíťazil staronový predseda ObFZ Komárno František Nagy nad svojím vyzývateľom Attilom Križanom.

V ďalšom priebehu prišla na rad voľba výkonného výboru. Ten bude fungovať v nasledovnom zložení: Peter Bukovič, Ferdinand Csepi, Zoltán Hornyák, Gejza Kele, Roland Novák, Štefan Pupák, Emil Valach a Tomáš Volf.

Za predsedov jednotlivých komisií boli zvolení nasledovní funkcionári: Revízna komisia - Ján Žižka, Odvolacia komisia - Milan Tureček, Disciplinárna komisia - Tibor Kovačic

Ako zástupcovia ObFZ Komárno budú reprezentovať na konferencii Západoslovenského futbalového zväzu  Ján Bílek, Tibor Kovačic, Roland Novák a Štefan Pupák.

Na záver po schválení uznesení a výsledkov Volebnej konferencie nasledovala diskusia, ktorá uzavrela Volebnú konferenciu Oblastného futbalového zväzu Komárno 2013.


 

 

 

 

 

 

 

            ocenení funkcionári a športovci                            reční Ladislav Gádoši, predseda ZsFZ

 

 

 

 

 

 

 

Štefan Letko, mentor ISSF

 

 

 

 

 

František Nagy, predseda ObFZ Komárno

TOPlist