Oblastný futbalový zväz Komárno

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 45 (23.06.2016)


Športovo-technická komisia


ŠTK ObFZ KN oznamuje, že prvé kolo v súťažnom ročníku 2016/2017 v VI.lige dospelých sa odohrá 7.8.2016. Predpokladaný začiatok VII.ligy dospelých a mládežníckych súťaží je 14.8.2016 alebo neskôr podľa počtu prihlásených družstiev.

ŠTK ObFZ KN oznamuje, že aktív ŠTK sa uskutoční 1.7.2016 (piatok)o cca. 17:45 hod. po konferencii ObFZ, ktorá sa začne o 17:00 hod. v priestoroch ObFZ KN Elektrárenská 1 Komárno.

ŠTK ObFZ KN oznamuje, že od 15.6.2016 je možné podávať elektronické prihlášky cez podateľňu ISSF 2016/2017. Termín podávania prihlášok je pre všetky súťaže do 29.6.2016.

Podmienky zaradenia družstva do súťaže je uhradenie vkladu na bankový účet ObFZ KN IBAN SK 1075000000000326880263. VS – 20162017. Štartovný vklad v súťažiach je nasledovný: VI.liga – 150 eur, VII.liga – 100 eur. Mládežnícke družstvá dorast, žiaci, prípravka štartovný vklad neplatia.

Jarná časť súťažného ročníka 2016/2017, VI.ligy sa začne - 5.3.2017 až 6.3.2017

ŠTK upozorňuje všetky FO, že sú povinný zaregistrovať futbalový štadión (športové zariadenie). Registračná formulár nájdete v  ISSF/dokumenty alebo na http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/ISSF/Dokumenty/20140203_Registracny_formular_SFZ_Registracia_sportoveho_zariadenia.pdf. Vyplnený registračný formulár poslať na ZSFZ, Rázusová 23, 949 01 Nitra. ŠTK ObFZ KN oznamuje, že prvé kolo v súťažnom ročníku 2016/2017 v VI.lige dospelých sa odohrá 7.8.2016. Predpokladaný začiatok VII.ligy dospelých a mládežníckych súťaží je 14.8.2016 alebo neskôr podľa počtu prihlásených družstiev.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 29.06.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 44 (15.06.2016)


Športovo-technická komisia


ŠTK ObFZ KN oznamuje, že prvé kolo v súťažnom ročníku 2016/2017 v VI.lige dospelích sa odohrá 7.8.2016. Predpokladaný začiatok VII.ligy dospelích a mládežníckych súťaží je 14.8.2016 alebo neskôr podľa počtu prihlásených družstiev.

ŠTK ObFZ KN oznamuje, že aktív ŠTK sa uskutoční 1.7.2016 (piatok)o cca. 17:45 hod. po konferencii ObFZ, ktorá sa začne o 17:00 hod. v priestoroch ObFZ KN Elektrárenská 1 Komárno.

ŠTK ObFZ KN oznamuje, že od 15.6.2016 je možné podávať elektronické prihlášky cez podateľňu ISSF 2016/2017. Termín podávania prihlášok je pre všetky súťaže do 29.6.2016.

Podmienky zaradenia družstva do súťaže je uhradenie vkladu na bankový účet ObFZ KN IBAN SK 1075000000000326880263. VS – 20162017. Štartovný vklad v súťažiach je nasledovný: VI.liga – 150 eur, VII.liga – 100 eur. Mládežnícke družstvá dorast, žiaci, prípravka štartovný vklad neplatia.

VI.liga – ŠTK ObFZ KN kontumuje MZ 30.kolo FK Zlatná na Ostrove – TJ Sokolce podľa SP SFZ čl.82/g a podľa SP 11/3 priznáva 3 body a skóre 7:1 ponecháva v platnosti v prospech Zlatná na Ostrove. Zároveň odstupuje TJ Sokolce na DK ObFZ KN podľa RS 2015/2016 P 11/i.

VI.liga - ŠTK ObFZ KN kontumuje MZ 30.kolo FK Šrobárová – FK Marcelová B podľa SP SFZ čl.82/f, a podľa SP 11/3 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Šrobárová. Hráča Zsolt Vörös 1226302 odstupuje na DK ObFZ KN. AR 2 Denis Zácsik odstupuje na KR ObFZ KN.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 170 Štefan Bakai 1265000 – Družst.Sokolce podľa DP čl.48/1b, 2a – 4 s.s. „N“ od 14.6.2016.

U 171 Dávid Kovács 1220837 - Družst.Sokolce podľa DP čl.48/1b, 2a – 4 s.s. „N“ od 14.6.2016.

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 172 Zsolt Szüllő 1074924 – Agro Kameničná podľa DP čl.37/5a – 1 s.s. „N“ od 14.6.2016

Pokuty

U 173 DK na podnet ŠTK ukladá pokutu Družst.Sokolce podľa RS TU 11/i 50 eur + RP

U 174 DK na podnet ŠTK ukladá pokutu FK Marcelová B podľa RS TU 11/f 17 eur + RP


Komisia rozhodcov


KR pozýva na svoje zasadnutie R Mészáros, Ferst, Zácsik, a DZ Kraslan dňa 22.6.2016 na 16:00.

KR zverejňuje termín náhradných fyzických previerok. FP sa uskutočnia 3.8.2016 (streda) sa začiatkom o 18:00 na štadióne KFC.

Obsadenie rozhodcov.

Superpohár: 18.6. – 15:00 Chotín – Modrany:  Mogyorósi V., Beták, Borka

Finále prípravky: 18.6. – 10:00 Búč – Sokolce: Kovačic, 25.6. – 10:00 Sokolce – Búč: Bohos

KR zverejňuje termín náhradných fyzických previerok. FP sa uskutočnia 3.8.2016

(streda) so začiatkom o 18:00 na štadióne KFC.

R, ktorým končí platnosť lekárskych prehliadok, musia predložiť nové potvrdenie o lekárskej prehliadke dňa 15.6.2016 na fyzických previerkach. Sú to nasledovní R: Szabó S., Beták J., Szabó J., Dorčiak J., Mészáros, Keszegh, Bórik, Németh A., Laczó, Tóth H., Ferst, Lovász M., Borka, Füssy K., Ladányi, Nováková, Németh Z., Prágay, Chmela, Domjan

KR zverejňuje termín konania tradičného futbalového stretnutia medzi rozhodcami ObFZ KN – ObFZ NZ. Stretnutie sa uskutoční 1.7.2016 – piatok so začiatkom o 17:00 na štadióne Dvory nad Žitavou. R a DPR sa môžu prihlásiť telefonicky u členov KR. 


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 22.06.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 43 (08.06.2016)


Športovo-techniská komisia


VI.liga

Oprava US

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohraním MZ 30.kolo OŠK Iža - FC B.Kosihy , dňa 11.6.2016 (sobota) o 15:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať Superpohár FK Chotín – FK Modrany, dňa 18.6.2016( sobota) o 15:00 hod.  HP – FK   Chotín

Prípravka – U11

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 27.kolo Activ Komárno – TJ DR Sokolce, dňa 11.6.2016 ( sobota )  o 17:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať  Finále U-11 TJ DR Búč -  TJ DR Sokolce, dňa 18.6.2016 ( sobota )  o 10:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať Finále U-11 TJ DR Sokolce - TJ DR Búč , dňa 19.6.2016 ( nedeľa )  o 10:00 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ŽK

U 164 – Franz Mikle 1253135 – OŠK Iža – podľa DP. Čl. 37/2,3 – 1 s.s. „N“ od 8.6.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť za 5 ŽK

U 165 – Gábor Szalay 1161313 – TJ Agro Kameničná – DP. Čl. 37/5a, - 1 s.s. „N“ od 8.6.2016

U 166 – Gergely Szuh 1202946 -  FK Chotín – DP.Čl. 37/5a, - 1 s.s. „N“ od 8.6.2016

Odpustenie zvyšku trestu

U 167 – Norbert Ország 1168367 – OŠK Iža – DP. Čl. 41/1,2,3,4 – „P“ od 8.6.2016 do 31.8.2016

Tresty

U 168 – DK podľa DP Čl. 12/4 ukladá pokutu FC FK Zemianska Olča 20€ + RP

U 169 – DK  podľa DP čl. 11/1,2,3,4 dáva  pokarhanie VM Prípravky FC Marcelová


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R :  Nováková, Molnár, Bohos, Chmela, Prágay, Domjan

KR eviduje pochvalu od FK Šrobárová na výkon R Füssy K. v stretnutí FC Dulovce – FK Šrobárová

R, ktorým končí platnosť lekárskych prehliadok, musia predložiť nové potvrdenie o lekárskej prehliadke dňa 15.6.2016 na fyzických previerkach. Sú to nasledovní R: Szabó S., Beták J., Szabó J., Dorčiak J., Mészáros, Keszegh, Bórik, Németh A., Laczó, Tóth H., Ferst, Lovász M., Borka, Füssy K., Ladányi, Nováková, Németh Z., Prágay, Chmela, Domjan

KR zverejňuje termín fyzických previerok R. FP sa uskutočnia 15.6.2016 so začiatkom o 18:00 na štadióne KFC Komárno.

KR zverejňuje termín konania tradičného futbalového stretnutia medzi rozhodcami ObFZ KN – ObFZ NZ. Stretnutie sa uskutoční 1.7.2016 – piatok so začiatkom o 17:00 na štadióne Dvory nad Žitavou. R a DPR sa môžu prihlásiť telefonicky u členov KR. 

KR upozorňuje R pôsobiacich v regionálny súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinní rešpektovať obsadenie R ObFZ KN.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 15.06.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 42 (01.06.2016)


Športovo-techniská komisia


VI.liga

ŠTK ObFZ KN kontumuje MZ 28.kolo FK Šrobárová – FK Kolárovo B podľa SP SFZ čl. 82/D a podľa SP 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Šrobárová. Zároveň odstupuje FK Kolárovo B na DK ObFZ KN podľa RS 2015/16 P 11/F.

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohraním MZ 30.kolo FC B.Kosihy – OŠK Iža dňa 11.6.2016 – sobota o 17:00.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 30.kolo FK Šrobárová – FK Marcelová B  dňa 11.6.2016 – sobota o 15:00

Prípravka

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohraním MZ 28.kolo FK Kolárovo – Actív KN dňa 10.6.2016 – piatok o 16:30.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 157 – Norbert Orság 1168367 – OŠK Iža – podľa DP. Čl. 48/1a,c – 2 s.s. „N“ od 1.6.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť za 5 ŽK

U 158 – Július Rigó 1308436 – Družstevník Pribeta – DP. Čl. 37/5a, - 1 s.s. „N“ od 1.6.2016

Odpustenie zvyšku trestu

U 159 – Ján Badala 1244238 – FC Dulovce – DP. Čl. 41/1,2,3,4 – „P“ od 1.6.2016 do 31.7.2016

Pokuty

U 160 – DK na podnet ŠTK pokutuje podľa RS TÚ 11/f – FK Kolárovo B 100 eur + RP.

U 161 – DK na podnet DO podľa DP čl.43/2a, 48/1c, 2b VM László Jókai - DFC Moča – zákaz výkonu funkcie 1 mesiac „N“ od 1.6.2016 a pokuta 20 eur + RP.

U 162 – DK žiada podrobné písomné stanovisko od OŠK Iža k vykázaniu diváka hostí z areálu štadióna. Termín do 6.6.2016

U 163 - DK žiada podrobné písomné stanovisko od FK Zemianska Olča k vykázaniu diváka hostí z areálu štadióna a určenie jeho totožnosti. Termín do 6.6.2016


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R :  Domjan, Prágay, Chmela, Tóth H, Zácsik, Ladányi, Nováková, Molnár, Bušansky, Jankó, Bórik

KR zverejňuje termín fyzických previerok R. FP sa uskutočnia 15.6.2016 so začiatkom o 18:00 na štadióne KFC Komárno.

KR zverejňuje termín konania tradičného futbalového stretnutia medzi rozhodcami ObFZ KN – ObFZ NZ. Stretnutie sa uskutoční 1.7.2016 – piatok so začiatkom o 16:00 na štadióne Dvory nad Žitavou. R a DPR sa môžu prihlásiť telefonicky u členov KR. 

KR upozorňuje R pôsobiacich v regionálny súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení,sú povinní rešpektovať obsadenie R ObFZ KN.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 08.06.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 41 (25.05.2016)


Športovo-techniská komisia


VI.liga

Oprava ÚS – ŠTK nariaďuje odohrať MZ 29.kolo FC Dulovce – FK Šrobárová dňa5.6.2016 o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 29.kolo FK Chotín – FK Zlatná na Ostrove dňa 5.6.2016 o 14:00

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 30.kolo TJ Agro Kameničná – DFC Moča dňa 11.6.2016 o 15:00 – sobota.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 30.kolo FK Zlatná na Ostrove – TJ Dr. Sokolce dňa 11.6.2016 o 17:00 – sobota.

Prípravka

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 27.kolo Actív – TJ Dr.Sokolce dňa 5.6.2016 o 10:00


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 149 – Miklós Ódor 1212799 – TJ Dynamo Nová Stráž – podľa DP čl.37/2,3 – 1 s.s. „N“ od 25.5.2016

U 150 – János Juhász 1311413 – Dr. Radvaň n.D. – podľa DP čl.47/ 1a, 2a - 2 s.s. „N“ od 18.5.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť za 5 ŽK

U 151 – Robert Haris 1085037 – FK Kolárovo - podľa DP čl.37/ 5a - 1 s.s. „N“ od 25.5.2016

U 152 – Jakub Kraslan 1162393 – FC Dulovce - podľa DP čl.37/ 5a - 1 s.s. „N“ od 25.5.2016

U 153 – Ladislav Dobai 1025633 – FC B.Kosihy - podľa DP čl.37/ 5a - 1 s.s. „N“ od 25.5.2016

U 154 – Attila Lajos 1177701 – FC B.Kosihy - podľa DP čl.37/ 5a - 1 s.s. „N“ od 25.5.2016

U 155 – Dénes Harcsa 1223633 – ŠK V.Ostrov - podľa DP čl.37/ 5a - 1 s.s. „N“ od 25.5.2016

Odpustenie zvyšku trestu

U 156 – Gergely Szénási 1148878 – FC Čalovec – DP čl. 41/1,2,3,4 „P“ od 25.5.2016 do 31.7.2016


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R :  Domjan, Prágay, Chmela, Tóth H, Zácsik

KR zverejňuje termín fyzických previerok R. FP sa uskutočnia 15.6.2016 so začiatkom o 18:00 na štadióne KFC Komárno.

KR zverejňuje termín konania tradičného futbalového stretnutia medzi rozhodcami ObFZ KN – ObFZ NZ. Stretnutie sa uskutoční 1.7.2016 – piatok so začiatkom o 16:00 na štadióne Dvory nad Žitavou. R a DPR sa môžu prihlásiť telefonicky u členov KR.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 01.06.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 40 (18.05.2016)


Športovo-techniská komisia


VI.liga

ŠTK súhlasí s odohratím MZ 29.kolo FC Dulovce – FK Šrobárová , dňa 4.6.2016( sobota ) o 17:00 hod.

VI.liga - Dorast

ŠTK kontumuje stretnutie MZ 19.kolo FC Dulovce – FK Zlatná na / O podľa SP SFZ čl.82/b a podľa SP 11/2, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FC Dulovce, a zároveň odstupuje FK Zlatná na/O na DK podľa RS 2015/2016 P11/F.

Prípravka – U 11

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 22.kolo Activ Komárno  – ŠK Nesvady,  dňa 8.6.2016 (streda ) o 17:00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 24.kolo TJ DR Sokolce  – ŠK Nesvady , dňa 25.5.2016 (streda ) o 17:00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 26.kolo TJ DR Sokolce  – TJ DR Čičov,  dňa 26.5.2016 (štvrtok)  o 17:00 hod.

Oznamy

ŠTK oznamuje, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ pre súťažný ročník 2016/2017 je možné zasielať na ObFZ v termíne do 31.5.2016.

ŠTK upozorňuje FK na RS 2015/2016 A/6/g  Smernica ObFZ pre Bezhotovostný styk pod hrozbou disciplinárnych sankcií.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U142 – Alexander Cseh 1163970 – FC Zemianska Olča  - podľa DP čl.37/2,3 – 1 s.s. „N“ od 18.05.2016

U143 – Gábor Toma 1242090 – FC Čalovec - podľa DP čl.37/2,3 – 1 s.s. „N“ od 18.05.2016

U144 – Gergely Szénási 1148878 - FC Čalovec- podľa DP čl.48/1b,2a - 2 s.s. „N“ od 18.05.2016

U145 – Ján Badala 1244238 – FC Dulovce DP čl.49/1a,2a- 2 s.s. „N“ od 18.05.2016 až po odstátí 1 s.s. „N“ po 5 ŽK

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U146 –– Ján Badala 1244238 – FC Dulovce  – podľa DP 37/5a – 1 s.s. „N“ od 18.05.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť po 9 ŽK

U 147 – Attila Tokár 1232838– FK Vrbová nad /V – podľa DP 37/5b – 1 s.s. „N“ od 18.05.2016

U148 – DK na podnet ŠTK podľa R.S:TU 11/c ukladá pokutu FK Zlatná na /O 34€ + RP


Komisia rozhodcov


KR upozorňuje R pôsobiacich v regionálny súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinní rešpektovať obsadenie R ObFZ KN.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 25.05.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 39 (11.05.2016)


Športovo-techniská komisia


VI.liga

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 27.kolo FK Zlatná n/O – FK Prameň Patince dňa 22.5.2016 (nedeľa) o 10.30 hod.

VII.liga

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 20.kolo FK Modrany – TJ Dynamo Bajč dňa 15.5.2016( nedeľa) o 16:30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 22.kolo TJ Dynamo Nová Stráž – ŠK Bodzianske Lúky dňa 29.5.2016( nedeľa) o 13:00 hod.

Dorast

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 20. Kolo TJ Družstevník Číčov – FC Dulovce dňa 21.5.2016 (sobota) 11.00 hod.

Žiaci

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 18. Kolo TJ Družstevník Pribeta – OŠK Svätý Peter dňa 14.5.2016 (sobota) 10.30 hod.

Prípravka

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 24.kolo Actív Komárno – TJ Dr. Číčov dňa 13.5.2016 (piatok) o 17:00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 27.kolo FK Marcelová  – TJ Dr. Búč  dňa 4.6.2016 (sobota) o 10:00 hod

Oznamy

ŠTK oznamuje, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ pre súťažný ročník 2016/2017 je možné zasielať na ObFZ v termíne do 31.5.2016.

ŠTK upozorňuje FK na RS 2015/2016 A/6/g  Smernica ObFZ pre Bezhotovostný styk pod hrozbou disciplinárnych sankcií.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za 5 ŽK

U140 – Vilim Laktiš 1169000 – FC Dulovce – podľa DP 37/5a – 1 s.s. „N“ od 11.05.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť za 9 ŽK

U 141 – Michal Šulák 1167020 – DFC Moča – podľa DP 37/5b – 1 s.s. „N“ od 11.05.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U138 – Krisztián Keszeli  1249063 – FK Vrbová n/V - podľa DP čl.46/1 a,c – 1 s.s. „N“ od 11.05.2016

U139 – Peter Mihálek  1308290 – TJ Dr. Číčov - podľa DP čl.37/2,3 – 1 s.s. „N“ od 11.05.2016


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R :  Domjan, Prágay, Chmela, Tóth H, Füssy, Jankó, Záčik,  Ladányi,  NE: Nováková, Mészáros 

KR upozorňuje R pôsobiacich v regionálny súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení,sú povinní rešpektovať obsadenie R ObFZ KN.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 18.05.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 38 (04.05.2016)


Športovo-techniská komisia


VI.liga

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 26.kolo TJ Agro Kameničná – FK Kolárovo B dňa 14.5.2016 (sobota) o 16.30 hod.

VII.liga

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 20.kolo FK Modrany – TJ Dynamo Bajč dňa 15.5.2016( nedeľa) o 10:30 hod.

Prípravka

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 15.kolo DFC Moča – FK Marcelová dňa 17.5.2016              (utorok)o 17:30 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 22.kolo Activ Komárno  – ŠK Nesvady  dňa 17.5.2016 (utorok) o 17:00 hod

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 20.kolo ŠK Nesvady – FC Okoličná n/Ostrove dňa 11.5.2016 (streda) o 17:00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 23.kolo OŠK Iža – TJ DR Búč dňa 13.5.2016 ( piatok) o 17:30 hod.

Oznamy

ŠTK oznamuje, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ pre súťažný ročník 2016/2017 je možné zasielať na ObFZ v termíne do 31.5.2016.

ŠTK upozorňuje FK na RS 2015/2016 A/6/g  Smernica ObFZ pre Bezhotovostný styk pod hrozbou disciplinárnych sankcií.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za 9 ŽK

U 132 – Alexander Cseh 1163970 – FC Zemianska Olča – podľa DP 37/5b – 1 s.s. „N“ od 04.05.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť za 12 ŽK

U 133 – Peter Tóth 1201469 – ŠK Veľký Ostrov - podľa DP čl. 37/5c – 1 s.s. „N“ od 04.05.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U134 – Marian Brunner 1139991 – ŠK Bodzianske Lúky - podľa DP čl.37/2,3 – 1 s.s. „N“ od 04.05.2016

U135- Jozef Haris 1308290 – ŠK Nesvady - podľa DP čl.37/2,3 – 1 s.s. „N“ od 04.05.2016

Odpustenie zvyšku trestu

U136 – Attila Tokár 1232838 – FK Vrbová n/Váhom – podľla DP čl.41/1,2,3,4,5 - 1 s.s. „P“ od 04.05.2016 do    31.07.2016

U137 – Miloš Babiš 1089288 – FK Šrobárová - podľla DP čl.41/1,2,3,4,5 - 1 s.s. „P“ od 04.05.2016 do 31.07.2016


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R : L, Domjan, Prágay, Chmela, Szabó J., Ladányi, Bušansky, Németh Z., Kovačic

KR upozorňuje R pôsobiacich v regionálny súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení,sú povinní rešpektovať obsadenie R ObFZ KN.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 11.05.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 (27.04.2016)


Športovo-techniská komisia


ŠTK upozorňuje FK na RS 2015/2016 A/6/g  Smernica ObFZ pre Bezhotovostný styk pod hrozbou disciplinárnych sankcií.

VII.liga

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 21.kolo ŠK Bodzianske Lúky – FK UJS dňa 21.5.2016 o 17:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 19.kolo TJ Bodza Holiare – TJ Dynamo N .Stráž dňa 8.5.2016 o 10:30 hod.

Dorast

ŠTK kontumuje stretnutie MZ dorast FK Zlatná – TJ Dr. Čičov podľa SP SFZ čl. 82/1b a podľa SP 11/2 priznáva 3 body a skóre 0:3 v prospech Dr. Čičov , zároveň odstupuje FK Zlatná na Ostrove na DK podľa RS 2015/2016 P 11/f.

VI.liga U 19 – ŠTK súhlasí s odohraním MZ 17.kolo TJ Agro Kameničná – Dr. Čičov dňa 30.4.2016 o 14:00 hod.

Žiaci

IV.liga U 15 – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 17.kolo FK Zem. Olča – FC Bát. Kosihy dńa 8.5.2016 o 10:30 hod.

IV.liga U 15 – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 18.kolo TJ Dr. Sokolce – TJ Imeľ dňa 15.5.2016 o 10:30 hod.

Prípravka

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 20.kolo ŠK Nesvady – FC Okoličná na Ostrove dňa 4.5.2016 o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 26.kolo FK Kolárovo – FC Okoličná na Ostrove dňa 15.5.2016 o 10:00 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 126 – Róbert Nagy 1259039 – ŠK Veľký Ostrov – podľa DP čl.48/1b, 2a – 3 s.s. „N“ od 27.4.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť za 5 ŽK

U 127 – Ján Čerešník 1184886 – FK Vrbová nad V. – podľa DP 37/5a – 1 s.s. „N“ od 27.4.2016

U 128 – Dávid Kovács 1220837 – Dr. Sokolce - podľa DP 37/5a – 1 s.s. „N“ od 27.4.2016

U 129 – Tibor Boros 1112214 – Dynamo n. stráž - podľa DP 37/5a – 1 s.s. „N“ od 27.4.2016

U 130 – DK na podnet ŠTK podľa RS TU 11/e ukladá pokutu FK Zlatná na O. 34 eur + RP.

U 131 – DK podľa DP čl.12/4, 43/2 l, 50/1 b,4 – ukladá pokutu FK Šrobárová 60 eur + RP, zvýšiť US na 10 a 2 krát úradný dohľad.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R na nedeľu: Tóth L, Laczó R, Borka L, Domjan, Prágay, Chmela

KR upozorňuje R pôsobiacich v regionálny súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnený , sú povinný rešpektovať obsadenie R ObFZ KN.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 04.05.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 36 (20.04.2016)


Športovo-techniská komisia


ŠTK ObFZ oznamuje , že podnety, pripomienky a návrhy k RS 2015/2016 je možné zasielať prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF na ŠTK Komárno.

ŠTK žiada o dodržanie RS 2015/2016  A/6g Smernica ObFZ pre bezhotovostný styk pod hrozbou disciplinárnych opatrení. Úhrada štvrtej splátky do 30.4.2016. Bližšie informácie Úradné správy - Bezhotovostný styk nájdete tu:

VII.liga dospelí

 ŠTK nariaďuje odohrať MZ 18.kolo Družstevník Čičov – FK Čalovec -  1.5.2016 o 10:30 hod.

Žiaci

ŠTK žiada o dohodu termínu odohratia stretnutia 17.kola FC Zem.Olča – B.Kosihy do 27.4.2016

Prípravka

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 20.kolo Nesvady – Okoličná dňa 27.4.2016 o 17:00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 23.kolo Moča – Imeľ dňa 6.5.2016 ( piatok) o 17:00 hod.

Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 121 – Adrian Czikora – 1252606 – Prameň Patince -  podľa DP.čl.37/2,3 – 1 s.s. „N“ od 19.4.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 122 – Máté Árvai – 1252229 – Agro Kameničná -  podľa DP čl.37/5 a – 1 s.s. „N“ od 19.4.2016

U 123 – Robert Keszegh – 1255954 – Fénix Tôň -  podľa DP čl.37/5 a – 1 s.s. „N“ od 19.4.2016

U 124 – DK žiada písomné stanovisko od R Peter Chudý za hrubé nešportové správanie divákov  po vylúčení hráčov a pri odchode do kabín MZ Šrobárová – Vrbová nad Váhom.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl. 41/1,2,3,4,5):

U 125 - Adrán Igrényi (1133243) FK Vrbová nad Váhom/Kava 1 s.s. "P" od 20.04.2016 do 30.06.2016.


Komisia rozhodcov


- KR pozýva rozhodcov a delegátov ObFZ KN na tradičný futbalový zápas medzi ObFZ Komárno a Komárom-Esztergom Megye dňa 28.4.2016 so začiatkom o 18:00 na ihrisku Czibora Zoltána v Komárome. Zraz je na mieste o 17:30 hod.
Ak máte záujem zúčastniť sa, oznámte to členom KR (Marsal, Kovačic).

 - Ospravedlnení R: Prágay, Chmela, Domjan, Molnár, Szabó J


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 27.04.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 35 (13.04.2016)


Športovo-techniská komisia


VII.liga dospelí

 ŠTK nariaďuje odohrať MZ 17.kolo TJ Radvaň nad Dunajom – FK UJS dňa 24.4.2016 o 10:30

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 19.kolo ŠK Bodzianske Lúky – FK Modrany dňa 7.5.2016 o 16:30

Žiaci

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 14.kolo TJ Dr. Sokolce – FK Zem. Olča dňa 16.4.2016 o 11:30.

Prípravka

Oprava ÚS : ŠTK nariaďuje odohrať MZ 18.kolo Dr.Sokolce – FC Okoličná na O. dňa 22.4.2016 o 17:00

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 16.kolo Actív – FC Okoličná na O. dňa 20.4.2016 o 17:00


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 111 Sándor Czukár 1249052 – FK Vrbová n.V. podľa DP.čl.37/2,3 -  1 s.s. „N“ od 13.4.2016

U 112 Július Rigó 1308436 – Dr.Pribeta  podľa DP.čl.37/2,3 -  1 s.s. „N“ od 13.4.2016

U 113 Adrián Igrényi 1133243 – FK Vrbová n.V. podľa DP.čl.45/1,2 a - 2 s.s. „N“ od 13.4.2016

U 114 Attila Tokár 1232838 - FK Vrbová n.V. podľa DP.čl.49/1,2 a - 4 s.s. „N“ od 13.4.2016

U 115 Miloš Babiš 1089288 – FK Šrobárová podľa DP.čl.49/1,2 a - 4 s.s. „N“ od 13.4.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 116 Szilveszter Inczédi 1239926 – Dr.Sokolce podľa DP.čl.37/5 a - 1 s.s. „N“ od 13.4.2016

U 117 Tomáš Inczédi 1208466 - Dr.Sokolce podľa DP.čl.37/5 a - 1 s.s. „N“ od 13.4.2016

U 118 Pavol Klimčík 1242184 – Dynamo N.Stráž DP.čl.37/5 a - 1 s.s. „N“ od 13.4.2016

U 119 DK žiada písomné stanovisko od FK Šrobárová na hrubé nešportové správanie divákov po vylúčení hráča a pri odchode do kabíny. MZ Šrobárová – Vrbová nad Váhom.

U 120 DK žiada písomné stanovisko od FK Vrbová nad Váhom na hrubé nešportové správanie divákov po vylúčení hráča a pri odchode do kabíny. MZ Šrobárová – Vrbová nad Váhom.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení:  

SO-NE: Prágay, Chmela, Moštenický, Domjan, Nováková, Kuczman, Bušansky

SO: Mészáros, Szabó J, Tóth H, Laczó


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 20.04.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 34 (06.04.2016)


Športovo-techniská komisia


VI.liga dospelí

FC Dulovce - FK Kolárovo B, 20.kolo ŠTK ObFZ KN podľa SP SFZ čl.82/1/g kontumuje stretnutie podľa SP SFZ č.11/3 a ponecháva výsledok dosiahnutý na ihrisku 7 : 0 v platnosti. ŠTK zároveň odstupuje FC Kolárovo B na doriešenie DK ObFZ podľa RS ObFZ 2015/2016 T.11.i.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 21.kolo FK Chotín  – DFC Moča ,10.4.2016 /nedeľa/ o 14:30 hod.

VI.liga U- 19

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 13.kola TJ Ago Kameničná - FK Zlatná na/O,16.4.2016 /sobota/ o 13:30 hod.

Prípravka

ŠTK nariaďuje odohrať MZ  16.kolo Activ Komárno – FC Okoličná na /O,12.4.2016 /utorok/ o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 18.kolo DR Sokolce – FC Okoličná na/O, 22.4.2016 /piatok/ o 17:00 hod.

ŠTK upozorňuje FK na RS 2015/2016 A/6/g  Smernica ObFZ pre Bezhotovostný styk pod hrozbou disciplinárnych sankcií.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U -108 János Penthe 1216957 TJ DR Bodza Holiare podľa DP čl.46/1c - 2 s.s. „N“ od 6.4.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U – 109 Kevin Černý 1308642 ŠK Veľký Ostrov podľa DP čl.37/5a -  1 s.s. „N“ od 6.4.2016

U- 110 DK na podnet ŠTK ukladá pokutu podľa RS  T11/1 FK Kolárovo B- 50€ + RP


Komisia rozhodcov


KR pozýva na svoje zasadnutie R Mogyorósi J. dňa 13.4.2016 na 16:00.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 13.04.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 33 (30.03.2016)


Športovo-techniská komisia


VI.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 27.kolo FK Chotín – TJ Dr.Búč 21.5.2016 /sobota/ o 17:00

VII.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 21.kolo TJ Dynamo Bajč – TJ Dr.Čičov 21.5.2013 /sobota/ o 17:00

VI.liga dorast

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 15.kolo FK Dulovce – TJ Dr.Čičov 17.4.2016 /nedeľa/ o 10:30.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 12.kolo TJ Dr.Čičov – TJ Agro Kameničná 9.4.2016 /sob/ o 15:30.

Žiaci

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 12.kolo Actív KN – FK Zem. Olča 2.4.2016 o 10:30 v Čalovci.

Prípravka

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 10.kolo MŠK Hurbanovo – FK Marcelová 12.4.2016 /utorok/ o 17:00.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 97 Dávid Kovács 1220837 Dr.Sokolce podľa DP čl.37/2,3 -  1 s.s. „N“ od 30.3.2016

U 98 Attila Lajos 1177701 FC B. Kosihy podľa DP čl.37/2,3 -  1 s.s. „N“ od 30.3.2016

U 99 Július Rigó 1308436 Dr.Pribeta podľa DP čl.37/2,3 -  1 s.s. „N“ od 30.3.2016

U 100 Gergely Klánik 1221942 Dr.Čičov DP čl.46/1 a,c -  2 s.s. „N“ od 30.3.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 101 Ladislav Markovics 1070397 Prameň Patince podľa DP čl.37/5a – 1 s.s.“N“ od 30.3.2016

U 102 Tomáš Simon 1163968 FK Zemianska Olča podľa DP čl.37/5a – 1 s.s.“N“ od 30.3.2016

U 103 Ľudovít Nagy 1287286 Dynamo Bajč podľa DP čl.37/5a – 1 s.s.“N“ od 30.3.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť po 9 ŽK

U 104 Peter Tóth 1201469 ŠK V.Ostrov podľa DP čl.37/5b – 1 s.s. „N“ od 30.3.2016

Odpustenie zvyšku trestu

U 105 Viktor Szabó 1165412 ŠK V.Ostrov podľa DP čl.41/1,2,3,4,5 – 2 s.s. „P“ od 30.3.2016 do 30.6.2016

U 106 Zsolt Rontó 1079603 DFC Moča podľa DP čl.41/1,2,3,4,5 – 1 s.s. „P“ od 30.3.2016 do 30.6.2016

U 107 Adrian Beke 1212795 Dynamo N.Stráž podľa DP čl.41/1,2,3,4,5 – 1 s.s. „P“ od 30.3.2016 do 30.6.2016


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení: Prágay, Chmela, Moštenický, Domjan

KR dôrazne upozorňuje R o ich povinnosť doručiť na sekretariát vyúčtovanie zo zápasov do stredy 15:00. V opačnom prípade im hrozí pozastavenie delegácie. Túto povinnosť nesplnil R Jakubáč.

KR dôrazne upozorňuje R pôsobiacich vo vyšších súťažiach, že ak nemajú zápas a nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinní rešpektovať obsadenie v ObFZ KN.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 06.04.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 32 (23.03.2016)


Športovo-techniská komisia


VII.liga dospelí

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 14.kolo ŠK Fénix Tôň – FK Univerzita JS SJ , 3.4.2016 ( nedeľa) o 10.30 hod.

ŠTK súhlasí s odohratím všetkých domácich súťažných stretnutí FKUniverzita JS- SJ Egyetem SC Komárno vždy v sobotu v UHČ.

VI.liga dorast

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 13.kolo TJ Agro Kameničná – FK Zlatná n/O dňa 2.4.2016 ( sobota ) o 13.30 hod.

IV.liga Žiaci

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí TJ Dynamo Nová Stráž vždy v nedeľu 3 hodiny pred MZ dospelí

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 11.kolo DR Pribeta – TJ Imeľ 26.3.2016  (sobota) o 11:00.hod.

Prípravka U11

ŠTK nesúhlasí s odohraním MZ 16.kolo Activ Komárno – FC Okoličná n/O 17.6.2016. Žiadame dohodu a nahlásenie do 14 – ich dní miesto a čas stretnutia.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 18.kolo DR Sokolce – FC Okoličná n/O, 24.4.2016( piatok) o 17.00hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 20.kolo TJ DR Búč  - FK Marcelova 15.4.2016 ( piatok) o 17.00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 27.kolo FK Marcelová – DR Búč 3.6.2016 (piatok)o 17.00 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 91 Zsolt Rontó 1079603– DFC Moča – podľa DP čl.46/1a,c – 2 s.s. N od 23.3.2016

U 92 Adrián Beke 1212795– TJ Dynamo Nová Stráž – podľa DP čl.49/1a,2a – 2 s.s. N               od 23.3.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 93 – Ottó Mazsár 1185676 – DFC Moča – podľa DP čl.37/5a – 1 s.s. N od 23.3.2016

U 94 –Zoltán Szigeti 1162952- FC Batorové Kosihy– podľaDP čl.37/5a – 1 s.s. N od                23.3.2016

U 95 – Ádám Vörös 1222323 – FC Radvaň n/D – podľa DP čl.37/5a – 1 s.s. N od   23.3.2016

U 96 – Bálint Czirok 1198261 – DR Bodza Holiare – podľa DP čl.37/5a – 1 s.s. N od 23.3.2016


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení: Molnár, Chmela, Szabo J. Prágay, Domjan, Moštenický


Sekretariát


Zmena tel.č. p.Kasznár Róbert 0905 773314


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 30.03.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 31 (16.03.2016)


Športovo-techniská komisia


VI.liga dorast – ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva TJ Družstevník Sokolce. Všetky doteraz odohrané stretnutia budú anulované. ŠTK zároveň odstupuje TJ Dr.Sokolce na doriešenie DK ObFZ podĺa RS ObFZ A 6 g.

VI.liga dorast – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 11.kolo TJ Dr.Čičov – FK Zlatná 25.3.2016 o 15:00 hod.

VII.liga dospelí – ŠK Veľký Ostrov - ŠTK súhlasí s odohraním všetkých domácich zápasov v sobotu UHČ okrem 12. kola /Radvaň nad D./

Žiaci – ŠK Sv.Peter - ŠTK súhlasí s odohraním všetkých domácich stretnutí vždy v nedeľu o 10:00

Žiaci – ŠTK súhlasí s odohraním MZ ŠK Nesvady – FK Zem. Olča 19.3.2016 o 10:00.

Prípravka – ŠTK súhlasí s odohraním MZ 16.kolo Actív – Okoličná v piatok 18.3.2016 o 16:00 hod vo V.Kosihách.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 84 – Máté Árvai 1252229 – Agro Kameničná – podľa DP čl.37/2,3 – 1 s.s. N od 16.3.2016

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 85 – Milan Paluška 1121019 – DFC Moča – podľa DP čl.37/5a – 1 s.s. N od 16.3.2016

Odpustenie zvyšku trestu

U 86 – Cseh Alexander 1163970 – Dr. Zem. Olča – podľa DP čl.41/1,2,3,4 – 1 s.s. P od 16.3.2016 do 31.6.2016

U 87 – námietka FK Prameň Patince voči štartu hráča Zoltán Tóth 1137663 – FK Marcelová B je bezpredmetná, nakoľko podľa DP čl.17/10 hráč mohol hrať.

U 88 – DK na podnet ŠTK pokutuje podľa RS VU 6/C Dr.Sokolce 150 eur + RP.

U 89 – DK upozorňuje trénera Dr.Vrbová n.V. – Ladislav Németh 1050372 o dodržiavanie disc.poriadku.

U 90 – DK Ladislav Andruško 1138666 FK Chotín  – trest odstál.


Komisia rozhodcov


KR eviduje pochvalu na výkon R Mészáros , Laczó, Tóth H. v stretnutí VI.ligy Patince – Marcelová B.

Ospravedlnení: Prágay, Chmela, Kuczman, Jakubáč, Bušansky, Domjan, Moštenický.

Nový R: Bohos Szilárd tel. č. 0915 586 912

Zmena tel. č.: Borka Ladislav tel. č. 0944 906 992

 


Sekretariát


Zmena tel.č. p.Kasznár Róbert 0905 773314


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 23.03.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 30 (09.03.2016)


Športovo-techniská komisia


ŠTK žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ KN a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF. Na základe oznámenia zo SFZ kvôli hromadiacim sa nesprávnym postupom zmeny fakturačných údajov ŠTK oznamuje, že v prípade potreby zmeny fakturačných údajov klubu (IBAN, fakturačná adresa) a štatutárneho zástupcu klubu je potrebné zaslať všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie zmeny (pre IBAN - výpis  z účtu alebo kópiu prvej strany zmluvy s bankou, pre štatutárneho zástupcu uznesenie  z daného zasadnutia, prezenčnú listinu – nie staršie ako 3 mesiace) na ŠTK súťaže kam patrí. ŠTK túto zmenu zaeviduje a schváli a následne o tejto zmene bude informovať SFZ. SFZ prosí o dodržiavanie tohto postupu.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí VII.ligy dospelých Dr. Dedina Mládeže vždy v sobotu UHČ dospelých.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 82 Ladislav Varga 1226446 – Dr. Vrbová nad Váhom - 1 s.s. „N“ od 9.3.2016 podľa DP čl.37/5A

Odpustenie zvyšku trestu

U 83 Borisz Bruszi 1214731 Dr. Búč podľa DP.čl.41/1,2,3,4 – 1 s.s. „P“ od 9.3.2016 do 30.6.2016


Matričná komisia 


MaK - upozorňuje FK, že podľa RaPP čl. 19/2 sa transfer hráčov končí dňa 15.3.2016.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 16.03.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 29 (05.03.2016)


Na základe RS ObFz Komárno A6G (Smernica pre bezhotovostný styk ) žiadame FK uhradiť 3 splátku do 15. 03. 2016

Bezhotovostný styk číslo účtu 2929852666/1100 (IBAN SK 46 1100 0000 0029 2985 2666)

001 Bátorove Kosihy                      500 Eur                                002 Bodza – Holiare                       200 Eur

004 Búč                                               500 Eur                                003 Bodzianske Lúky                     200 Eur

006 Chotín                                         500 Eur                                032 Čalovec                                       200 Eur

007 Dulovce                                      500 Eur                                005 Čičov                                            300 Eur

010 Iža                                                 500 Eur                                023 Dedina Mládeže                      200 Eur

031 Kolárovo                                    500 Eur                               015 Modrany                                    200 Eur

011 Kameničná                                500 Eur                                017 Nová Stráž                                 250 Eur

033 Marcelová                                 500 Eur                                020 Radvaň                                       200 Eur

014 Moča                                           500 Eur                                024 Tôň                                               200 Eur

018 Patince                                       500 Eur                                025 Un.JS - SJ Egy.                           200 Eur

019 Pribeta                                        500 Eur                                027 Veľký Ostrov                            200 Eur

021 Sokolce                                       600 Eur                                035 Bajč                                              200 Eur

022 Šrobárová                                  500 Eur                                008 Hurbanovo                                50 Eur

028 Vrbová/Kava                            500 Eur                                009 Imeľ                                             100 Eur

029 Zemianska Olča                       500 Eur                                012 FC Activ                                      100 Eur

030 Zlatná n/O                                 550 Eur                                016 Nesvady                                     100 Eur

037 Svätý Peter                                100 Eur                                034 Okoličná n/O                            50 Eur


Športovo-techniská komisia


VI. liga

16. kolo: FK Kolárovo B – FK Zlatná na Ostrove sa odohrá na HP v Dedine Mládeže


Matričná komisia 


MaK - upozorňuje FK, že podľa RaPP čl. 19/2 sa transfer hráčov končí dňa 15.3.2016.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 10.03.2016

Najbližšia úradná správa vyjde 10.03.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 28 (02.03.2016)


Športovo-techniská komisia


ŠTK žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ KN a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF. Na základe oznámenia zo SFZ kvôli hromadiacim sa nesprávnym postupom zmeny fakturačných údajov ŠTK oznamuje, že v prípade potreby zmeny fakturačných údajov klubu (IBAN, fakturačná adresa) a štatutárneho zástupcu klubu je potrebné zaslať všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie zmeny (pre IBAN - výpis  z účtu alebo kópiu prvej strany zmluvy s bankou, pre štatutárneho zástupcu uznesenie  z daného zasadnutia, prezenčnú listinu – nie staršie ako 3 mesiace) na ŠTK súťaže kam patrí. ŠTK túto zmenu zaeviduje a schváli a následne o tejto zmene bude informovať SFZ. SFZ prosí o dodržiavanie tohto postupu.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí prípravky FK Okoličná na Ostrove vždy v piatok o 16:00.


Komisia rozhodcov


KR oznamuje R a DZ, že delegačný list č.16 vyjde výnimočne až 4.3.2016 (piatok)!

Rozhodcovia, ktorí sa zúčastnili zimného doškoľovacieho seminára, absolvovali písomné testy a video testy z pravidiel futbalu úspešne.  Pre tých rozhodcov, ktorí sa nezúčastnili, sú náhradné termíny každú stredu od 16:00 na ObFZ Komárno.


Matričná komisia 


MaK - upozorňuje FK, že podľa RaPP čl. 19/2 sa transfer hráčov končí dňa 15.3.2016.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 04.03.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 27 (25.02.2016)


Športovo technická komisia


VI. liga - dospelí

1. ŠTK - nariaďuje odohrať stretnutie 16. kola: FK Marcelová "B" - TJ Družstevník Búč v sobotu  5.3.2016 o 14:30 hod.

2. ŠTK - súhlasí s odohratím stretnutia 19. kola: FK Kolárovo "B" - Družstevník Pribeta  v sobotu  26.3.2016 o 15:00 hod.

3. ŠTK - súhlasí s odohratím stretnutia 21. kola: FK Kolárovo "B" - FK Marcelová "B" v sobotu 9.4.2016 o 15:30 hod.

4. ŠTK - súhlasí s odohratím stretnutia 26. kola: DFC Moča - FK FC Zemianska Olča v sobotu 14.5.2016 o 16:00 hod.

5. ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí FK Vrbová nad Váhom/Kava vždy v sobotu ÚHČ 

6. ŠTK - schvaľuje termíny MZ FK Marcelová "B"

16. kolo: sobota 5.3.2016 o 14:30 hod.    FK Marcelová "B" - TJ Družstevník Búč

17. kolo: sobota 12.3.2016 o 14:30 hod   FC Prameň Patince - FK Marcelová "B"

18. kolo: sobota 19.3.2016 o 15:00 hod.  FK Marcelová "B" - TJ Zlatná na Ostrove

19. kolo: nedeľa 27.3.2016 o 15:00 hod.  FK Chotín - FK Marcelová "B"

20. kolo: nedeľa 3.4.2016 o 15:30 hod.    FK Marcelová "B" - Družstevník Sokolce

21. kolo: sobota 9.4.2016 o 15:30 hod.    FK Kolárovo "B" - FK Marcelová "B"

22. kolo: sobota 16.4.2016 o 16:00 hod.  FK Marcelová "B" - FC Dulovce

23. kolo: nedeľa 24.4.2016 o 16:00 hod.  FK Marcelová "B" - Družstevník Pribeta

24. kolo: sobota 30.4.2016 o 16:30 hod.  FK FC Zemianska Olča - FK Marcelová "B"

25. kolo: sobota 7.5.2016 o 16:30 hod.    FK Marcelová "B" - DFC Moča

26. kolo: nedeľa 15.5.2016 o 16:30 hod.  FC Bátorove Kosihy - FK Marcelová "B"

27. kolo: sobota 21.5.2016 o 17:00 hod.  OŠK Iža - FK Marcelová "B"

28. kolo: nedeľa 29.5.2016 o 17:00 hod.  TJ Agro Kameničná - FK Marcelová "B"

29. kolo: sobota 4.6.2016 o 17:00 hod.    FK Marcelová "B" -  FK Vrbová nad Váhom/Kava

30. kolo: sobota 11.6.2016 o 17:00 hod.  FK Šrobárová -  FK Marcelová "B"

Prípravka - U11 - Sk. A

7. ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí MŠK Hurbanovo vždy v piatok o 16:00 hod.

8. ŠTK - súhlasí s odohratím stretnutí MZ FK Marcelová

16. kolo: nedeľa 20.3.2016 o 10:00 hod.   FK Marcelová - FK Chotín

17. kolo: piatok 25.3.2016 o 16:00 hod.    MŠK Hurbanovo - FK Marcelová

19. kolo: piatok 8.4. 2016 o 17:00 Hod.    FK Marcelová - TJ Imeľ

21. kolo: piatok 22.4.2016 o 17:00 hod.   FK Marcelová - OŠK Iža

22. kolo: piatok 29.4.2016 o 17:00 hod.   FK Marcelová - DFC Moča

15. kolo: utorok 3.5.2016 o 17:30 hod.    DFC Moča - FK Marcelová

24. kolo: piatok 13.5.2016 o 17:00 hod.   FK Marcelová - MŠK Hurbanovo

26. kolo: piatok 27.5.2016 o 17:00 hod.   TJ Imeľ - FK Marcelová

28. kolo: piatok 10.6.2016 o 17:00 hod.   OŠK Iža - FK Marcelová

Prípravka - U11 - Sk. B

9. ŠTK - súhlasí s odohratím domácich stretnutí Družstevník Sokolce vždy v piatok o 17:00 hod.

10. ŠTK - súhlasí s odohratím stretnutia 23. kola:   FK Kolárovo - Družstevník Sokolce v nedeľu 8.5.2016 o 10:00 hod.

11. ŠTK - súhlasí s odohratím stretnutia 26. kola:   FK Kolárovo - FC Okoličná na Ostrove v nedeľu 29.5.2016 o 10:00 hod.


Matričná komisia 


MaK - upozorňuje FK, že podľa RaPP čl. 19/2 sa transfer hráčov končí dňa 15.3.2016.


Komisia rozhodcov


KR - zverejňuje termín zimného doškolovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Komárno. Seminár sa uskutoční 28.2.2016 (nedeľa) od 8:30 v zasadačke ObFZ Komárno – Elektrárenská 1. Rozhodcovia a delegáti absolvujú aj teoretické skúšky z pravidiel futbalu platných od 1.6.2015, ktoré si môžu stiahnuť z web stránky www.zsfz.sk. Účasť je povinná!


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 03.03.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 (03.02.2016)

Športovo technická komisia


ŠTK - žiada FO, aby jej oznámili požiadavky na výnimky z UHČ v jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF do 22.2.2016.

Komisia rozhodcov


KR - zverejňuje termín zimného doškolovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Komárno. Seminár sa uskutoční 28.2.2016 (nedeľa) od 8:30 v zasadačke ObFZ Komárno – Elektrárenská 1. Rozhodcovia a delegáti absolvujú aj teoretické skúšky z pravidiel futbalu platných od 1.6.2015, ktoré si môžu stiahnuť z web stránky www.zsfz.sk. Účasť je povinná!


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 25.02.2016

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 25 (23.12.2015)


Športovo technická komisia


Na základe podnetu DSC Moča k stretnutiu VI. ligy 11. kola FC Zemianska Olča - DSC Moča, ŠTK R stretnutia pána Z. Németha odstupuje na KR a AR1 na KR príslušného ObFZ. 


Komisia rozhodcov


KR oznamuje termín tradičného zimného halového futbalového turnaja rozhodcov ZsFZ. Turnaj sa uskutoční 16.1.2015 v ŠH Nitra. Prihlásiť sa môžete u členov KR telefonicky.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 3.2.2015

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 24 (18.12.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK oznamuje, že  zimný halový turnaj prípraviek o pohár predsedu ObFZ sa uskutoční 19.12.2015 v Imeli. Zraz účastníkov bude medzi 8:00 a 8:30. Technická porada VM bude o 8:40. 


Komisia rozhodcov


KR oznamuje termín tradičného zimného halového futbalového turnaja rozhodcov ZsFZ. Turnaj sa uskutoční 16.1.2015 v ŠH Nitra. Prihlásiť sa môžete u členov KR telefonicky.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa vyjde 22.12.2015

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 23 (09.12.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK oznamuje, že  zimný halový turnaj dospelých o pohár predsedu ObFZ sa uskutoční 12.12.2015 v Zlatnej na Ostrove. Zraz účastníkov bude medzi 8:00 a 8:30. Technická porada VM bude o 8:40. Hrá sa podľa platných noriem /SP,PF/ DP.

Vyžrebovanie turnaja:

A skupina:  1. Chotín                                                        B skupina:           1. Kameničná

                2. Zemianska Olča                                                                    2. Marcelová B

                3. Zlatná na Ostrove                                                                 3. Kolárovo B

                4. Radvaň nad Dunajom                                                              4. Modrany

 9:00      Chotín – Radvaň n/D                                                   

 9:15      Kameničná – Modrany                                                               

 9:30      Zem. Olča – Zlatná n/O                                                               

 9:45      Marcelová B – Kolárovo B                                                                         

10:00     Chotín – Zlatná n/O

10:15     Kameničná – Kolárovo B                                            

10:30     Zem. Olča – Radvaň n/D                                                                            

10:45     Marcelová B – Modrany                                                                            

11:00     Zlatná n/O – Radvaň n/D                                                                          

11:15     Kolárovo B – Modrany

11:30     Chotín – Zem. Olča

11:45     Kameničná – Marcelová B

12:30     o 7.miesto  A4 – B4

12:55     A1 – B2

13:20     A2 – B1

13:45     o 5.miesto A3 – B3

14:10     o 3.miesto: porazený A1B2 – A2B1

14:35     o 1.miesto: víťaz A1B2 – A2B1

ŠTK na základe podnetu DFC Moča k stretnutiu VI. ligy 11.kola FC Zem. Olča – DFC Moča žiada o vyjadrenie VM FC Zem. Olča a vyjadrenie R Z. Németha  k štartu hráča D č.15  do 14.12.2015.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 22 (01.12.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK oznamuje, že zimný halový turnaj ObFZ KN sa uskutoční:

Dospelí: 12.12.2015 o 8:00 v Zlatnej na O. ( mužstvá umiestnené po skončení jesennej časti v VI. lige na 1. – 6. mieste a prvé 2 mužstvá zo VII. ligy )

- účasť žiadame potvrdiť do 7.12.2015

Prípravka:  19.12.2015 o 9:00 v Imeli

 - účasť žiadame potvrdiť do 14.12.2015


Trénersko-metodická komisia


TMK oznamuje, že preškolenie trénerov, ktorí vlastnia preukaz ObFZ na trénerov UEFA Grassroots C sa uskutoční 5.12.2015 (sobota) o 8:30 v priestoroch ObFZ Komárno. K záväznej prihláške je potrebné priložiť trénerský preukaz ObFZ, prefotený OP, a jednu fotografiu 2 x 2,5 cm


Odvolacia komisia


Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 27.11.2015 prejednala odvolanie DSC Moča voči rozhdonutiu ŠTK zo dňa 4.11.2015 (ÚS ObFZ KN č. 19) a na zákalde stanov ObFZ KN článok 52/13rozhodla nasledovne: Podľa stanov ObFZ KN článok 52/13/d odvolanie DSC Moča voči rozhodnutiu ŠTK bolo zamietnuté.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 21 (18.11.2015)


VV Obfz Komárno oznamuje, že 27.11.2015 o 17:30 sa uskutoční riadna konferencia ObFZ (podľa stanov ObFZ minimálne 1 krát za kalendárny rok článok 34/3). Konferencia sa uskutoční v hoteli Panoráma pri futbalovom štadióne KFC. Program riadnej konferencie nájdete na stránke ObFZ.


Športovo technická komisia


ŠTK oznamuje, že zimný halový turnaj ObFZ KN sa uskutoční:

Dorast: 21.11.2015 o 9:00 v Modranoch

Žiaci: 22.11.2015 o 9:00 v Modranoch

Dospelí: 12.12.2015 o 8:00 v Zlatnej na O. ( mužstvá umiestnené po skončení jesennej časti v VI. lige na 1. – 6. mieste a prvé 2 mužstvá zo VII. ligy )

Prípravka:  19.12.2015 o 9:00 v Imeli


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK:

U 79 Adrian Czikora 1252606 – Prameň Patince – DP čl.37/2,3,4 – 1 s.s. „N“ od 18.11.2015

U 80 Borisz Bruszi  1214731 – Družstevník Búč – DP čl.48/1b, 2a – 2 s.s. „N“ od 18.11.2015

U 81 Alexander Cseh 1163970 – FC Zem. Olča – DP čl.45/1,2a – 3 s.s. „N“ od 18.11.2015

Komisia rozhodcov


KR pozastavuje delegáciu R Kraslan Ľ. na 2 MZ na základe hodnotenia DPR.

KR oznamuje termín a miesto konania tradičného zimného halového turnaja R ObFZ KN a ObFZ NZ, turnaj sa uskutoční 21.11.2015 ( sobota ),o 13.00 hod. v Modranoch – ŠH.


Trénersko-metodická komisia


TMK oznamuje, že preškolenie trénerov, ktorí vlastnia preukaz ObFZ na trénerov UEFA Grassroots C sa uskutoční 5.12.2015 (sobota) o 8:30 v priestoroch ObFZ Komárno. K záväznej prihláške je potrebné priložiť trénerský preukaz ObFZ, prefotený OP, a jednu fotografiu 2 x 2,5 cm

Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 25.11.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 20 (11.11.2015)


VV ObFZ Komárno oznamuje, že dňa 27.11.2015 o 17:30 sa uskutoční riadna konferencia ObFZ (podľa stanov ObFZ minimálne 1 krát za kalendárny rok článok 34/3). Konferencia sa uskutoční v hoteli Panoráma pri futbalovom štadióne KFC Komárno. Program riadnej konferencie nájdete na stránke ObFZ.


Športovo technická komisia


ŠTK oznamuje, že zimný halový turnaj ObFZ KN sa uskutoční:

Dorast: 21.11.2015 o 9:00 v Modranoch

Žiaci: 22.11.2015 o 9:00 v Modranoch

Dospelí: 12.12.2015 o 8:00 v Zlatnej na O. ( mužstvá umiestnené po skončení jesennej časti v VI. lige na 1. – 6. mieste a prvé 2 mužstvá zo VII. ligy )

Prípravka:  19.12.2015 o 9:00 v Imeli

ŠTK žiada o potvrdenie účasti na turnaji o pohára predsedu ObFZ Komárno 21.11.2015 – dorast a žiaci – nahlásiť do 18.11.2015 (streda) cez ISSF.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK:

U 75 – Silvester Inczédi 1239926 – Dr. Sokolce DP.čl.49/1 a, 2 a – 3 s.s. „N“ od 11.11.2015

U 76 – Ladislav Šmida 1106269 – FC Dulovce DP.čl.46/1 a, 2 – 1 s.s. „N“ od 11.11.2015

U 77 – Viktor Szabó 1165412 – Dr. Dedina Ml. DP.čl.48/1 b, 2 a – 4 s.s. „N“ od 11.11.2015

U 78 – DK na podnet ŠTK ukladá pokutu DFC Moča podľa RS TU 11/f 17 eur + RP.


Komisia rozhodcov


Ospravedlneí R na nedeľu : Jakubáč, Molnár, Domjan

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby tlačivo na zúčtovanie odovzdali maximálne do stredy 15:00!

KR oznamuje termín a miesto konania tradičného zimného halového turnaja R ObFZ KN a ObFZ NZ, turnaj sa uskutoční 21.11.2015 ( sobota ),o 13.00 hod. v Modranoch – ŠH.


Trénersko-metodická komisia


TMK oznamuje, že školenie trénerov UEFA Grassroots C organizuje TMK Nové Zámky v dňoch 19. – 22. 11.2015. Poplatok za školenie je 100 eur. Bližšie informácie u pani Eriky Meliškovej 0908 732 111.

TMK oznamuje, že preškolenie trénerov, ktorí vlastnia preukaz ObFZ na trénerov UEFA Grassroots C sa uskutoční 5.12.2015 (sobota) o 8:30 v priestoroch ObFZ Komárno. K záväznej prihláške je potrebné priložiť trénerský preukaz ObFZ, prefotený OP, a jednu fotografiu 2 x 2,5 cm.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 18.11.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 19 (04.11.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK oznamuje, že zimný halový turnaj ObFZ KN sa uskutoční:

Dorast: 21.11.2015 o 9:00 v Modranoch

Žiaci: 22.11.2015 o 9:00 v Modranoch

Dospelí: 12.12.2015 o 8:00 v Zlatnej na O. ( mužstvá umiestnené po skončení jesennej časti v VI. lige na 1. – 6. mieste a prvé 2 mužstvá zo VII. ligy )

Prípravka:  19.12.2015 o 9:00 v Imeli

ŠTK na základe vlastných šetrení  kontumuje stretnutie 11.kola FK FC Zemianska Olča – DFC Moča podľa SP SFZ čl.82 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK FC Zemianska Olča. ŠTK odstupuje na DK vedúceho DFC Moča Lajos Gabriel a na  KR Zoltán Németh.

ŠTK upozorňuje ŠK V. Ostrov na dodržanie RS B e.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK:

U 68 Tamás Paluska 1166702 FK Kolárovo B DP čl. 37/2,3,4 – 1 s.s. N od 4.11.2015

U 69 Tamás Kalmár 1261966 Dr. Dedina Ml. DP čl.48/1b,2a – 3 s.s. N od 4.11.2015

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK:

U 70 Alexander Cseh 1163970 FC Zemianska Olča DP čl.37/5a – 1 s.s. od 28.10.2015

U 71 Ladislav Andruško 1138666 FK Chotín  DP čl.37/5a – 1 s.s. od 28.10.2015

U 72 Krisztián Németh 1149521 FK Kolárovo B – podľa DP čl. 48/1b, 2a – 4 s.s. zákaz výkonu trénera od 4.11.2015

U 73 DK žiada od Dr. Dedina Mládeže písomné stanovisko k HNS hráčov po skončení MZ V. Ostrov – Dedina Mládeže.

U 74 DK žiada od ŠK Velký Ostrov písomné stanovisko k HNS hráčov hostí po skončení MZ V. Ostrov – Dedina Mládeže.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R na nedeľu : Domjan, Molnár

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby tlačivo na zúčtovanie odovzdali maximálne do stredy 15:00!

KR oznamuje termín a miesto konania tradičného zimného halového turnaja R ObFZ KN a ObFZ NZ, turnaj sa uskutoční 21.11.2015 ( sobota ),o 13.00 hod. v Modranoch – ŠH.


Trénersko-metodická komisia


TMK oznamuje trénerom, že školenie trénerov sa uskutoční v mesiaci december v priestoroch ObFZ Komárno, termín bude upresnený v nasledujúcej US.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 11.11.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 18 (28.10.2015)


Športovo technická komisia


OPRAVA!

ŠTK oznamuje, že zimný halový turnaj ObFZ KN sa uskutoční:

 • Dorast: 21.11.2015 o 9:00 v Modranoch
 • Žiaci: 22.11.2015 o 9:00 v Modranoch
 • Dospelí: 12.12.2015 o 8:00 v Zlatnej na O. ( mužstvá umiestnené po skončení jesennej časti v VI.lige na 1. – 6. mieste a prvé 2 mužstvá zo VII.ligy )
 • Prípravka:  19.12.2015 o 9:00 v Imeli
 • ŠTK nariaďuje odohrať MZ 6. Ligy 14.kolo TJ Dr. Búč – FK Kolárovo B na 8.11.2015 o 10:30.
 • ŠTK žiada podrobné písomné stanovisko od DZ  k štartu hráča č.1 Adrián Trencsík 1256703 v 11. kole 6.ligy Zem. Olča – DFC Moča.

Disciplinárna komisia


U 63 Arpád Németh 1235186 FC B. Kosihy DP čl.37/2,3,4 – 1.s.s. „N“ od 28.10.2015

U 64 Norbert Fekete 1061502 ŠK V. Ostrov DP čl.46/1a,2 – 2.s.s. „N“ od 28.10.2015

U 65 Július Rigo 1308436 Družstevník Pribeta DP č.41/1,2,3,4 – 1.s.s. „P“ od 28.10.2015 do 31.1.2016

U 66 Ján Čerešník 1184886 FK Vrbová n. Váhom DP č.41/1,2,3,4 – 2.s.s. „P“ od 28.10.2015 do 31.1.2016

U 67 Ladislav Németh 18.08.1972 Dr. Vrbová n. Váhom – podľa DP čl.48/1c,2b – 3 týždne zákaz výkonu asistenta trénera od 28.10.2015


Komisia rozhodcov


 • Ospravedlneí R na nedeľu : Domjan, Chmela, Keszegh, Chudý, Kovačic
 • KR eviduje pochvalu od Fonix Tôň na výkon R Németh Z, Molnár K. na zápase Tôň – Modrany
 • KR eviduje pochvalu od FK Zem. Olča na výkon R Prágay T., Chmela Ĺ, Mogyorósi J. na zápase B. Kosihy – Zem. Olča
 • KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby tlačivo na zúčtovanie odovzdali maximálne do stredy 15:00!
 • KR oznamuje termín a miesto konania tradičného zimného halového turnaja R ObFZ KN a ObFZ NZ, turnaj sa uskutoční 21.11.2015 ( sobota ),o 13.00 hod. v Modranoch – ŠH.

Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 04.11.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 17 (21.10.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK oznamuje, že zimný halový turnaj ObFZ KN sa uskutoční:

 • Žiaci: 21.11.2015 o 9:00 v Modranoch
 • Dorast: 22.11.2015 o 9:00 v Modranoch
 • Dospelí: 12.12.2015 o 8:00 v Zlatnej na O. ( mužstvá umiestnené po skončení jesennej časti v VI.lige na 1. – 6. mieste a prvé 2 mužstvá zo VII.ligy )

ŠTK dôrazne upozorňuje  na RS  A/ 6g. Zároveň upozorňuje FK a FO , ktoré majú podlžnosti voči ObFZ, aby ich uhradili do 27.10.2015 /(utorok )

VI.liga

ŠTK žiada písomné vyjadrenie od DFC Moča k štartu hráča č.1 Adrián Trencsik RP 1256703 – MZ FK Zemianska Olča – DFC Moča, taktiež žiada písomné vyjadrenie od R Zoltán Németh

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 13.kolo FK Zlatná na Ostrove – TJ Pribeta dňa 1.11. – 10:30

VI.liga - Dorast

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 7.kolo TJ Dr. Sokolce – FC Dulovce dňa 1.11.2015 o 11:00 -nedeĺa

Prípravka –U11_

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 11.kolo MŠK Hurbanovo – TJ Imeľ dňa 27.10.2015 o 15:30 - utorok


Disciplinárna komisia


U 54 – Zsolt Jancsó 1209076 FK Vrbová nad Váhom DP čl. 37/2,3,4  - 1 s.s. „N“ od 21.10.2015 + RP

U 55 – Patrik Tokár 1260204 FK Vrbová nad Váhom DP čl. 48/1b, 2a -2 ss.s.“N“ od 21.10.2015 + RP

U 56 – Miloš Babiš 1089288 ŠK Šrobárová, DP čl. 37/2,3,4 – 1 s.s.“N“ od od 21.10.2015 + RP

U 57 – Pál Toncsenka  1233228 Fénix Tôň, DP čl. 37/2,3,4 - 1 s.s.“N“ od od 21.10.2015 + RP

U 58 – Patrik Molnár 1308435 FC Dulovce, DP čl. 48/1b, 2a – 2 s.s. “N“ od od 21.10.2015 + RP

U 59 – DK žiada písomné stanovisko od ŠK Nesvady – HNS trénera Kristian Németh 1149521 a divákov z FK Kolárovo voči delegovanej osobe. MS ŠK Nesvady – FK Kolárovo  prípravka

U 60 - DK žiada písomné stanovisko od FK Kolárovo  – HNS trénera Kristian Németh 1149521 a divákov z FK Kolárovo voči delegovanej osobe. MS ŠK Nesvady – FK Kolárovo  prípravka

U 61 – Námietka FK Vrbová nad Váhom na základe vyjadrenia delegovaných osôb je bezpredmetná.

U 62 - - DK žiada písomné stanovisko od FK Vrbová nad Váhom – HNS asistent trénera Ladislav Németh 18.08.1972 po skončení MZ Sokolce – Vrbová nad V.


Komisia rozhodcov


KR  pozastavuje delegáciu R Laczó R. na 1 MZ za neskoré ospravedlnenie

Ospravedlneí R : Šipoš E., Tóth L., Domjan J.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby tlačivo na zúčtovanie odovzdali maximálne do stredy 15:00!

KR oznamuje termín a miesto konania tradičného zimného halového turnaja R ObFZ KN a ObFZ NZ, turnaj sa uskutoční 21.11.2015 ( sobota ),o 13.00 hod. v Modranoch – ŠH.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 28.10.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 16 (14.10.2015)


Športovo technická komisia


VI.liga

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ v opačnom poradí 12.kolo FK Marcelová,,B“- OŠK Iža , dňa 25.10.2015 ( nedeľa ) o 14.00 hod. v Marcelovej a 27.kolo OŠK Iža - FK Marcelová,,B“ dňa 22.5.2016 o 17.00 hod. v Iži.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 15.kolo, FC Dulovce – TJ DR Búč , dňa 14.11.2015( sobota ) o 13.00 hod.

ŠTK súhlasí s odohratím MZ 15.kolo, FK Chotín – TJ DR Pribeta, dňa 14.11.2015

 ( sobota ) o 13.00 hod.

ŠTK odstupuje R Mikuláš Lovász na doriešenie KR.

VI.liga - Dorast

 ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 9.kolo TJ DR Sokolce – TJ Agro Kameničná, dňa 18.10.2015 ( nedeľa ) o 10:30 hod.

IV.liga - Žiaci

ŠTK kontumuje MZ TJ Dynamo Nová Stráž – OŠK Svätý Peter, 8.kolo a priznáva 3 body, a skóre 3 : 0 v prospech TJ Dynamo Nová Stráž. Podľa SP 82/b ŠTK odstupuje OŠK Svätý Peter na DK s návrhom pokuty 34€.

ŠTK nariaďuje OŠK Svätý peter podľa RS 6/b uhradiť účelne vynaložené náklady 50€ na účet TJ Dynamo Nová Stráž. Do 24.10.2015 ( sobota ).

Prípravka –U11_

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 11.kolo DFC Moča – OŠK Iža , dňa 31.10.2015

( sobota ) o 10.00 hod.

ŠTK kontumuje MZ 9.kolo FK Chotín – FK Marcelova podľa SP SFZ čl.82/1/f a čl. 52/a , priznáva

 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Marcelova. ŠTKI ostupuje FK Chotín na DK s návrhom pokuty podľa RS TU 11/f 17e

ŠTK oznamuje, že zimný halový turnaj ObFZ KN sa uskutoční:

Žiaci: 21.11.2015 o 9:00 v Modranoch

Dorast: 22.11.2015 o 9:00 v Modranoch

Dospelí: 12.12.2015 o 8:00 v Zlatnej na O. (mužstvá umiestnené po skončení jesennej časti v VI.lige na 1. – 6. mieste a prvé 2 mužstvá zo VII.ligy)


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 48 ––Ján Čerešník 1184886 FK Vrbová nad Váhom, DP čl.49/1b, 2b - 4 s.s. „N“ od 14.10.2015 + RP

U 49 – Július Rigó 13608436 DR Pribeta, DP čl.45/1,2a - 3 s.s. „N“ od 14.10.2015 +RP

Odpustenie zvyšku trestu

U 50 – Pavol Kmeť 1147893 OŠK Iža DP čl.37/1,2,3,4 od 14.10.2015 – do 31.12.2015 + RP

U 51 – DK na podnet ŠTK ukladá pokutu FK Chotín podľa TU 11/f-  17€ + RP

U 52 – DK na podnet ŠTK pokutuje OŠK Svätý peter podľa RS TU 11/f - 34€ + RP

U 53 – DK ruší U 47 v plnom rozsahu


Komisia rozhodcov


Ak sa stretnutie neodohrá alebo nedohrá – zápis v ISSF sa neuzatvára , robí sa podanie

na komisiu ŠTK  (napr. VI. liga - OBFZ KN, 4.kolo, 30.8.Dulovce - Sokolce - hostia sa na stretnutie nedostavili)

KR eviduje pochvalu od FK Chotín na výkon rozhodcov – Halász Sz., Szabó S. a Kuczman L. na zápase 10.kola FK Vrbová nad Váhom – FK Chotín zápase

KR pozastavuje delegáciu R – Bórik M. 1MZ, na základe hodnotenia delegáta.

KR oznamuje termín a miesto konania tradičného zimného halového turnaja R ObFZ KN a ObFZ NZ, turnaj sa uskutoční 21.11.2015 ( sobota ),o 13.00 hod. v Modranoch – ŠH.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 21.10.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 (07.10.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK oznamuje, že zimný halový turnaj ObFZ KN sa uskutoční:

 • Žiaci: 21.11.2015 o 9:00 v Modranoch
 • Dorast: 22.11.2015 o 9:00 v Modranoch
 • Dospelí: 12.12.2015 o 8:00 v Zlatnej na O.
 • Prípravka: v mesiaci december, termín sa upresní

Dorast – ŠTK nariaďuje odohrať MZ 7.kolo Sokolce – Dulovce dňa 31.10.2015 o 13:30 – sobota

Dorast – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 9.kolo Sokolce – Kameničná dňa 18.10.2015 o 10:30 –nedeľa

Žiaci – ŠTK nariaďuje odohrať MZ 8.kolo B. Kosihy – Zem. Olča dňa 10.10.2015 o 10:30 – sobota

Prípravka – ŠTK súhlasí s odohratím MZ 12.kolo  Dr. Búč – Hurbanovo dňa 22.10.2015 o 16:30 – štvrtok

Prípravka – ŠTK žiada od FK Chotín písomné stanovisko k neoprávnenému štartu hráča MZ 9.kolo C hotín – Marcelová Bálint Benjamín Bakulár a tiež od R  Lovász Mikuláš.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U42 – Ladislav Varga 1226446 – FK Vrbová n.V./Kava – 1 s.s. „N“ od 7.10.2015 podľa DP čl.37/2,3,4.

U43 – Pavol Klimčík 1242184 – TJ Dynamo N. Stráž – 1 s.s. „N“ od 7.10.2015 podľa DP čl.37/2,3,4.

U44 – Csaba Dorozlay 1220834 – TJ Sokolce - 1 s.s. „N“ od 7.10.2015 podľa DP čl.37/2,3,4.

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U46 – Michal Šulák 1167020 – Dr. Pribeta – 1 s.s. „N“ od 7.10.2015 podľa DP čl. 37/5a 


Komisia rozhodcov


Ak sa stretnutie neodohrá alebo nedohrá – zápis v ISSF sa neuzatvára , robí sa podanie na komisiu ŠTK  (napr. VI. liga - OBFZ KN, 4.kolo, 30.8.Dulovce - Sokolce - hostia sa na stretnutie nedostavili)

Ospravedlnení: Németh Z,  Domjan,  Molnár

KR eviduje pochvalu na výkon R Mogyorósi V. , Molnár K. od OŠK Iža.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 14.10.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 14 (30.09.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK upozorňuje na RS A/6g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk, druhú splátku uhradiť  na účet 2929852666/1100 - pridelený variabilný symbol nájdete na stránke ObFZ.

VI. Liga – OBFZ KN

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 15. kolo FC Zemianska Olča – FK Vrbová nad Váhom dňa 14.11.2015     

 ( sobota ) o 13:00 hod.

ŠTK nariaďuje dohrať 13 minút z MZ 7.kola TJ DR Búč – FK Vrbová nad /Váhom , 17. 10.2015(sobota) o 14.00 hod.

VII. Liga – OBFZ KN

ŠTK nariaďuje odohrať  MZ 10. kolo TJ Dr. Dedina Mládeže – FC Čalovec, 24.10.2015(sobota) o 14.00 hod.

Dorast VI. Liga

ŠTK  po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ 7.kolo TJ Agro Kameničná – TJ DR Čičov, 4.10.2015( nedeľa) o 10.00 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U36 – Pavol Kmeť 1147893 OŠK Iža, podľa čl. 45/1,2a, čl.46/1a, 2 - 2 s.s. N od 30.9.2015

U37 – Lajos Lévai 1248524 FK Chotín podľa ,čl. 37/2,3,4- 1 s.s. N od 30.9.2015

U38 – Tomáš Cseh 1233225 FK Zemianska Olča, podľa čl. 37/2,3,4- 1 s.s. N od 30.9.2015

U39 – Tibor Boros 1112214 TJ Dynamo Nová Stráž , podľa čl. 37/2,3,4- 1 s.s. N od 30.9.2015

U40 -  Viktor  Balázs 1249059 ŠK Veľký Ostrov, podľa čl. 37/2,3,4- 1 s.s. N od 30.9.2015

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U41 – Peter Tóth 1201469 ŠK veľký Ostrov , podľa DP čl.37/5a – 1 M.S. N od 30.9.2015


Komisia rozhodcov


Ak sa stretnutie neodohrá alebo nedohrá – zápis v ISSF sa neuzatvára , robí sa podanie

na komisiu ŠTK  (napr. VI. liga - OBFZ KN, 4.kolo, 30.8.Dulovce - Sokolce - hostia sa na stretnutie nedostavili)

Ospravedlnení: Chudý, Kuczman, Zácsik


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 7.10.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 13 (23.09.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK upozorňuje na RS A/6g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk. Druhú splátku žiadame uhradiť do 30.9.2015 na účet 2929852666/1100 - pridelený variabilný symbol nájdete na stránke ObFZ.

VI. Liga – OBFZ KN

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 10. Kolo FC Bátorové Kosihy – FC Dulovce dňa 10.10.2015 o 14:30 – sob.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 8. Kolo TJ Dr. Pribeta – FK Marcelová B dňa 26.9.2015 o 15:30 – sob.

VII. Liga – OBFZ KN

ŠTK nariaďuje odohrať  MZ 7. Kolo TJ Dr. Bodza Holiare – FK UJS dňa 4.10.2015 o 10:30 – ned.

Dorast VI. Liga

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 7. Kolo TJ Dr. Sokolce – FC Dulovce dňa 4.10.2015 o 11:00 – ned.

IV. Liga – ŽIACI – U15 - OBFZ KN

ŠTK súhlasí so zmenou poradia 6. Kolo OŠK S.Peter – TJ Imeľ dňa 26.9.2015 o 10:00 – sob.

 ŠTK nariaďuje odohrať MZ 6.kolo TJ Dr. Pribeta – B. Kosihy dňa 26.9.2015 o 13:00 – sob.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 6. Kolo Dr. Sokolce – ŠK Nesvady dňa 26.9.2015 o 10:00 – sob.

Prípravka – U- 11

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 8. Kolo Actív KN – ŠK Nesvady dňa 30.9.2015 o 16:30 – streda.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U34 –Štefan Sobona 1096714 – ŠK Bodzianske Lúky podľa čl. 47/1a, čl.48/1a, 2a 2 ss N od 23.9.2015

U35 – DK podľa DP čl. 38/2 FC Čalovec pokarhanie, zvýšenie usporiadateľskej služby na 8, a 2 x úradný dohľad.


Komisia rozhodcov


 • KR pozastavuje delegáciu R Jankó Daniel na 3 MZ na základe hodnotenia DPR.
 • Chyby AR: Šipoš 1 x, Ladányi 1x

Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 30.9.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 12 (16.09.2015)


Športovo technická komisia


VI. Liga – OBFZ KN

ŠTK na základe vlastných šetrení  kontumuje stretnutie 1.kola FK Chotín– TJ Dr Sokolce podľa SP SFZ čl. 82/1/f a čl. 52/c a podľa SP SFZ čl.11/2 ,  priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech TJ DR Sokolce .

ŠTK  - hráč Szilvás Zorán 1258405, R – Szabó Jaroslav, AR1 Borka Ladislav, AR2 Beták Jozef, DZ Kajan   Emil – odstupuje na DK za vedomé zavádzanie ObFZ Komárno.

VII. Liga – OBFZ KN

ŠTK nariaďuje odohrať  9.kolo ŠK Bodzianske Lúky – TJ DR Čičov 17.10.2015 ( sobota ) o 14.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať 11.kolo ŠK Bodzianske Lúky – TJ Dynamo Nová Stráž 31.10.2015 ( sobota ) o 13.30 hod.

IV. Liga – ŽIACI – U15 - OBFZ KN

ŠTK  kontumuje stretnutie TJ Dynamo Nová Stráž – TJ DR Pribeta podľa SP 82/b SP 11/2, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech TJ Dynamo Nová Stráž. ŠTK ukladá TJ DR Pribeta RS 6/ f a odstupuje TJ DR Pribeta na DK s návrhom pokuty 34 eur RS /f .

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím stretnutia 5.kolo ŠK Nesvady – TJ Imeľ – 20.9.2015 ( nedeľa ) o 14.00 hod.

Prípravka – U- 11

ŠTK súhlasí s odohratím MZ 9.kolo FK Kolárovo - TJ DR Sokolce 4.10.2015 ( nedeľa ) o 10.00 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U24 – Ladislav Dobi 1197410DR Dedina Mládeže  (DP čl. 37/ 2,3 ) – 1.s.s N od 16.9.2015 + RP

U25 – Ádám Dékany 1308270 OŠK Svätý Peter  ( DP čl. 37/ 2,3 ) – 1.s.s N od 16.9.2015 + RP

U26 – Tomáš Végh 1127109 DR Bodza – Holiare ( DP čl.45/ 1,2a ) – 2.s.s.N od 16.9.2015 + RP

Odpustenie zvyšku trestu

U27 – Gábor Takács 1212798 ŠK Bodzianske Lúky ( DP čl.41/1,2,3,4 ) od 16.9.2015 do 30.11.2015

U28 – Mikuláš Lakatoš 1061465 DR Pribeta  (DP čl.41/1,2,3,4 ) od 23.9.2015 do 30.11.2015

U29 – Szabo Imrich 09.08.1976 DR Pribeta, masér ( DP čl.48 / 1b,2b,4) zákaz výkonu funkcie maséra a zákaz styku D:O. 5 s.s.N od 16.9.2015 ( DP čl.12/4 DR Pribeta pokuta 30 eur + RP

U30 – DK nan podnet ŠTK podľa RS TU 11/f udeľuje pokutu DR Pribeta 34 eur + RP

U31 – Dk na podnet Štk pozastavuje činnosť (DP čl.52/1,2a,e 63/1c,2c R – Szabó Jaroslav, Borka ladislav, Beták Jozef 6 mesiacov N od 28.8.2015 6 mesiacov .

DZ Kajan Emil 12 mesiacov od 28.8.2015

Hráč Zoran Szilvás 1258405 FK Chotín 3 s.s.N( DP čl.53/1b,2a od 28.8.2015

Kapitán FK Chotín- IstvánCsintalan1102934

Zákaz výkonu funkcie kapitána na 4s.s.N od 16.8.20145 ( DP čl. 12/4 ) FK Chotín pokuta 50 eur + RP

U32- DK na podnet DZ dáva pokarhanie FC Prameň Patince

U33- DK na podnet ŠTK podľa RS TU 11/f pokutuje DR Sokolce 50eur +RP


Komisia rozhodcov


KR eviduje pochvalu od DFC Moča na výkon rozhodcov Pati Nagy, Ladányi, Jakubáč na zápase 5.kola Zlatná – Moča.

Ospravedlnení rozhodcovia na nedeľu: Chmela, Prágay, Németh Z, Lovász, Laczó, Zácsik, Molnár, Kovačic.


Matričná komisia


Matrika žiada FK a FO , aby v ISSF boli vložené fotky všetkým hráčom , ktorí sú na súpiske klubu


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 23.9.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 11 (09.09.2015)


Výkonný výbor


Výkonný výbor - na svojom zasadnutí 04.09.2015 ( piatok ) vymenoval do funkcie predsedu ŠTK p.
Milana Kraslana, členovia ŠTK – Mlinkovics N., Hronec P.


Športovo technická komisia


VI. Liga – OBFZ KN

FC Dulovce – TJ Dr Sokolce (4.kolo) ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP 82/b a SP 11/2, a priznáva
3 body a skóre 3:0 v prospech FC Dulovce.
ŠTK ukladá pre TJ DR Sokolce podľa RS 6/f uhradiť súperovi účelovo vynaložené náklady 67 eur
a odstupuje TJ DR Sokolce na DK s návrhom pokuty 50 eur podľa RS

VII. Liga – OBFZ KN

OpravaŠK Fénix Tôň - ŠK Veľký Ostrov (4.kolo), stretnutie sa odohrá 13.09.2015 (nedeľa) o 16.00 h.

FK Univerzita JS SJ Egyetem FC – TJ Dynamo Nová Stráž  (4.kolo), stretnutie sa odohrá dňa 13.09.2015 (nedeľa)o 15.00 h.

FC Čalovec – TJ Dynamo Bajč (5.kolo) ŠTK nariaďuje stretnutie odohrať dňa 20.09.02015 (nedeľa) o 10.30 h

TJ Dynamo Bajč – ŠK Veľký Ostrov (6. kolo) ŠTK nariaďuje stretnutie odohrať dňa 26.09.02015 ( sobota ) o 15.30 h

 ŠK Fenix Tôň – ŠK Bodzianske Lúky (6.kolo) Na základe žiadosti ŠK Fénix Tôň ŠTK nariaďuje stretnutie odohrať dňa 27.09.2015 (nedeľa) o 10.30 h
.

ŠK Veľký Ostrov  - odohrá všetky domáce zápasy v sobotu UHČ.

IV. Liga – Žiaci – U15 - OBFZ KN

ŠK Nesvady – OŠK Svätý Peter (3.kolo) ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia po vzájomnej dohode dňa
15.09.2015 (utorok) o 16:30 h.

TJ Imeľ – FK Zemianska Olča (4.kolo) ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia po vzájomnej dohode dňa
12.09.2015 (sobota) o 11:00 h.

ŠTK - pozýva na svoje zasadnutie dňa 16. 9. 2015 (streda) o 17:00 h. DZ Emila Kajana 


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U19Gábor Takács 1212798 ŠK Bodzianske Lúky (DP čl.45/1,2a ) – 2.s.s N od 9.9.2015 + RP

U20TJ Imeľ IV. L. žiaci na návrh ŠTK pokuta 34 eur + RP podľa RS 11/f

U21- DK žiada písomné stanovisko od DR Pribeta za HNS divákov počas a po MZ žiaci DR Pribeta -DR
Sokolce

U22 – DK žiada písomné stanovisko od FC Čalovec za HNS divákov počas a po MZ VII.liga FC Čalovec –
FK Veľký Ostrov.

U23 - DK žiada písomné stanovisko od FK Veľký Ostrov za HNS divákov počas a po MZ FC Čalovec – FK Veľký Ostrov

U23 – DK odstupuje na doriešenie MZ 1.kolo FK Chotín – DR Sokolce za neoprávnený štart hráča
Szilvás Zorán 1258405


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení: Chmela, Prágay, Kraslan Ľ., Domjan

Nedostatky R: Laczo R. nesprávny popis ČK

Nedostatky AR: Németh A. - 4x


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 16.9.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 10 (02.09.2015)


Športovo technická komisia


VI. Liga – OBFZ KN

FC Prameň Patince- ŠTK súhlasí s odohratím MZ 7.kolo FC Prameň Patince – TJ Agro Kameničná 19.9.2015 ( sobota ) o 15.30 hod.

VII. Liga – OBFZ KN

ŠK  Fénix Tôň – ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4. kolo ŠK Fénix Tôň – ŠK Veľký Ostrov  23.9.2015 (nedeľa) o 10:30 hod.

VI. Liga – DORAST – U19 - OBFZ KN

TJ Agro Kameničná  – ŠTK súhlasí s odohratím MZ 4.kolo TJ Agro Kameničná – TJ DR Sokolce 13.9. 2015( nedeľa ) o 13:00 hod.

TJ Agro Kameničná – ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím MZ 3.kolo Kameničná – Zlatná n/O  5.9. 2015 o 14:00.

IV. Liga – ŽIACI – U15 - OBFZ KN

DR. Pribeta  - ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím MZ 3.kolo  DR Pribeta Pribeta –TJ DR Sokolce 5.9. 2015  ( sobota ) o 12:00 hod.

Žiaci  U15- ŠTK kontumuje stretnutie Dynamo Nová Stráž – TJ Imeľ podľa SP 82/B  SP 11/2 ,3: 0 a priznáva 3 body v prospech TJ Dynamo Nová Stráž. ŠTK ukladá TJ Imeľ RS 6/f uhradiť súperovi účelne vynaložené pokuty 50 eur a odstupuje TJ Imeľ na DK s návrhom pokuty 34 eur RS.


Disciplinírna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U14 – Mikuláš Lakatos 1061465 DR Pribeta  (DP čl.37/2,3 , 478/1c,2b) – 4.s.s N od 2.9.2015 + RP

Odpustanie zvyšku trestu

U15 – Ervin Šógor 1240144 FK Vrbová nad Váhom (DPčl.41/1,2,3) – 1.s.s P od 2.9.2015  do 30.11.2015

U16 - Vojtech Csicsó 10967134 DR Pribeta (DPčl.41/1,2,3) – 1.s.s P od 2.9.2015  do 30.11.2015

U17 - Richard Sedlár 1234646 OŠK Iža (DPčl.41/1,2,3) – 1.s.s P od 2.9.2015  do 30.11.2015

U18 – DK predvoláva na svoje zasadnutie FK Chotín Hráča Zorán Szilvás 1258405, kapitána István Csintalan 1102934, VM- Marek Szabó, DR Sokolce – kapitána Tamás Inczédi 1208466, VM Štefan Kucsora na 9.9.2015 ( streda ) o 17.00 hod.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení: Bušansky, Chmela, Nováková, Molnár

KR pozastavuje delegáciu R Habara S., Kiss P. za nedostavenie sa na majstrovské stretnutie bez ospravedlnenia.

KR eviduje pochvalu od DR Búč na výkon R Jakubáč M. ,Jankó D.,  a od DR Čičov na výkon R Fűssy K.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 9.9.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 9 (26.08.2015)


Športovo technická komisia


VI. Liga – OBFZ KN

FK Chotín – ŠTK žiada písomné stanovisko od FK Chotín k neoprávnenému štartu hráča Zorán Szilvás (1258405) 1. Kolo FK Chotín – Dr. Sokolce.

VII. Liga – OBFZ KN

TJ Dr. Radvaň nad Dunajom – ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. kolo Radvaň n/D – Bajč 6.9.2015 o 10:30.

FK Modrany - ŠTK nariaďuje odohrať MZ 6. Modrany – Čalovec  27.9.2015 o 10:30.

VI. Liga – DORAST – U19 - OBFZ KN

Dr. Čičov – ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím MZ 2.kolo Čičov - Kameničná 29.8. 2015 o 16:00.

TJ Agro Kameničná – ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím MZ 3.kolo Kameničná – Zlatná n/O  5.9. 2015 o 14:00.

IV. Liga – ŽIACI – U15 - OBFZ KN

DR. Pribeta  - ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím MZ 1.kolo Bátorové Pribeta – Activ Komárno 1.9. 2015 o 15:00.

OŠK Svätý Peter  - ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím MZ 7.kolo Svätý Peter – Sokolce 1.9. 2015 o 10:00.

FK FC Zemianska Oľča - ŠTK ObFZ zaevidovala Dohody o spoločných družstvách mládeže medzi ŠK Fénix Tôň a FK FC Zemianska Oľča v kategóriách U15. Zodpovedným klubom je FK FC Zemianska Oľča.

FK Activ Komárno - ŠTK ObFZ zaevidovala Dohody o spoločných družstvách mládeže medzi FK Activ Komárno a FK FC Čalovec v kategóriách U15. Zodpovedným klubom je FK Activ Komárno.

Prípravka – U11  - Sk.B - OBFZ KN

FK Activ Komárno  - ŠTK ObFZ zaevidovala Dohody o spoločných družstvách mládeže medzi FK Activ Komárno a FC DL GROUP Veľké Kosihy v kategóriách U11. Zodpovedným klubom je FK Activ Komárno.

ŠK Nesvady – ŠTK súhlasí s odohratím všetkých domácich MZ v nedeľu o 10:00.


Disciplinírna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U9 – Richard Sedlár 1234646 OŠK Iža  (DP čl.45/1,2a) – 2.s.s N od 26.8.2015 + RP

U10 – Ervin Šógor 1240144 FK Vrbová nad Váhom  (DP čl.45/1,2a) – 2.s.s N od 26.8.2015 + RP

U11 – Vojtech Csicsó 10967134 DR. Pribeta  (DP čl.48/1c,2b) – 2 týždne od 26.8.2015 + RP

Odpustenie zvyšku trestu

U12 – Dávid Kovács 1220837 DR. Sokolce (DP čl. 41/ 1,2,3,5) – 1.s.s.P od 26.8.2015 do 30.11.2015

Oznamy:

U13 – DK pozastavuje činnosť kráča FK Chotín Zorán Szilvás 1258405 až do vyriešenia prípadu.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení: Kovačic, Németh Z., Chudý, Füssy, Domjan, Molnár

Chyby AR: Kraslan Ľ 2 krát

KR pozastavuje delegáciu R Szabó J., Borka, Beták a DZ Kajan do vyriešenie prípadu (1. kolo)

KR oznamuje ak sa stretnutie neodohrá alebo nedohrá – zápis v ISSF sa neuzatvára , robí sa podanie

na komisiu ŠTK


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 2.9.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 8 (19.08.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK ObFZ oznamuje všetkým FO, že sezónne súpisky družstiev – zoznam hráčov - v ISSF vypĺňať NIE JE POTREBNÉ!! Súpisky hráčov budú automaticky generované zo Zápisov o stretnutí v ISSF. V sezónnej súpiske je potrebné pred začiatkom súťaže vyplniť iba funkcionárov družstva (tréner, asistent trénera, vedúci mužstva,...)

ŠTK ObFZ oznamuje všetkým FK, že všetky podania na komisiu je potrebné realizovať cez ISSF, konkrétne cez elektronickú podateľňu. Pri podaniach je nutné správne a kompletne uviesť všetky dôležité údaje ako sú : súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu. Pri vzájomnej dohode klubov musia byť zaevidovane v ISSF oba kluby.  Podania podané bez týchto náležitostí NEBUDÚ PREROKOVANÉ.

Futbalové kluby  ( funkcionári )si môžu Rozpis súťaži 2015/2016 vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ .

ŠTK upozorňuje na RS A/ 6g Smernica ObFZ pre bezhotovostný styk. Prvú splátku žiadame uhradiť do  21.8.2015 (piatok) na účet 2929852666/1100 s prideleným variabilným symbolom nájdete na stránke obfz.

VI. Liga – DORAST – U19 - OBFZ KN

TJ Agro Kameničná – ŠTK Súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím MZ 1.kolo Kameničná – Dulovce 23.8. 2015 (nedeľa) o 13:00.

IV. Liga – ŽIACI – U15 - OBFZ KN

FC Bátorové Kosihy - ŠTK Súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím MZ 1.kolo Bátorové Kosihy – Sv. Peter 22.8 (sobota) o 10:00.

Prípravka – U11  - OBFZ KN

TJ Imeľ  - ŠTK súhlasí zo zmenou termínu MZ 4. kolo Imeľ – Hurbanovo 1.10.2015 (štvrtok) o 16:00.

OŠK Iža  - ŠTK súhlasí zo zmenou termínu MZ 4. kolo Iža – Moča 27.8.2015 (štvrtok) o 17:30.


Disciplinírna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK :

U7 – Sándor Olajos 1236367 FK Zlatná n/O  (DP čl.37/2,3) – 1s.s N od 19.8.2015 + RP

Oznamy:

U8 – DK upozorňuje FK Activ Komárno o predložení dokladov o účelne vyložených nákladov podľa US č. 38 zo dňa 25.5 2015 pre DR. Pribeta.


Komisia rozhodcov


KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.8.2015 na 17:00 R: Jaroslav Szabó, AR1: Ladislav Borka, AR2: Jozef Beták, DZ: Emil Kajan.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 26.8.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 (14.08.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK oznamuje, že zápasy 2.kola ObFZ Komárno vyžrebované na dni 15.8 – 16.8.2015 budú mať výkop o 18.00 hod., okrem zápasu  FK Šrobárova – DFC Moča, ktorý sa odohrá v sobotu 15.8.2015 o 17.00 hod.

Futbalové kluby  ( funkcionári )si môžu Rozpis súťaži 2015/2016 vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ .

ŠTK upozorňuje na RS A/ 6g Smernica ObFZ pre bezhotovostný styk. Prvú splátku žiadame uhradiť do  20.8.2015 ( štvrtok ) na účet 2929852666/1100 s prideleným variabilným symbolom nájdete na stránke obfz.


Matričná komisia


Oznamuje, že všetky transfery (prestupy, hosťovania) a prihláška k registrácii hráča sa podávajú výhradne len cez elektronickú podateľňu v ISSF. Papierové transfery matrika nebude akceptovať!!!

V súvislosti s novou podobou Registračného a prestupového poriadku (RaPP), platnou od 15. júna 2015, a predovšetkým s niekoľkými desiatkami chybných zadaní transferov hráčov so štatútom amatéra do Informačného systému slovenského futbalu (ISSF), vypracovali kompetentní pracovníci SFZ následný manuál:

- klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá

- v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného)

- v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe

- po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada

- v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade

poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP.

- v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode.

- po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur

- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF

- po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ

- matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom júla 2015 (prvé Odstupne bude až

vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1.8.2015)

- ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VRÁTANE DANI A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ)

Dovoľujeme si Vám poskytnúť adresu stránky, kde sú dostupné vzory dohôd o odstupnom za amatéra.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená 19.8.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 (12.08.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK ObFZ oznamuje všetkým FO, že sezónne súpisky družstiev – zoznam hráčov - v ISSF vypĺňať NIE JE POTREBNÉ!! Súpisky hráčov budú automaticky generované zo Zápisov o stretnutí v ISSF. V sezónnej súpiske je potrebné pred začiatkom súťaže vyplniť iba funkcionárov družstva (tréner, asistent trénera, vedúci mužstva,...)

ŠTK ObFZ oznamuje všetkým FK, že všetky podania na komisiu je potrebné realizovať cez ISSF, konkrétne cez elektronickú podateľňu. Pri podaniach je nutné správne a kompletne uviesť všetky dôležité údaje ako sú : súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu. Pri vzájomnej dohode klubov musia byť zaevidovane v ISSF oba kluby.  Podania podané bez týchto náležitostí nebudú prerokované.

Oznamy    

VI. Liga – OBFZ KN

ŠTK na základe žiadosti DFC Moča súhlasí s odohratím  15.kola DFC Moča – TJ Agro Kameničná 14.11.2015 ( sobota ) o 13.00 hod.

VII. Liga – OBFZ KN

ŠTK na základe žiadosti FK Univ.JS,SJ Egyetem FC súhlasí s odohratím 1.kola FK Univ.JS – FK Modrany

22.8.2015 (sobota )o 17.00 hod.

VI. Liga – DORAST – U19 - OBFZ KN

ŠTK berie na vedomie odstúpenie mužstva FK Chotín ( dorast ) zo súťaže s návrhom pokuty 150€ podľa RS A/6g a odstupuje FK Chotín na DK

Prípravka – U11  - OBFZ KN

ŠTK súhlasí s odohratím MZ

1.kolo ŠK Nesvady – FK Activ Komárno 2.9.2015 o 17.00 hod.(streda),

2.kolo FK Activ Komárno – FC Okoličná 23.9. o 17.00 hod (streda),na ihrisku Veľké Kosihy

2.kolo TJ Imeľ – DFC Moča 24.9.2015 o 16.00 hod.(štvrtok )

ŠTK berie na vedomie odstúpenie mužstva  TJ Agro Kameničná zo súťaže s návrhom pokuty 100€ podľa RS A/6g a odstupuje TJ Agro Kameničná na DK

Rozpis súťaže ObFZ 2015/2016 je na Web stránke ObFZ Komárno


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK :

U3 – Štefan Bakai 1265000 DR Sokolce, podľa čl.46/1ac – 1s.s N od 12.8.2015 + RP

U4 – Dávid Kovács 1220837 DR Soklce podľa DP čl.48 / 1b-2a – 3 s.s N od 12.8.2015 + RP

Pokuty      

U5 – DK na návrh ŠTK podľa RS A/6g pokutuje FK Chotín dorast 150€ + RP

U6 – DK na návrh ŠTK podľa RS A/6g pokutuje TJ Agro Kameničná prípravka 100€ + RP

Oznamy:

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a všetkých futbalových činovníkov na novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ so zmenami a doplnkami schválenými VV SFZ s účinnosťou od 01.07.2015 (www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisysfz)


Komisia rozhodcov


KR zverejňuje čas a miesto náhradných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia 26.8.2015 o 17:00 na štadióne KFC.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov ObFZ KN, ktorí pôsobia v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, a nemajú zápas v regióne, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN.

KR žiada každého R ObFZ Komárno, aby odovzdal na ObFZ lekárske potvrdenie o spôsobilosti vykonávať funkciu futbalového rozhodcu

KR žiada R, ktorí ešte nemajú vytvorené konto v systéme ISSF, aby čím skôr vyplnili registračný formulár rozhodcu / na Webe /, a doručili na ObFZ Komárno.

KR upozorňuje R na zmeny , ktoré je nutné vykonať pred zápasom :

Zápis o stretnutí už netreba vytlačiť (iba pre vlastnú potrebu)

Zostavy mužstiev a RP skontroluje R len v ISSF systéme

Po stretnutí sa zápisy už nepodpisujú


Matričná komisia


Oznamuje, že všetky transfery (prestupy, hosťovania) a prihláška k registrácii hráča sa podávajú výhradne len cez elektronickú podateľňu v ISSF. Papierové transfery matrika nebude akceptovať!!!

V súvislosti s novou podobou Registračného a prestupového poriadku (RaPP), platnou od 15. júna 2015, a predovšetkým s niekoľkými desiatkami chybných zadaní transferov hráčov so štatútom amatéra do Informačného systému slovenského futbalu (ISSF), vypracovali kompetentní pracovníci SFZ následný manuál:

- klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá

- v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného)

- v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe

- po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada

- v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade

poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP.

- v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode.

- po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur

- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF

- po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ

- matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom júla 2015 (prvé Odstupne bude až

vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1.8.2015)

- ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VRÁTANE DANI A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ)

Dovoľujeme si Vám poskytnúť adresu stránky, kde sú dostupné vzory dohôd o

odstupnom za amatéra.

LINK:

http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/jedenast-krokov-pri-transfere-amatera.html


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!


Najbližšia úradná správa bude zverejnená  14.8.2015 (piatok)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 5 (05.08.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK ObFZ oznamuje všetkým FK, že všetky podania na komisiu je potrebné realizovať cez ISSF, konkrétne cez elektronickú podateľňu. Pri podaniach je nutné správne a kompletne uviesť všetky dôležité údaje ako sú : súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu. Pri vzájomnej dohode klubov musia byť zaevidovane v ISSF oba kluby.  Podania podané bez týchto náležitostí nebudú prerokované. …

ŠTK ObFZ oznamuje všetkým FO, že sezónne súpisky družstiev – zoznam hráčov - v ISSF vypĺňať NIE JE POTREBNÉ!! Súpisky hráčov budú automaticky generované zo Zápisov o stretnutí v ISSF. V sezónnej súpiske je potrebné pred začiatkom súťaže vyplniť iba funkcionárov družstva (tréner, asistent trénera, vedúci mužstva,...)

Oznamy    

VI. Liga – OBFZ KN

ŠTK na základe žiadosti FK Vrbová n/Váhom Kava súhlasí s odohratím  všetkých domácich zápasov v jesennej časti 2015/2016 v sobotu UHČ.

Zápas 2.kola FK Šrobárová – DFC Moča sa odohrá 15.8.2015 o 17.00 hod. (sobota )na ihrisku FK Šrobárová.

Zápas 6.kola FC Bátorove Kosihy -FK Zlatná na /o sa odohrá  15.9.2015 o 15.30 hod. ( utorok )

VII. Liga – OBFZ KN

 TJ Dr. Radvaň nad Dunajom  - TJ DR Dedina Mládeže- stretnutie sa odohrá 11.10.2015 o 14.30 hod.   ( zmena poradia )

7.kolo FK Modrany  - ŠK Veľký Ostrov , zápas sa odohrá 4.10.2015 o 14.30 hod.( nedeľa )

VI. Liga – DORAST – U19 - OBFZ KN

ŠTK súhlasí odohratím MZ dorast TJ Agro Kameničná – FC Dulovce 23.8.2015 o 14.00 hod.( nedeľa )

IV. Liga – ŽIACI – U15 - OBFZ KN

ŠTK súhlasí FK FC Zemianska Olča s odohratím všetkých domácich zápasov v jesennej časti 20215/2016  vždy v nedeľu o 10.00 hod.

ŠTK súhlasí OŠK Svätý Peter s odohratím všetkých domácich zápasov v jesennej časti2015/2016 vždy v sobotu o 10.00 hod.

Prípravka – U11   – Sk. A - OBFZ KN

ŠTK súhlasí s odohratím MZ 2.kolo FK Marcelová – FK Chotín 14.8.2015 o 17.00 hod.(piatok )

                                                   9.kolo FKChotín – FK Marcelová 20.10. o 17.00 hod ( piatok )

                                                   1.kolo FKChotín – Hurbanovo 25.8.2015 o 16.30 hod.( utorok )

                                                   3.kolo FK Chotín – TJ Imeľ 21.8.2015 o 17.00 hod.( piatok )

Prípravka – U11   – Sk. B - OBFZ KN

 ŠTK súhlasí  FK Kolárovo s odohratím všetkých zápasov vždy v sobotu o 10.00 hod. okrem 4.kola

FK Kolárovo – SC Nesvady o 10.00 hod. ( nedeľa )

Rozpis súťaže ObFZ 2015/2016 je na Web stránke ObFZ Komárno

Predseda ŠTK  -Hengerics Róbert tel: 0905 824 364


Disciplinárna komisia


Oznamy:

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a všetkých futbalových činovníkov na novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ so zmenami a doplnkami schválenými VV SFZ s účinnosťou od 01.07.2015 (www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisysfz)

DK podľa čl.37/6 pozastavenie výkonu športovej činnosti, hráči môžu v 1.kole nového súťažného ročníka 2015/2016 nastúpiť. Žiadosť TJ DR Búč, U- 162 Bruszi Boris 1214773 pokuta + RP 20€.

Žiadosť TJ DR Sokolce, U – 163 Rákocza Balázs 1239929 pokuta + RP 20€.


Komisia rozhodcov


KR žiada každého R ObFZ Komárno, aby najneskôr do 12.8.2015 odovzdal na ObFZ lekárske potvrdenie o spôsobilosti vykonávať funkciu futbalového rozhodcu

KR žiada R, ktorí ešte nemajú vytvorené konto v systéme ISSF, aby čím skôr vyplnili registračný formulár rozhodcu / na Webe /, a doručili na ObFZ Komárno.Týka sa to R : Škotnárová, Szépe, Moštenický.

KR upozorňuje R na zmeny , ktoré je nutné vykonať pred zápasom :

 • Zápis o stretnutí už netreba vytlačiť
 • Zostavy mužstiev a RP skontroluje R len v ISSF systéme
 • Po stretnutí sa zápisy už nepodpisujú
R pošle len na ObFZ zúčtovanie zo zápasu

Matričná komisia


Oznamuje, že všetky transfery (prestupy, hosťovania) a prihláška k registrácii hráča sa podávajú výhradne len cez elektronickú podateľňu v ISSF. Papierové transfery matrika nebude akceptovať!!!

V súvislosti s novou podobou Registračného a prestupového poriadku (RaPP), platnou od 15. júna 2015, a predovšetkým s niekoľkými desiatkami chybných zadaní transferov hráčov so štatútom amatéra do Informačného systému slovenského futbalu (ISSF), vypracovali kompetetntní pracovníci SFZ následný manuál:

- klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá

- v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného)

- v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe

- po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada

- v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade

poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP.

- v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode.

- po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur

- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF

- po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ

- matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom júla 2015 (prvé Odstupne bude až

vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1.8.2015)

- ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VRÁTANE DANI A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ)

Dovoľujeme si Vám poskytnúť adresu stránky, kde sú dostupné vzory dohôd o

odstupnom za amatéra.

LINK:

http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/jedenast-krokov-pri-transfere-amatera.html


Trénersko-metodická komisia


TMK upozorňuje FK, že 8.8.2015 ( sobota ) sa uskutoční prvá etapa preškolenia trénerov, ktorí sú držiteľmi MO IV na licenciu „C“ - „Tréner Grassroots“ . Začiatok školenia je o 9.00 hod. ( prezentácia od 8.15 hod.) na ObFZ Komárno, Elektrárenská 1. Účastníci školenia si so sebou prinesú : preukaz MO, odfotený OP, 1 fotografiu 2 x 2,5 cm.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 4 (29.07.2015)


Športovo technická komisia


1. ŠTK ObFZ oznamuje všetkým FK, že všetky podania na komisiu je potrebné realizovať cez ISSF, konkrétne cez elektronickú podateľňu. Pri podaniach je nutné správne a kompletne uviesť všetky dôležité údaje ako sú : súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu. Pri vzájomnej dohode klubov musia byť zaevidovane v ISSF oba kluby.  Podania podané bez týchto náležitostí nebudú prerokované.

2. ŠTK ObFZ žiada FO, ktoré majú v súťažiach riadených ObFZ zaradené svoje „B“ družstvá, aby jej do 5.8.2015 oznámili svoje požiadavky na termíny stretnutí týchto „B“ družstiev v jesennej časti súťažného ročníka (SP čl.35/5).

3. ŠTK ObFZ oznamuje všetkým FO, že sezónne súpisky družstiev – zoznam hráčov - v ISSF vypĺňať NIE JE POTREBNÉ!! Súpisky hráčov budú automaticky generované zo Zápisov o stretnutí v ISSF. V sezónnej súpiske je potrebné pred začiatkom súťaže vyplniť iba funkcionárov družstva (tréner, asistent trénera, vedúci mužstva,...)

ŠTK ObFZ žiada FK, aby predložili výnimky hracích dní a časov na jesennú časť ročníka 2015 / 2016 do 31. 07.2015 (bezplatne).

VI. Liga – OBFZ KN

FK Marcelová B - ŠTK súhlasí zo zmenou termínu

1.kolo 09.08.2015 o 17:00 Búč – Marcelová „B“, 2. kolo 15.08.2015 o 17:00 Marcelová „B“ – Patince, 3. kolo 23.08.2015 o 17:00 Zlatná - Marcelová „B“ , 4. kolo 30.08.2015 o 17:00 Marcelová „B“- Chotín, 5. kolo 06.09.2015 o 16:00 Sokolce - Marcelová „B“, 6. kolo 12.09.2015 o 16:00 Marcelová „B“- Kolárovo, 7. kolo 20.09.2015 15:30 Dulovce - Marcelová „B“ nedeľa , 8. kolo 26.09.2015 15:30 Pribeta - Marcelová „B“, 9. kolo 04.10.2015 14:30 Marcelová „B“ – Zem. Olča, 10 kolo 11.10.2015 14:30 Moča - Marcelová „B“, 11. kolo 17.10.2015 14:00 Marcelová „B“- B.Kosihy sobota, 12. kolo 25.10.2015 o 14:00 Iža - Marcelová „B“ , 13. kolo 01.11.2015 13:30 Marcelová „B“ – Kameničná, 14. kolo 08.11.2015 o 13:30 Vrbová - Marcelová „B“ , 15. kolo 14.11.2015 o 13:30 Marcelová „B“ – Šrobárová sobota 13:30.

DFC Moča - ŠTK nesúhlasí zo zmenou termínu  8. Kolo 26.9. 2015 Moča – Kolárovo B (SP čl.35/5).

FK Chotín - ŠTK súhlasí zo zmenou termínu 7. Kolo 19.9.2015 14:00 FK Chotín - Bátorové Kosihy.

VII. Liga – OBFZ KN

TJ Dr. Radvaň nad Dunajom  - ŠTK nesúhlasí zo zmenou poradia, je potrebný súhlas TJ Dedina Mládeže

VI. Liga – DORAST – U19 - OBFZ KN

FC Dulovce – ŠTK súhlasí s odohratím domácich zápasov vždy v sobotu o 10:30.

IV. Liga – ŽIACI – U15 - OBFZ KN

FK Activ Komárno -  ŠTK súhlasí s odohratím svojich domácich zápasov  na ihrisku v Čalovci.

TJ Dynamo Nová Stráž - ŠTK súhlasí s odohratím všetkých domácich majstrovských zápasov 3 hodiny pred UHČ dospelých.

Prípravka – U11   – Sk. A - OBFZ KN

MŠK Hurbanovo  - ŠTK súhlasí zo zmenou termínu 3. kolo 22.9.2015 o 17:00 Hurbanovo – Marcelová, 5. kolo 4.9.2015 o 15:00 Hurbanovo – Búč, 7.kolo 18.9.2015 o 15:00 Hurbanovo – Moča 8. kolo 25.9.2015 o 15:00 Hurbanovo – Chotín, 11. kolo 16.10.2015 o 15:00 Hurbanovo – Imeľ.

DFC Moča  - ŠTK súhlasí zo zmenou termínu 1. kolo 8.9.2015 o 17:00 Moča – Marcelová, 8. kolo 25.9.2015 17:00 Marcelová – Moča .

FK Marcelová  - ŠTK súhlasí zo zmenou termínu 1. kolo 8.8.2015 o 17:00 Moča – Marcelová, 8. kolo 25.9.2015 Marcelová – Moča , 3. Kolo 22.9.2015 o 17:00 Hurbanovo – Marcelová, 10. kolo 9.10.2015 o 17:00 Marcelová – Hurbanovo , 5. kolo 4.9.2015 o 17:00 Marcelová – Imeľ , 12. Kolo 23.10.2015 o 16:30 Imeľ - Marcelová , 6. Kolo 11.9.2015 o 17:00 Búč – Marcelová , 13. kolo 1.9.2015 o 17:00 Marcelová – Búč , 7. Kolo 18.9.2015 o 17:00 Marcelová – Iža , 14.kolo 15.9.2015 o 17:00 Iža – Marcelová

FK Chotín  - ŠTK súhlasí zo zmenou termínu 1. kolo 7.8.2015 17:00 Chotín – Hurbanovo, 3. Kolo 21.8.2015 o 17:00 Chotín – Imeľ.

Prípravka – U11   – Sk. B - OBFZ KN

FK Activ Komárno -  ŠTK súhlasí s odohratím svojich domácich zápasov  na ihrisku vo Veľkých Kosihách.

FC Okoličná na Ostrove  - ŠTK súhlasí zo zmenou termínu všetkých domácich majstrovských zápasom na piatok o 16:00.

FK Kolárovo - ŠTK súhlasí zo zmenou termínu  4. Kolo 30.8.2015 10:00 Kolárovo – Nesvady.

TJ Dr. Sokolca - ŠTK súhlasí zo zmenou termínu všetkých domácich majstrovských zápasom na piatok o 17:00.

Predseda ŠTK je pán Ing. Hengerics Róbert tel: 0905 824 364


Disciplinárna komisia


Oznamy:

DK upozorňuje všetky FK, že výkon všetkých disciplinárnych opatrení uložených na konci súťažného

ročníka 2014/2015 sa podľa čl. 17/13 a 34/7 počas prestávky prerušuje a pokračuje na začiatku

jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016.

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a všetkých futbalových činovníkov na novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ so zmenami a doplnkami schválenými VV SFZ s účinnosťou od 01.07.2015 (www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisysfz)

DK oznamuje klubom, že hráč ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2014/2015 bude

napomínaný 5,9,12,15 ŽK môže podľa DP čl.37 odsek 6 do 14 dní od oznámenia DO za tieto

napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia

výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2015/2016. V prípade, ak hráč stanovenú

pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole

nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť z názvom:

„ ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“,

a doručiť v stanovenej lehote na DK ZsFZ.

Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:  Dospelí: 20 €

U - 162 Bruszi Boris 1214731 TJ Dr. Búč 

U – 163 Rákocza Balázs 1239929 Dr. Sokolce 


Komisia rozhodcov


KR zverejňuje miesto a čas letných fyzických previerok rozhodcov. FP sa uskutočnia 5.8.2015 /streda/ so začiatkom o 17:30 na štadióne KFC Komárno. Účasť R je povinná!!!


Matričná komisia


Oznamuje, že všetky transfery (prestupy, hosťovania) a prihláška k registrácii hráča sa podávajú výhradne len cez elektronickú podateľňu v ISSF. Papierové transfery matrika nebude akceptovať!!!

V súvislosti s novou podobou Registračného a prestupového poriadku (RaPP), platnou od 15. júna 2015, a predovšetkým s niekoľkými desiatkami chybných zadaní transferov hráčov so štatútom amatéra do Informačného systému slovenského futbalu (ISSF), vypracovali kompetetntní pracovníci SFZ následný manuál:

- klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá

- v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného)

- v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe

- po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada

- v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade

poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP.

- v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode.

- po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur

- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF

- po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ

- matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom júla 2015 (prvé Odstupne bude až

vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1.8.2015)

- ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VRÁTANE DANI A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ)

Dovoľujeme si Vám poskytnúť adresu stránky, kde sú dostupné vzory dohôd o

odstupnom za amatéra.

LINK:

http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/jedenast-krokov-pri-transfere-amatera.html


Trénersko-metodická komisia


TMK upozorňuje FK, že 8.8.2015 ( sobota ) sa uskutoční prvá etapa preškolenia trénerov, ktorí sú držiteľmi MO IV na licenciu „C“ - „Tréner Grassroots“ . Začiatok školenia je o 9.00 hod. ( prezentácia od 8.15 hod.) na ObFZ Komárno, Elektrárenská 1. Účastníci školenia si so sebou prinesú : preukaz MO, odfotený OP, 1 fotografiu 2 x 2,5 cm.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 3 (22.07.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK ObFZ oznamuje všetkým FK, že všetky podania na komisiu je potrebné realizovať cez ISSF, konkrétne cez elektronickú podateľňu. Pri podaniach je nutné správne a kompletne uviesť všetky dôležité údaje ako sú : súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu.  Podania podané bez týchto náležitostí nebudú prerokované.

ŠTK ObFZ žiada FK, aby predložili výnimky hracích dní a časov na jesennú časť ročníka 2015 / 2016 do 31. 07.2015 (bezplatne).

Začiatok súťaže: Jesenná časť 2015 / 2016

VI. Liga – OBFZ KN – 9.8.2015

VII. Liga – OBFZ KN -  23.8.2015

VI. Liga – DORAST – U19 - OBFZ KN – 22.8.2015

IV. Liga – ŽIACI – U15 - OBFZ KN – 22.8.2015

Prípravka – U11   – Sk. A - OBFZ KN – 8.8.2015

Prípravka – U11   – Sk. B  - OBFZ KN – 8.8.2015

Pridelené žrebovacie čísla:

VI. Liga – OBFZ KN

1. OŠK Iža, 2. TJ Agro Kameničná, 3. FK Vrbová nad Váhom/Kava, 4. FK Šrobárová, 5. TJ Družstevník Búč, 6. FK Prameň Patince, 7. FK Zlatná na Ostrove, 8. FK Chotín, 9. TJ Družstevník Sokolce , 10. FK Kolárovo B, 11. FC Dulovce, 12. FK Marcelová B, 13. FK FC Zemianska Olča, 14. DFC Moča, 15. FC Bátorove Kosihy, 16. TJ Družstevník Pribeta.

VII. Liga – OBFZ KN

1. TJ Družstevník Čičov, 2. FK Univerzita JS - SJ Egyetem FC, 3. TJ Dynamo Nová Stráž, 4.TJ Družstevník Dedina Mládeže, 5.TJ Družstevník Radvaň nad Dunajom, 6. TJ Družstevník Bodza - Holiare, 7. FK FC Čalovec 8. ŠK Veľký Ostrov, 9. ŠK Bodzianske Lúky, 10.TJ Dynamo Bajč, 11. FK Modrany, 12. ŠK Fénix Tôň.

VI. Liga – DORAST – U19 - OBFZ KN

1. TJ Družstevník Čičov, 2. TJ Agro Kameničná, 3. TJ Družstevník Sokolce, 4. FK Chotín, 5. FC Dulovce, 6. FK Zlatná na Ostrove

IV. Liga – ŽIACI – U15 - OBFZ KN

1. TJ Družstevník Sokolce, 2. TJ Dynamo Nová Stráž, 3. TJ Družstevník Pribeta, 4. FC Bátorove Kosihy, 5. FK FC Zemianska Olča, 6. ŠK Nesvady, 7. OŠK Svätý Peter, 8. FK Activ Komárno, 9. TJ Imeľ, 10. voľný žreb

Prípravka – U11   – Sk. A - OBFZ KN

1. TJ Družstevník Búč, 2. OŠK Iža, 3. DFC Moča, 4. FK Chotín, 5. MŠK Hurbanovo, 6. FK Marcelová, 7. TJ Imeľ, 8. FK Bátorové Kosihy

Prípravka – U11   – Sk. B - OBFZ KN

1. TJ Družstevník Sokolce, 2. FK Kolárovo, 3. ŠK Nesvady, 4. FC Okoličná na Ostrove, 5. TJ Družstevník Čičov, 6. FK Activ Komárno, 7. voľno, 8. TJ Agro Kameničná

Termínová listina  OBFZ Komárno  - jesenná časť ročníka 2014-2015

Hracie dni

VI. Liga

VII. Liga

VI. Liga Dorast

IV. Liga Žiaci

Prípravka

Skupina A

Skupina B

8.8 - 9.8

So - Ne

1. kolo

 

 

 

1. kolo

1. kolo

15.8 - 16.8

So - Ne

2. kolo

 

 

 

2. kolo

2. kolo

22.8 - 23.8

So - Ne

3. kolo

1. kolo

1. kolo

1. kolo

3. kolo

3. kolo

29.8 - 30.8

So - Ne

4. kolo

2. kolo

2. kolo

2. kolo

4. kolo

4. kolo

1.9

Ut

X

X

X

X

13. kolo

13. kolo

5.9 - 6.9

So - Ne

5. kolo

3. kolo

3. kolo

3. kolo

5. kolo

5. kolo

12.9 - 13.9

So - Ne

6. kolo

4. kolo

4. kolo

4. kolo

6. kolo

6. kolo

15.9

Ut

X

X

X

X

14.kolo

14.kolo

19.9 - 20.9

So - Ne

7. kolo

5. kolo

5. kolo

5. kolo

7. kolo

7. kolo

26.9 - 27.9

So - Ne

8. kolo

6. kolo

6. kolo

6. kolo

8. kolo

8. kolo

3.10 - 4.10

So - Ne

9. kolo

7. kolo

7. kolo

7. kolo

9. kolo

9. kolo

10.10 - 11.10

So - Ne

10. kolo

8. kolo

8. kolo

8. kolo

10. kolo

10. kolo

17.10 - 18.10

So - Ne

11. kolo

9. kolo

9. kolo

9. kolo

11. kolo

11. kolo

24.10 - 25.10

So - Ne

12. kolo

10. kolo

10. kolo

 

12. kolo

12. kolo

31.10 - 1.11

So - Ne

13. kolo

11. kolo

 

 

 

 

7.11 -8.11

So - Ne

14. kolo

 

 

 

 

 

14.11 - 15.11

So - Ne

15. kolo

 

 

 

 

 


Komisia rozhodcov


KR zverejňuje miesto a čas letných fyzických previerok rozhodcov. FP sa uskutočnia 5.8.2015 /streda/ so začiatkom o 17:30 na štadióne KFC Komárno. Účasť R je povinná!!!


Matričná komisia


Oznamuje, že všetky transfery (prestupy, hosťovania) a prihláška k registrácii hráča sa podávajú výhradne len cez elektronickú podateľňu v ISSF. Papierové transfery matrika nebude akceptovať!!!


Trénersko-metodická komisia


TMK upozorňuje FK, že pred sezónou 2015/2016 sa uskutoční prvá etapa preškolenia trénerov, ktorí sú držiteľmi MO IV na licenciu „C“ - „Tréner Grassroots“ . Každý klub si nahlási v prvej etape len jedného trénera, termín: do 27.7.2015 /pondelok/


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 2 (14.07.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK ObFZ oznamuje všetkým FK, že všetky podania na komisiu je potrebné realizovať cez ISSF, konkrétne cez elektronickú podateľňu. Pri podaniach je nutné správne a kompletne uviesť všetky dôležité údaje ako sú : súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu.  Podania podané bez týchto náležitostí nebudú prerokované.

ŠTK ObFZ žiada FK, aby predložili výnimky hracích dní a časov na jesennú časť ročníka 2015 / 2016 do 21. 07.2015 (bezplatne).

Začiatok súťaže: Jesenná časť 2015 / 2016

VI. Liga – OBFZ KN – 9.8.2015

VII. Liga – OBFZ KN -  23.8.2015

VI. Liga – DORAST – U19 - OBFZ KN – 22.8.2015

IV. Liga – ŽIACI – U15 - OBFZ KN – 22.8.2015

Prípravka – U11   – Sk. A - OBFZ KN – 8.8.2015

Prípravka – U11   – Sk. B  - OBFZ KN – 8.8.2015

Pridelené žrebovacie čísla:

VI. Liga – OBFZ KN

1. OŠK Iža, 2. TJ Agro Kameničná, 3. FK Vrbová nad Váhom/Kava, 4. FK Šrobárová, 5. TJ Družstevník Búč, 6. FK Prameň Patince, 7. FK Zlatná na Ostrove, 8. FK Chotín, 9. TJ Družstevník Sokolce , 10. FK Kolárovo B, 11. FC Dulovce, 12. FK Marcelová B, 13. FK FC Zemianska Olča, 14. DFC Moča, 15. FC Bátorove Kosihy, 16. TJ Družstevník Pribeta.

VII. Liga – OBFZ KN

1. TJ Družstevník Čičov, 2. FK Univerzita JS - SJ Egyetem FC, 3. TJ Dynamo Nová Stráž, 4.TJ Družstevník Dedina Mládeže, 5.TJ Družstevník Radvaň nad Dunajom, 6. TJ Družstevník Bodza - Holiare, 7. FK FC Čalovec 8. ŠK Veľký Ostrov, 9. ŠK Bodzianske Lúky, 10.TJ Dynamo Bajč, 11. FK Modrany, 12. ŠK Fénix Tôň.

VI. Liga – DORAST – U19 - OBFZ KN

1. TJ Družstevník Čičov, 2. TJ Agro Kameničná, 3. TJ Družstevník Sokolce, 4. FK Chotín, 5. FC Dulovce, 6. FK Zlatná na Ostrove

IV. Liga – ŽIACI – U15 - OBFZ KN

1. TJ Družstevník Sokolce, 2. TJ Dynamo Nová Stráž, 3. TJ Družstevník Pribeta, 4. FC Bátorove Kosihy, 5. FK FC Zemianska Olča, 6. ŠK Nesvady, 7. OŠK Svätý Peter, 8. FK Activ Komárno, 9. TJ Imeľ, 10. voľný žreb

Prípravka – U11   – Sk. A - OBFZ KN

1. TJ Družstevník Búč, 2. OŠK Iža, 3. DFC Moča, 4. FK Chotín, 5. MŠK Hurbanovo, 6. FK Marcelová, 7. TJ Imeľ, 8. FK Bátorové Kosihy

Prípravka – U11   – Sk. B - OBFZ KN

1. TJ Družstevník Sokolce, 2. FK Kolárovo, 3. ŠK Nesvady, 4. FC Okoličná na Ostrove, 5. TJ Družstevník Čičov, 6. FK Activ Komárno, 7. voľno, 8. TJ Agro Kameničná

Termínová listina  OBFZ Komárno  - jesenná časť ročníka 2014-2015

Hracie dni

VI. Liga

VII. Liga

VI. Liga Dorast

IV. Liga Žiaci

Prípravka

Skupina A

Skupina B

8.8 - 9.8

So - Ne

1. kolo

 

 

 

1. kolo

1. kolo

15.8 - 16.8

So - Ne

2. kolo

 

 

 

2. kolo

2. kolo

22.8 - 23.8

So - Ne

3. kolo

1. kolo

1. kolo

1. kolo

3. kolo

3. kolo

29.8 - 30.8

So - Ne

4. kolo

2. kolo

2. kolo

2. kolo

4. kolo

4. kolo

1.9

Ut

X

X

X

X

13. kolo

13. kolo

5.9 - 6.9

So - Ne

5. kolo

3. kolo

3. kolo

3. kolo

5. kolo

5. kolo

12.9 - 13.9

So - Ne

6. kolo

4. kolo

4. kolo

4. kolo

6. kolo

6. kolo

15.9

Ut

X

X

X

X

14.kolo

14.kolo

19.9 - 20.9

So - Ne

7. kolo

5. kolo

5. kolo

5. kolo

7. kolo

7. kolo

26.9 - 27.9

So - Ne

8. kolo

6. kolo

6. kolo

6. kolo

8. kolo

8. kolo

3.10 - 4.10

So - Ne

9. kolo

7. kolo

7. kolo

7. kolo

9. kolo

9. kolo

10.10 - 11.10

So - Ne

10. kolo

8. kolo

8. kolo

8. kolo

10. kolo

10. kolo

17.10 - 18.10

So - Ne

11. kolo

9. kolo

9. kolo

9. kolo

11. kolo

11. kolo

24.10 - 25.10

So - Ne

12. kolo

10. kolo

10. kolo

 

12. kolo

12. kolo

31.10 - 1.11

So - Ne

13. kolo

11. kolo

 

 

 

 

7.11 -8.11

So - Ne

14. kolo

 

 

 

 

 

14.11 - 15.11

So - Ne

15. kolo

 

 

 

 

 


Komisia rozhodcov


KR zverejňuje miesto a čas letných fyzických previerok rozhodcov. FP sa uskutočnia 5.8.2015 /streda/ so začiatkom o 17:30 na štadióne KFC Komárno. Účasť R je povinná!!!


Matričná komisia


Oznamuje, že všetky transfery (prestupy, hosťovania) a prihláška k registrácii hráča sa podávajú výhradne len cez elektronickú podateľňu v ISSF. Papierové transfery matrika nebude akceptovať!!!


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 (02.07.2015)


Športovo technická komisia


Začiatok súťaže: Jesenná časť 2015 / 2016

MO – 9.8.2015

MO II.tr.-  23.8.2015

MO dorast – 22.8.2015

MO žiaci – 22.8.2015

MO prípravka – 8.8.2015

Pridelené žrebovacie čísla:

MO - dospelí

1. OŠK Iža, 2. TJ Agro Kameničná, 3. FK Vrbová nad Váhom/Kava, 4. FK Šrobárová, 5. TJ Družstevník Búč, 6. FK Prameň Patince, 7. FK Zlatná na Ostrove, 8. FK Chotín, 9. TJ Družstevník Sokolce, 10. FK Kolárovo B, 11. FC Dulovce, 12. FK Marcelová B, 13. FK FC Zemianska Olča, 14. DFC Moča, 15. FC Bátorove Kosihy, 16. TJ Družstevník Pribeta.

MO - II. trieda dospelí

1. TJ Družstevník Čičov, 2. FK Univerzita JS - SJ Egyetem FC, 3. TJ Dynamo Nová Stráž, 4.TJ Družstevník Dedina Mládeže, 5.TJ Družstevník Radvaň nad Dunajom, 6. TJ Družstevník Bodza - Holiare, 7. FK FC Čalovec 8. ŠK Veľký Ostrov, 9. ŠK Bodzianske Lúky, 10.TJ Dynamo Bajč, 11. FK Modrany, 12. ŠK Fénix Tôň.

MO - dorast

1. TJ Družstevník Čičov, 2. TJ Agro Kameničná, 3. TJ Družstevník Sokolce, 4. FK Chotín, 5. FC Dulovce, 6. FK Zlatná na Ostrove

MO - žiaci

1. TJ Družstevník Sokolce, 2. TJ Dynamo Nová Stráž, 3. TJ Družstevník Pribeta, 4. FC Bátorove Kosihy, 5. FK FC Zemianska Olča, 6. ŠK Nesvady, 7. OŠK Svätý Peter, 8. FK Activ Komárno, 9. TJ Imeľ, 10. voľný žreb

MO - Prípravka

Skupina A

1. TJ Družstevník Búč, 2. OŠK Iža, 3. DFC Moča, 4. FK Chotín, 5. MŠK Hurbanovo, 6. FK Marcelová, 7. TJ Imeľ, 8. FK Bátorové Kosihy

Skupina B

1. TJ Družstevník Sokolce, 2. FK Kolárovo, 3. ŠK Nesvady, 4. FC Okoličná na Ostrove, 5. TJ Družstevník Čičov, 6. FK Activ Komárno, 7. FC DL Group Veľké Kosihy, 8. TJ Agro Kameničná

ŠTK ObFZ žiada FK, aby predložili výnimky hracích dní a časov na jesennú časť ročníka 2015 / 2016 do 21. 07.2015 (bezplatne).

ŠTK ObFZ oznamuje všetkým FK, že všetky podania na komisiu je potrebné realizovať cez ISSF, konkrétne cez elektronickú podateľňu. Pri podaniach je nutné správne a kompletne uviesť všetky dôležité údaje ako sú : súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu.  Podania podané bez týchto náležitostí nebudú prerokované.


Komisia rozhodcov


KR zverejňuje miesto a čas letných fyzických previerok rozhodcov. FP sa uskutočnia 5.8.2015 /streda/ so začiatkom o 17:30 na štadióne KFC Komárno. Účasť R je povinná!!!

KR oznamuje termín tradičného futbalového zápasu R ObFZ Komárno – ObFZ Nové Zámky. Zápas sa uskutoční 03.07. 2015 ( piatok ) o 16.00 hod. na ihrisku Dynamo Bajč

Najbližšia úradná správa bude 15. 7. 2015 (streda)


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

TOPlist